- Офіційний сайт Павлограда - https://pavlogradmrada.dp.gov.ua -

ДО УВАГИ РОЗПОРЯДНИКІВ ТА ОДЕРЖУВАЧІВ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ.

Наказом Міністерства фінансів України від 01.09.2017р. № 729 внесено зміни до Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України (надалі – Порядок).

Так, перше речення абзацу першого пункту 6.2 викладено в такій редакції: «Право першого підпису належить керівнику, його заступникам та іншій уповноваженій на те особі і не може бути надано головному бухгалтеру та іншим особам, які мають право другого підпису».

У тексті Порядку слова «перший керівник» в усіх відмінках замінити словом «керівник» у відповідних відмінках.

У додатку 1 до Порядку (Договір про здійснення розрахунково-касового обслуговування) виноску «*****» викладено в такій редакції: «*****Для клієнтів, які є суб»єктами господарювання, організаціями та не утримуються за рахунок бюджетних коштів, використання печатки відповідно до законодавства не є обов»язковим.».

У додатку 6 до Порядку (Заява про відкриття рахунків):

2)  доповнити додаток новою виноскою такого змісту: «*****Для клієнтів, які є суб»єктами господарювання, організаціями та не утримуються за рахунок бюджетних коштів, використання печатки відповідно до законодавства не є обов»язковим.».

У додатку 7 до Порядку (Картка із зразками підписів та відбитка печатки):

1) слова «зразок відбитка печатки» замінити словами «зразок відбитка печатки*****»,

2) абревіатуру «М.П.» замінити абревіатурою «М.П.****»;

3)  доповнити додаток новою виноскою такого змісту: «****Для клієнтів, які є суб»єктами господарювання, організаціями та не утримуються за рахунок бюджетних коштів, використання печатки відповідно до законодавства не є обов»язковим.».

У додатку 8 до Порядку (Перелік рахунків):

2)  доповнити додаток новою виноскою такого змісту: «*Для клієнтів, які є суб»єктами господарювання, організаціями та не утримуються за рахунок бюджетних коштів, використання печатки відповідно до законодавства не є обов»язковим.».

У додатку 11 до Порядку (Заява про закриття рахунків):

2) доповнити додаток новою виноскою такого змісту: «**Для клієнтів, які є суб»єктами господарювання, організаціями та не утримуються за рахунок бюджетних коштів, використання печатки відповідно до законодавства не є обов»язковим.».