Офіційний сайт Павлоградської міської ради

Лист міському голові

Сентябрь 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Авг    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

Корисна інформація

Про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки документу державного планування "Детальний план території кварталу, обмеженого вулицями Світличної Ганни, Соборна, Полтавська та річки Вовча, для розміщення багатоквартирного житлового будинку

Ноябрь 26th, 2020 Архітектура Вывести на печать

ЗАЯВА
про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки
документу державного планування
«Детальний план території кварталу, обмеженого вулицями Світличної Ганни, Соборна, Полтавська та річки Вовча, для розміщення багатоквартирного житлового будинку»

Акроніми та абревіатури
ДБН Державні будівельні норми
ДПТ Детальний план території
ДДП Документ державного планування
ДСТУ Державний стандарт України
ДСанПіН Державні санітарні правила і норми
ПЗФ Природно-заповідний фонд
СЕО Процедура стратегічної екологічної оцінки документу державного планування
м. Місто
вул. Вулиця
просп. Проспект
ТОВ Товариство з обмеженою відповідальністю
Загальні положення
Цей документ складено згідно вимог ст. 10 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».
1. Замовник СЕО.
Замовником ДДП «Детальний план території кварталу, обмеженого вулицями Світличної Ганни, Соборна, Полтавська та річки Вовча, для розміщення багатоквартирного житлового будинку» — виконавчий комітет Павлоградської міської ради. Адреса: 51400, Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Соборна,95,
тел:. (+380-563) 20-60-33, info@pavlogradmrada.dp.gov.ua.
2. Вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування.
ДПТ — містобудівна документація, що визначає планувальну організацію та розвиток території у межах населеного пункту, уточнює положення генерального плану населеного пункту та визначає планувальну організацію і розвиток частини території.
ДПТ розробляється з метою визначення планувальної організації і функціонального призначення, просторової композиції і параметрів забудови та ландшафтної організації кварталу, мікрорайону, іншої частини території населеного пункту, призначених для комплексної забудови чи реконструкції, та підлягає стратегічній екологічній оцінці.
Метою ДДП «Детальний план території кварталу, обмеженого вулицями Світличної Ганни, Соборна, Полтавська та річки Вовча, для розміщення багатоквартирного житлового будинку» є:
— уточнення у більш крупному масштабі положень Генерального плану м. Павлоград за умови більш доцільного та раціонального використання вільної від забудови ділянки;
— уточнення планувальної структури і функціонального призначення території, просторової композиції, параметрів забудови та ландшафтної організації; визначення функціонального призначення та параметрів забудови;
— формування принципів планувальної організації забудови;
— встановлення червоних ліній та ліній регулювання забудови;
— виявлення та уточнення територіальних ресурсів для всіх видів функціонального використання території;
— визначення всіх планувальних обмежень використання території згідно з державними будівельними нормами та санітарно-гігієнічними нормами;
— визначення параметрів забудови окремих земельних ділянок;
— уточнення містобудівних умов та обмежень;
— визначення потреб у підприємствах та установах обслуговування, місць їх розташування;
— забезпечення комплексності забудови території;
— визначення доцільності, обсягів, послідовності реконструкції забудови;
— створення належних умов охорони і використання об’єктів культурної спадщини та об’єктів природно-заповідного фонду, інших об’єктів, що підлягають охороні відповідно до законодавства;
— визначення напрямів, черговості та обсягів подальшої діяльності щодо: попереднього проведення інженерної підготовки та інженерного забезпечення території; створення транспортної інфраструктури; організації транспортного і пішохідного руху, розміщення місць паркування транспортних засобів; охорони та поліпшення стану навколишнього середовища, забезпечення екологічної безпеки; комплексного благоустрою та озеленення;
— використання підземного простору тощо.

Розробка ДДП «Детальний план території кварталу, обмеженого вулицями Світличної Ганни, Соборна, Полтавська та річки Вовча, для розміщення багатоквартирного житлового будинку» ґрунтується на Генеральному плані м. Павлоград, раніше затвердженого.

Необхідність виконання стратегічної екологічної оцінки визначена п.1 ст. 19 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Законом України «Про стратегічну екологічну оцінку». Метою стратегічної екологічної оцінки є сприяння сталому розвитку шляхом забезпечення охорони довкілля, безпеки життєдіяльності населення та охорони його здоров’я, інтегрування екологічних вимог під час розроблення та затвердження документів державного планування. Стратегічна екологічна оцінка має на меті визначити відповідність містобудівної документації вимогам до сталого розвитку, зазначеним в ст. 19 Закону України «Про основи містобудування». Згідно ст. 28 Закону України «Про основи містобудування», якщо міжнародним договором України, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що містяться в законодавстві України про містобудування, то застосовуються правила міжнародного договору.
Даний документ у відповідності із Законом України «Про стратегічну екологічну оцінку» призначений визначити обсяг стратегічної екологічної оцінки ДДП «Детальний план території кварталу, обмеженого вулицями Світличної Ганни, Соборна, Полтавська та річки Вовча, для розміщення багатоквартирного житлового будинку».
Детальний план виконано відповідно до вимог чинного законодавства і нормативних документів: Конституція України; Земельний кодекс України; Закон України «Про природно-заповідний фонд України»; Закон України «Про охорону культурної спадщини», Закон України «Про основи містобудування»; Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»; Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища»; Закон України «Про стратегічну екологічну оцінку»; Закон України «Про автомобільні дороги», Закон України «Про охорону культурної спадщини», Закону України «Про відходи»; Закону України «Про охорону атмосферного повітря»; Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища»; Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»; Закону України «Про екологічну мережу України»; Закону України «Про охорону земель»; Закон України «Про рослинний світ»; Закону України «Про тваринний світ»; Закону України «Про генеральну схему планування території України», Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні» від 25.05.2011р. №555., ДБН Б.1.1-15:2012 «Склад та зміст генерального плану населеного пункту»; ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій»; ДБН В.2.3-5:2018 «Вулиці і дороги населених пунктів»; ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій»; ДБН В.2.2-15-2019 Житлові будинки. Основні положення; ДБН В.1.1-45:2017 Будівлі і споруди в складних інженерно-геологічних умовах; ДБН В.2.1-10:2018 Основи і фундаменти будівель та споруд; ДБН Б 2.2-5:2011 Планування і забудова міст, селищ і функціональних територій; ДБН В.1.1-25-2009 Інженерний захист територій та споруд від підтоплення та затоплення; ДБН В.2.5-75:2013. Каналізація зовнішні мережі та споруди основні положення проектування; ДБН В.1.1-31:2013 Захист територій, будинків і споруд від шуму; ДБН В.2.2-40:2018 Інклюзивність будівель і споруд для маломобільних груп населення; ДБН В.1.1-7:2016 Пожежна безпека об’єктів будівництва. Основні вимоги; ДБН В.2.2-23:2009 Підприємства торгівлі. Будинки і споруди; ДСП №173-96 Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів; ДСТУ-Н Б В.1.1-40:2016 Настанова щодо проектування будівель і споруд на слабких ґрунтах; ДСН 239-96 Державні санітарні норми і правила захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань; ДСТУ-Н Б Б.1.1-10:2010 «Настанова з виконання розділів «Охорона навколишнього природного середовища» у складі містобудівної документації». Державні санітарні правила та норми 2.2.2.028-99 «Гігієнічні вимоги щодо облаштування і утримання кладовищ в населених пунктах України», іншої документації, яка була використана при розробленні генерального плану населеного пункту.
Основними правовими документами, які мають бути враховані під час процедури стратегічної екологічної оцінки є:
● Протокол про стратегічну екологічну оцінку (Протокол про СЕО) до Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті (Конвенція Еспо), ратифікований Верховною Радою України (№ 562-VIII від 01.07.2015);
● Директива 2001/42/ЄС про оцінку впливу окремих планів і програм на навколишнє середовище, імплементація якої передбачена Угодою про асоціацію між Україною та ЄС;
● Закон України «Про природно-заповідний фонд»;
● Закон України «Про охорону культурної спадщини»;
● Закон України «Про охорону археологічної спадщини»;
● Закон України «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року»;
● Стратегія сталого розвитку «Україна-2020», затверджена Указом Президента України від 12 січня 2015 року №5/2015;
● Програма діяльності Кабінету Міністрів України, затверджена Постановою Верховної Ради України від 14 квітня 2016 року №1099-VIII;
● Національний план дій управління відходами до 2030 року, затверджений Кабінетом міністрів України 20 лютого 2019 року;
● План заходів на 2015-2017 роки з реалізації Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 7 жовтня 2015 р. №821;
● Конвенція ООН з біологічного різноманіття;
● Рамкова конвенція про зміну клімату;
● Паризька кліматична угода;
● Закон України «Про Генеральну схему планування території України»;
● Постанова Кабінету Міністрів України Про забезпечення реалізації Закону України «Про Генеральну схему планування території України»;
● ДБН Б.1.1-13:2012 Склад та зміст містобудівної документації на державному та регіональному рівнях;
● ДСТУ-Н Б Б.1.1-10:2010 «Настанова з виконання розділів «Охорона навколишнього природного середовища» у складі містобудівної документації»;
● Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів зі змінами;
● ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною»,
● Конвенція про охорону дикої флори та фауни і природних середовищ існування в Європі (Закон України N 436/96-ВР (436/96-ВР ) від 29.10.96.
3. Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів).
Відповідно до частини першої статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», здійснення оцінки впливу на довкілля є обов’язковим у процесі прийняття рішень про провадження планованої діяльності, визначеної частинами другою і третьою статті третьої. Така планована діяльність підлягає оцінці впливу на довкілля до прийняття рішення про провадження планованої діяльності.
В межах території проектування передбачається розподіл за функціональним та цільовим призначенням проектних ділянок. Крім того забудова передбачає підключення проектних інженерних споруд обслуговування території від централізованих мереж м. Павлоград.
Даний документ державного планування не передбачає реалізацію видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля, відповідно до статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».
4. Ймовірні наслідки.
В процесі розробки Детального плану буде запропоновано проектні рішення щодо можливості використання вільної від забудови території для розміщення багатоквартирного будинку, експлуатація якого може завдавати шкоди довкіллю та здоров’ю населення за умови не дотримання проектних заходів, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків. Впровадження майбутніх проектних рішень ДДП в частині будівництва господарських, житлових та інфраструктурних об’єктів може призвести до тимчасових негативних наслідків, зокрема атмосферного забруднення, збільшення шумового навантаження на території та забруднення території токсичними відходами будівництва, появи локальних стихійних сміттєзвалищ будівельного сміття.
При впровадженні проектних рішень будуть враховані наслідки забруднення: атмосферного повітря в районі проектування ДДП суб’єктами господарювання, які здійснюють викиди забруднюючих речовин від стаціонарних джерел, забруднення атмосферного повітря автомобільним транспортом; забруднення поверхневих та підземних вод; забруднення ґрунтів; вплив антропогенних чинників на біологічне та ландшафтне різноманіття, здоров’я людини та розглянуті питання поводження з відходами, санітарного очищення території, збір та очищення дощових стоків.
Основні екологічні проблеми території та природоохоронні цілі визначають рамки обсягу стратегічної екологічної оцінки:
а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

Компонент довкілля

Ймовірні наслідки

Клімат і мікроклімат Передбачаються впливи, що призведуть до локальних змін
клімату на території розробки ДДП.
Атмосферне повітря Забруднення повітря викидами автомобільного транспорту під
час реалізації проектних рішень, шумове забруднення під час
будівельних робіт.
Водне середовище Ймовірна інфільтрація забруднення будівельними відходами та
паливно-мастильними матеріалами в ґрунтові води.
Земельні ресурси Створення нових житлових кварталів пов’язане із
інтенсифікацією тиску на навколишнє середовище як під час
будівництва, так і у процесі подальшої експлуатації.
Ґрунтовий покрив Забруднення хімічними речовинами ґрунтів у зв’язку із
діяльністю автотранспорту, збільшення площ із твердим
покриттям.

Необхідність проведення комплексу інженерних заходів і
споруд з освоєння території для відповідного містобудівного
використання, поліпшення санітарно-гігієнічних умов та
мікроклімату

Рослинний і тваринний світ Можливе зменшення біорізноманіття, через руйнування
існуючих біотопів.
Здоров’я населення Забруднення від діяльності транспорту може зумовити
негативні наслідки для здоров’я населення, особливо у
місцях найбільших концентрацій забруднювачів або надмірного
шумового тиску. Погіршення здоров’я населення внаслідок
утворення постійних теплових островів.

б) для територій з природоохоронним статусом.
Проектні рішення ДДП «Детальний план території кварталу, обмеженого вулицями Світличної Ганни, Соборна, Полтавська та річки Вовча, для розміщення багатоквартирного житлового будинку» очікування впливу не передбачається, оскільки об’єкти природно — заповідного фонду на земельній ділянці проектування та на прилеглих до ділянки проектування територіях відсутні.

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.
Проектні рішення «Детальний план території кварталу, обмеженого вулицями Світличної Ганни, Соборна, Полтавська та річки Вовча, для розміщення багатоквартирного житлового будинку» не матимуть транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення через віддаленість до кордонів сусідніх з Україною держав та локальний масштаб проектних рішень.
5. Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено.
В процесі виконання стратегічної екологічної оцінки буде розглянута планувальна альтернатива «нульовий сценарій» (тобто опис, прогнозування та оцінка ситуації у випадку не затвердження зазначеного ДДП), а також інші планувальні альтернативи, які включатимуть прогнозування та оцінку ситуації у випадку затвердження різних варіантів проектних рішень в складі ДДП. Оцінка ефективності вказаних альтернативних варіантів буде відображена у Звіті про СЕО ДДП «Детальний план території кварталу, обмеженого вулицями Світличної Ганни, Соборна, Полтавська та річки Вовча, для розміщення багатоквартирного житлового будинку».
6. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки.
Для розробки стратегічної екологічної оцінки передбачається використовувати наступну інформацію (за умови що така інформація буде надана):
— доповіді про стан довкілля у центральної частини міста Павлоград;
— статистичну інформацію щодо стану довкілля, дані моніторингу стану довкілля у Павлоградському районі
— Відомості про стан та місце розташування об’єктів ПЗФ;
— Пропозиції щодо зміни існуючого функціонального використання території;
— Відомості про інтенсивність руху на автомобільних дорогах;
— Відомості про агровиробничі групи ґрунтів;
— Відомості про складності будівельних умов де підземні води по відношенню до бетону не мають агресивності;
— Відомості про тваринний та рослинний світ;
— Топографічну основу і набір профільних геопросторових даних ДДП «Детальний план території кварталу, обмеженого вулицями Світличної Ганни, Соборна, Полтавська та річки Вовча, для розміщення багатоквартирного житлового будинку» з планувальними альтернативами;
— Відкриті картографічні джерела, космічні знімки.
Для аналізу території буде використано геоінформаційну модель території, застосовано методику нечіткої оцінки впливу об’єктів на навколишнє середовище на основі просторового розташування об’єктів території, методичні та методологічні підходи ландшафтного планування та інші методики, необхідність застосування яких буде визначено за результатами пропозицій, що надійдуть під час розгляду цього документу за процедурою, визначеною ст. 9,10 Закону України “Про стратегічну екологічну оцінку ”.
7. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування.
В межах території проектування не передбачаються проектні об’єкти й джерела забруднення. З метою запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування передбачається організація благоустрою території проектування в цілому.
З метою створення комфортного середовища для життєдіяльності та забезпечення охорони природного середовища в межах проектної території садибної забудови передбачається вжити низку інженерних заходів, а саме:
— виконання інженерної підготовки та вертикального планування території;
— удосконалення інженерної інфраструктури з влаштуванням систем дренажів, дощової каналізації;
— повне забезпечення території централізованою системою водопостачання та каналізування;
— прокладання кабельних ліній електропостачання замість повітряних ліній;
— упорядкування, благоустрій і озеленення вільних від забудови територій,
— наразі вільну від високорослого озеленення зону озеленення спеціального призначення з боку кладовища, передбачається за рахунок смуги захисної посадки, декоративних насаджень та встановлення огородження вздовж східної межі кладовища з урахуванням забезпечення достатнього провітрювання та інсоляції,
— очищення берегів та самої існуючої водойми,
— проведення додаткових заходів від зсувів шляхом висадження дерев та влаштування штучних робіт;
— організація централізованої санітарної очистки території із запровадженням системи роздільного збирання побутових відходів.
— при будівництві проектних будівель в межах ДПТ передбачається максимально повно використовувати сучасні технології зведення подібних об’єктів та використовувати при цьому високоефективні екологічні матеріали.
Охорона атмосферного повітря. Заходи для забезпечень нормативного стану атмосферного повітря під час будівництва включають:
— влаштування необхідних огороджень будівельних майданчиків (охоронних, захисних або сигнальних);
— контроль за точним дотриманням технології провадження робіт.
Розосередження в часі роботи будівельних машин і механізмів, не задіяних у єдиному безупинному технологічному процесі. Виключення роботи машин та механізмів на холостому ході. Влаштування тимчасових внутрішньо майданчикових доріг, по можливості, використовуючи існуючі дороги для зменшення утворення пилу.
Заходи щодо зменшення шуму та вібрації.
Основними джерелами шуму та вібрації при будівництві є будівельна техніка та автотранспорт.
Заходи для зменшення впливу шуму та вібрації на прилеглі території та на території будівельного майданчику включають:
— заборона робіт в нічний час за винятком випадків, коли розпочаті будівельні роботи не можуть бути призупинені;
— частини будівельного устаткування, які мають вібрацію, повинні бути огороджені і бути максимально віддаленими від найближчих житлових та громадських будівель;
— влаштування шумозахисного огородження (акустичних панелей) вздовж залізниці за межами території проектування для захисту існуючої малоповерхової квартирної забудови в межах ДПТ зі східного боку;
— влаштування проти-вібраційних екранів (траншей) для зменшення тимчасових вібрацій під час проходження потягів.
Заходи щодо запобігання погіршення санітарно-епідеміологічних умов території житлової забудови:
— проведення забудови згідно з функціональним зонуванням території населеного пункту;
— дотримання нормативних вимог щодо режиму використання територій в СЗЗ від суміжних об’єктів (територій);
— впровадження сучасних технологій будівництва та підготовки території,
— забезпечення інженерного захисту, інженерної підготовки території;
— озеленення території, створення шумозахисних насаджень, озеленення спеціального призначення.
Заходи щодо пом’якшення існуючої ситуації при погіршенні якості атмосферного повітря та появі джерел неприємних запахів:
— виявлення аварійних викидів;
— вчасне планування ремонтних та відновлювальних робіт по обладнанню;
— збирання, обробка та зберігання інформації, автоматизація процесів, фіксація таких;
— підготовка документації про величини викидів за формами статистичної звітності;
— аналіз поточної інформації, складання екологічного прогнозу;
— передбачається проводити щорічний моніторинг атмосферного повітря та шуму на межі житлової забудови та суміжних виробничо-складських територій розташованих за межами ДПТ.
Заходи щодо охорони ґрунтів та земель:
Забруднення ґрунту під час будівництва можливе у разі витоку палива та мастил від автотранспорту і будівельних машин, також можливе забруднення території відходами та сміттям.
Засоби забезпечення нормативного стану земельних ресурсів під час будівництва включають:
— обов’язково дотримуватися меж території, відведеної для будівництва;
 всі будівельні матеріали повинні бути розміщені на спеціально відведеному майданчику з твердим покриттям;
— контроль за роботою інженерного обладнання, механізмів і транспортних засобів,
— своєчасний ремонт, недопущення роботи несправних механізмів; заправка будівельної техніки тільки закритим способом або поза територією будівельного майданчика – автозаправниками;
— заправка автотранспорту повинна бути тільки на автозаправних станціях;
— передбачається влаштування твердого асфальтованого покриття нових проектних вулиць, реконструкція й заміна покриття на існуючих вулицях в межах ДПТ.

Поводження з відходами під час будівництва:
— дотримуватися вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів у сфері поводження з відходами;
— оснащення будівельного майданчика контейнерами для роздільного збору побутових і будівельних відходів;
— тимчасове складування будівельних і побутових відходів у пересувних контейнерах в спеціально відведених місцях;
— вивезення та подальша утилізація будівельного сміття.
Поводження з відходами під час експлуатації:
а) запобігати утворенню та зменшувати обсяги утворення відходів;
б) визначати склад і властивості відходів, що утворюються, а також ступінь небезпечності відходів для навколишнього природного середовища та здоров’я людини відповідно до нормативно-правових актів, які затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення, за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища;
в) на основі матеріально сировинних балансів виробництва виявляти і вести первинний поточний облік кількості, типу і складу відходів, що утворюються, збираються, перевозяться, зберігаються, утилізуються та видаляються, і подавати щодо них звітність у встановленому законодавством порядку
Заходи щодо пожежної безпеки.
— Витримані протипожежні відстані. Заплановані пожежні гідранти на системі водопостачання.
— На території забороняється розведення вогнищ, спалювання відходів та побутового сміття.
— Передбачити завчасні заходи по недопущенню виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру. З цією метою розробити переліки заходів з попередження надзвичайних ситуацій окремих видів, які регламентують поточну планову діяльність.
8. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку.
Структура звіту про стратегічну екологічну оцінку буде виконуватися згідно Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» та Методичних рекомендацій із здійснення стратегічної екологічної оцінки ДДП.
Зміст стратегічної екологічної оцінки визначається переліком основних екологічних проблем наявних на території розробки ДДП «Детальний план території кварталу, обмеженого вулицями Світличної Ганни, Соборна, Полтавська та річки Вовча, для розміщення багатоквартирного житлового будинку».
9. Органом, до якого подаються зауваження і пропозиції та строки їх подання
є Відділ містобудування та архітектури Павлоградської міської ради. Адреса: 51400, Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Соборна,95. тел.:. (+38095) 694-29-57, e-mail: arhitektura_pvlg@i.ua.

Строки подання
Відповідно до п.п. 5, 6 ст. 10 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», строк громадського обговорення — 15 днів з дня публікації заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки містобудівної документації місцевого рівня.
Зауваження та пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки ДДП «Детальний план території кварталу, обмеженого вулицями Світличної Ганни, Соборна, Полтавська та річки Вовча, для розміщення багатоквартирного житлового будинку» надаються особисто або через уповноваженого представника у письмовому вигляді із зазначенням прізвища, ім’я та по-батькові, місця проживання, особистого підпису; від юридичних осіб – із зазначенням їх найменування, місця знаходження, посади і особистого підпису.

Павлоград на карте

Павлоград на карте

Афиша

Афіша Павлоградського драматичного театру жовтень

Останні надходження

 • Інформує управління соціального захисту населення
 • Інформація щодо епідситуації по місту 26.09.2022 року
 • З Всеукраїнським днем дошкілля!
 • З днем машинобудівника України!
 • Компенсаційні виплати до пенсій: коли, кому і скільки
 • Продовжується видача продуктових наборів до Міжнародного дня людини похилого віку
 • Про погодження на видалення дерев
 • Інформація щодо епідситуації по місту 23.09.2022 року
 • Виконком від 19.09.2022р
 • Інформація щодо епідситуації по місту 22.09.2022 року
 • Про затвердження дислокації пересувних тимчасових споруд
 • Продуктові набори для літніх людей
 • Про внесення змін до фінансового плану КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги м. Павлограда» Павлоградської міської ради на 2022 рік
 • Про внесення змін до фінансового плану КНП «Павлоградська лікарня інтенсивного лікування» Павлоградської міської ради на 2022 рік
 • Про внесення змін до фінансового плану КНП «Павлоградська міська лікарня №1» Павлоградської міської ради на 2022 рік