- Офіційний сайт Павлограда - https://pavlogradmrada.dp.gov.ua -

Про роботу архівного відділу щодо забезпечення реалізації конституційного права громадян на отримання інформації

ПАВЛОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

08.06.2016            м.Павлоград                №_396__

Про роботу архівного відділу
щодо забезпечення реалізації
конституційного права громадян
на отримання інформації

Проаналізувавши стан справ щодо виконання у м. Павлограді Закону України “Про Національний архівний фонд та архівні установи”, виконавчий комітет відмічає, що архівним відділом Павлоградської міської ради здійснюються заходи направлені на реалізацію громадянами та юридичними особами конституційного права на отримання інформації.
На теперішній час у відділі зберігаються 310 фондів, що складає 19202 одиниці зберігання.
У фондах зберігаються документи промислових, будівельних, вугільних підприємств, закладів освіти, охорони здоров’я, культури, статистики, фінансових, профспілкових структур, органів влади та місцевого самоврядування.
Станом на 01.06.2016 року в архіві знаходиться на зберіганні 29 фондів управлінської документації постійного зберігання , що складає 8100 одиниць зберігання, які є джерелом формування Національного Архівного Фонду. Кількість одиниць зберігання цих фондів постійно збільшується в залежності від терміну зберігання документів в архівних підрозділах установ органів влади та місцевого самоврядування, які входять до списку джерел комплектування архіву.
У зв’язку з відсутністю в місті трудового архіву, функції щодо зберігання документів з кадрових питань (особового складу) суб’єктів господарювання, що ліквідуються та надання громадянам довідок соціально-правового характеру (про стаж роботи та заробітну плату) покладено на архівний відділ Павлоградської міської ради.
Станом на 01.06.2016 року список суб’єктів господарювання, що ліквідувалися та передали на зберігання до архівного відділу документи з

1
кадрових питань (особового складу), склав 281 фондів , в кількості 10975 одиниць зберігання.
Основними формами використання відомостей, що містяться в архівних документах є:
— інформування користувачів про наявність в архіві документів та їх
зміст;
— виконання запитів громадян та установ;
— надання документів користувачам для роботи в читальному залі
архівного відділу;
— видача документів у тимчасове користування поза архівом;
— використання документів архіву при підготовці інформаційних заходів,
у засобах масової інформації і публікації.
Одним із пріоритетних напрямів роботи відділу є надання інформації соціально-правового характеру за запитами громадян і установ.
За довідками соціально – правового характеру та з тематичними запитами у 2015 році звернулось 1159 громадян, а станом на 01.06.2016 року 378 громадян. Щорічно переважають запити соціально-правового характеру, а саме, про стаж роботи та нарахування заробітної плати. Кількість запитів зростає відповідно до надходження документів на зберігання від суб’єктів господарювання та змін, що відбуваються в Пенсійному законодавстві.
Звернення розглядаються у встановлені терміни відповідно до чинного законодавства. Всі запити виконуються безоплатно.
З 01 січня 2013 року прийом запитів громадян на отримання інформації з архіву здійснюється через Центр надання адміністративних послуг.
Спеціалістами відділу постійно надаються консультації з питань архівної справи та діловодства органам державної влади та місцевого самоврядування, а також суб’єктам господарювання усіх форм власності.
Згідно з річними планами проводиться робота по укомплектуванню та описуванню документів на договірних засадах.

Керуючись законами України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про Національний архівний фонд та архівні установи” на виконання “Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях”, з метою створення зручних і сприятливих умов отримання відомостей, забезпечення відкритості інформації про діяльність органів місцевого самоврядування та попередження порушень в сфері діловодства та архівної справи виконавчий комітет Павлоградської міської ради

ВИРІШИВ:
1. Аналітичну довідку про роботу архівного відділу Павлоградської міської ради щодо забезпечення реалізації конституційного права громадян на отримання інформації взяти до відома.

2. Начальнику архівного відділу Малюковій Л.В.:
1) посилити контроль за неухильним виконанням вимог Закону України “По національний архівний фонд та архівні установи”;

2) вжити дієвих заходів щодо недопущення порушень термінів розгляду запитів громадян соціально-правового характеру та звернень громадян відповідно до Закону України “Про звернення громадян”;

3) систематично надавати роз’яснення через засоби масової інформації з найбільш важливих для громадян питань щодо отримання інформації з архіву.

3. Координацію роботи щодо виконання данного рішення покласти на архівний відділ Павлоградської міської ради (Малюкова), контроль — на керуючого справами виконкому Шумілову С.М.

В.о.міського голови                                                       В.С.Мовчан