Апрель 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Мар    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  

Корисна інформація

Порядок передачи в оренду комунального майна

Апрель 18th, 2011 Новини Вывести на печать

Рішення Павлоградської міської ради від 13.03.2019р. №1579-48/VІІ «Про внесення зміни до рішення Павлоградської міської ради від 08.11.2011р. №323-14/VI»

Згідно із статтями 25, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», у зв`язку із ліквідацією комунального підприємства «Редакція газети «Західний Донбас», Павлоградська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Внести зміну до Порядку передачі в оренду майна, що належить до комунальної власності територіальної громади м.Павлограда, затвердженого рішенням Павлоградської міської ради від 08.11.2011р. №323-14/VI «Про затвердження Порядку передачі в оренду майна,що належить до комунальної власності територіальної громади м.Павлограда», замінивши у п.6.7 Порядку словосполучення «розміщує у газеті «Західний Донбас» на словосполучення «розміщує у місцевому друкованому засобі масової інформації».
2. Загальне керівництво по виконанню цього рішення поклаcти на заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, яким підпорядковані відповідні підприємства, установи та організації, що є орендодавцями майна, яке належить до комунальної власності територіальної громади м.Павлограда.
3. Відповідальність щодо виконання цього рішення покласти на керівників підприємств, установ та організацій, що є орендодавцями майна, яке належить до комунальної власності територіальної громади м.Павлограда.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, будівництва та енергозбереження (голова – Бочковський В.А.).

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Рішення Павлоградської міської ради від 08.11.2011р. №323-14/VІ «Про затвердження Порядку передачі в оренду майна, що належить до комунальної власності територіальної громади м.Павлограда» (із змінами, внесеними рішенням Павлоградської міської ради від 19.03.2019р. №1579-48/VІІ)

Згідно із статтями 25, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Павлоградська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Порядок передачі в оренду майна, що належить до комунальної власності територіальної громади м.Павлограда (Додаток).
2. Визнати такими, що втратили чинність рішення Павлоградської міської ради від 30.01.2007 р. №248-14/V “Про затвердження Порядку проведення конкурсу на право оренди майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Павлограда”, від 01.04.2008р. №615-32/V “Про внесення змін до рішення Павлоградської міської ради від 30.01.2007р. №248-14/V”.
3. Питання, не врегульовані цим рішенням, регулюються діючими законодавчими і нормативними актами України.
4. Відповідальність щодо виконання цього рішення покласти на заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради за напрямками.
5. Контроль по виконанню цього рішення покласти на постійну комісію з питань комунальної власності, підприємництва, торгівлі та побутового обслуговування населення.

Додаток до рішення
Павлоградської міської ради
від 08.11.2011р. №323-14/VІ
(із змінами від 19.03.2019р.
№1579-48/VІІ)

П О Р Я Д О К
передачі в оренду майна, що належить до комунальної власності
територіальної громади м.Павлограда

1. Загальні положення
1.1.Порядок передачі в оренду майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Павлограда (далі – Порядок), розроблено відповідно до Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про оренду державного та комунального майна”, Цивільного та Господарського кодексів та інших законодавчих актів із зазначеного питання.
1.2. Порядок розроблено з метою впорядкування та приведення до діючого законодавства організаційних заходів щодо передачі в оренду майна, що належить до комунальної власності територіальної громади м.Павлограда.

2. Об”єкти оренди
2.1. Об”єктами оренди за цим Порядком є: нерухоме майно (будівлі, споруди, нежитлові приміщення) та інше окреме, індивідуально визначене майно, що належить до комунальної власності територіальної громади м.Павлограда та знаходиться на балансах підприємств, установ та організацій комунальної власності.
2.2. Передача в оренду цілісних майнових комплексів комунальних підприємств, їх структурних підрозділів регулюється чинним законодавством з цього питання і не регламентується цим Порядком.
2.3. Нерухоме майно органів місцевого самоврядування може бути передано в оренду без права викупу орендарем та передачі в суборенду.
3. Орендодавці
3.1. Орендодавцями комунального майна є підприємства, установи та організації, які є балансоутримувачами, щодо нерухомого майна, загальна площа якого не перевищує 200 квадратних метрів на одне підприємство, установу, організацію, та іншого окремого індивідуально визначеного майна. Орендодавцем нерухомого майна, площа якого перевищує 200 квадратних метрів на одне підприємство, установу, організацію, є органи, уповноважені міською радою або визначені уповноваженим органом.
4. Орендарі
4.1. Орендарями можуть бути господарські товариства, інші юридичні особи та громадяни України, фізичні та юридичні особи іноземних держав, міжнародні організації та особи без громадянства. Фізична особа, яка бажає укласти договір оренди комунального майна з метою використання його для підприємницької діяльності, до укладення договору зобов”язана зареєструватись як суб”єкт підприємницької діяльності.
4.2. Мета і предмет господарської діяльності, визначені в установчих документах орендаря, який здійснює господарську діяльність на базі орендованого майна, не можуть суперечити умовам договору оренди.
5. Підстави для розгляду питання передачі майна в оренду
5.1. Ініціатива щодо оренди майна може виходити від фізичних та юридичних осіб, які можуть бути орендарями; пропозиція може надходити від балансоутримувачів, орендодавців.
5.2. Фонд комунального майна Павлоградської міської ради формує переліки нерухомого майна, що може бути передано в оренду, на підставі інформації органів, визначених міською радою.
Зазначені переліки оприлюднюються в засобах масової інформації, на офіційних веб-сайтах орендодавців та на офіційному веб-сайті міської ради.
5.3. Органи, уповноважені міською радою, надають інформацію фонду комунального майна Павлоградської міської ради про наявність нерухомого майна, що може бути передано в оренду, у 3-денний термін після визначення відповідних об”єктів.
6. Порядок прийняття рішення про передачу майна в оренду
6.1. Фізичні та юридичні особи, які бажають укласти договір оренди, направляють заяву, проект договору оренди, а також інші документи відповідно до п.6.3. орендодавцю.

6.2. У заяві про оренду зазначається найменування заявника (назва юридичної особи або прізвище, ім”я та по-батькові фізичної особи – суб”єкта підприємницької діяльності), місцезнаходження (місце проживання), платіжні реквізити, інформація про засоби зв”язку; комунальне майно, яке бажає отримати в оренду, а також мета його використання, бажаний термін оренди, інші відомості на розсуд заявника.
6.3. До заяви додаються:
 копії установчих документів;
 копія свідоцтва про державну реєстрацію суб”єкта підприємницької діяльності (для фізичних осіб);
 копія виписки або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
 копія паспорта (стор.1, 2, 11) (для фізичних осіб);
 копія довідки з ЄДРПОУ;
 копія ліцензії на здійснення окремого виду діяльності (у випадку, якщо заявник має намір займатись в орендованому приміщенні діяльністю, що підлягає ліцензуванню);
 погодження органу управління у сфері охорони культурної спадщини в разі належності до об”єктів культурної спадщини;
 звіт про незалежну оцінку нерухомого майна;
 висновки експерта про вартість майна;
 розрахунок орендної плати за перший місяць оренди, підписаний керівником і головним бухгалтером балансоутримувача, затверджений орендодавцем.
6.4. Орендодавець за умови відсутності заборони на передачу майна в оренду у 5-ти денний термін направляє копії документів, визначених у п.6.2, 6.3. органу, уповноваженому погоджувати умови оренди.
6.5. Орган, уповноважений погоджувати умови оренди, розглядає надані йому матеріали і протягом 15-ти днів після їх надходження надсилає орендодавцеві висновки про умови передачі в оренду або відмову. При розгляді документів враховуються пропозиції щодо розміщення бюджетних установ та організацій.
6.6. Якщо орендодавець не одержав у встановлений термін висновків органу, уповноважених погоджувати умови оренди, дозволу, відмови або пропозицій укласти договір з бюджетною організацією, умови передачі в оренду вважаються погодженими.
6.7. Орендодавець протягом 5-ти днів після погодження умов передачі в оренду, а в разі, якщо заява про оренду майна не потребує узгодження (щодо оренди окремого індивідуально визначеного майна, крім нерухомого), протягом 15-ти днів розміщує у місцевому друкованому засобі масової інформації, на веб-сайті орендодавця та офіційному веб-сайті міської ради оголошення про намір передати майно в оренду або відмовляє в укладенні договору оренди і повідомляє про це заявника.
6.8. Оголошення про намір передати майно в оренду повинне містити такі відомості:
 найменування, місцезнаходження, площа об`єкту;
 дані про орендодавця (балансоутримувача) (назва, юридична адреса, контактний телефон, час роботи);
 вартість об`єкта за незалежною оцінкою майна;
 орендна плата за перший місяць оренди;
 термін, на який буде укладатися договір оренди;
 напрямок використання;
 останній день прийняття заяв про оренду орендодавцем;
 роз`яснення, що у разі надходження додаткових заяв буде оголошений конкурс на право оренди цього об`єкта;
 інші відомості.
6.9. Протягом 10 робочих днів після розміщення оголошення орендодавець приймає заяви про оренду відповідного майна.
6.10. Протягом 3-х робочих днів після закінчення строку приймання заяв орендодавець своїм наказом ухвалює рішення за результатами вивчення попиту на об”єкт оренди. У разі, якщо подано лише одну заяву, конкурс на право оренди не проводиться і договір оренди укладається із заявником. У разі надходження двох і більше заяв проводиться конкурс на право оренди.
6.11. Передача в оренду майна за конкурсом здійснюється згідно Порядку проведення конкурсу на право оренди майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Павлограда (додається).
6.12. Передача майна в оренду без розміщення оголошення про намір передати майно в оренду та без проведення конкурсу здійснюється у випадках:
а) у разі надходження заяви про оренду майна на короткий строк (не більше п”яти днів та без права продовження строку дії договору оренди);
б) у разі надходження заяви від бюджетної установи, музею, підприємства чи громадської організації у сфері культури і мистецтв (у тому числі національної творчої спілки або її члена під творчі майстерні), релігійної організації для забезпечення проведення релігійних обрядів та церемоній, громадської організації ветеранів або інвалідів, реабілітаційних установ для інвалідів та дітей інвалідів, реабілітаційних установ для інвалідів та дітей інвалідів, державних та комунальних спеціалізованих підприємств, установ та закладів соціального обслуговування, що надають соціальні послуги відповідно до Закону України “Про соціальні послуги”, Пенсійного фонду України та його органів, державних видавництв і підприємств книгорозповсюдження, вітчизняних видавництв та підприємств книгорозповсюдження, що забезпечують підготовку, випуск та (чи) розповсюдження не менш як 50 відсотків книжкової продукції державною мовою (за винятком видань рекламного та еротичного характеру);
в) у разі надходження заяви від суб”єкта виборчого процесу з метою проведення публічних заходів (зборів, дебатів, дискусій) під час на та період виборчої кампанії. Укладення договорів оренди із суб”єктами виборчого процесу здійснюється в порядку черговості надходження відповідних заяв.
7. Оцінка об”єкта оренди
7.1. Оцінка об”єкта оренди передує укладанню договору оренди. Оцінка об”єктів оренди здійснюється відповідно до Методики оцінки об”єктів оренди, затвердженою Кабінетом Міністрів України.

7.2. У разі, якщо на момент продовження дії договору оренди остання оцінка об”єкта оренди була зроблена більш як три роки тому, для продовження договору оренди провадиться оцінка об”єкта оренди.
Якщо орендна плата була визначена за результатами конкурсу і перевищує стартову на конкурсну надбавку, то новий розмір орендної плати визначається шляхом збільшення суми, визначеної за Методикою розрахунку і порядку використання плати за оренду комунального майна, яке є власністю територіальної громади м.Павлограда, затвердженою Павлоградською міською радою, на конкурсну надбавку, скориговану на індекси інфляції за період оренди.
7.3. У разі оренди нерухомого та іншого окремого індивідуально визначеного майна здійснюється незалежна оцінка.
7.4. Результати незалежної оцінки є чинними протягом шести місяців від дня її проведення, якщо інший строк не передбачений у звіті щодо незалежної оцінки.
7.5. Послуги з проведення незалежної оцінки об”єкта оренди оплачує орендар.
7.6. У разі передачі в оренду нерухомого майна, орендодавцем якого є орган місцевого самоврядування, за наявності позитивного загального висновку рецензента на звіт про незалежну оцінку, висновок про вартість майна затверджується орендодавцем.
7.7. У разі передачі в оренду нерухомого майна, орендодавцем якого є підприємство, за наявності позитивного загального висновку рецензента на звіт про незалежну оцінку, висновок про вартість майна затверджується органом, уповноваженим погоджувати умови оренди.
8. Договір оренди
8.1. Договір оренди повинен відповідати Типовому договору оренди індивідуально визначеного (нерухомого або іншого) комунального майна, затвердженого Павлоградською міською радою.
8.2. Передача об”єкта оренди орендодавцем орендареві здійснюється у строки і на умовах, визначених у договорі оренди.
8.3. Термін договору оренди визначається за погодженням сторін. Термін договору оренди не може бути меншим, ніж п”ять років, якщо орендар не пропонує менший термін.
9. Орендна плата
9.1. Орендар за користування об”єктом оренди вносить орендну плату незалежно від наслідків господарської діяльності.
9.2. Орендні ставки за використання комунального майна визначаються Методикою розрахунку і порядку використання плати за оренду комунального майна, яке є власністю територіальної громади м.Павлограда, затвердженою Павлоградською міською радою.
10. Суборенда
10.1. Орендар має право передати в суборенду нерухоме та інше окреме індивідуально визначене майно, якщо інше не передбачено договором оренди, з
дозволу орендодавця. При цьому строк надання майна у суборенду не може перевищувати терміну дії договору оренди.

10.2. Плата за суборенду цього майна, яку отримує орендар, не повинна перевищувати орендної плати орендаря за майно, що передається в суборенду. Різниця між нарахованою платою за суборенду і тією її частиною, яку отримує орендар, спрямовується до місцевого бюджету.
10.3. Контроль за визначенням розміру плати за суборенду та спрямуванням її (в частині, що перевищує суму орендної плати за майно, яке передається в суборенду) до місцевого бюджету, покладається на орендодавця.
10.4. До договору суборенди застосовуються положення про договір оренди.

Додаток
до Порядку передачі в оренду майна,
що належить до комунальної власності
територіальної громади м.Павлограда

П О Р Я Д О К
проведення конкурсу на право оренди майна, що належить
до комунальної власності територіальної громади м. Павлограда

Загальні положення
1.1. Порядок проведення конкурсу на право оренди майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Павлограда (далі – Порядок), розроблено відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про оренду державного та комунального майна”, а також з урахуванням положень “Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.08.2011р. №906, з метою визначення порядку проведення конкурсів на право оренди майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Павлограда у випадках, передбачених чинним законодавством України.
1.2. Порядок визначає процедуру проведення конкурсу на право оренди нерухомого майна (будівель, споруд, нежитлових приміщень) та іншого окремого, індивідуально визначеного майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Павлограда (далі – Об’єкти).
1.3. Конкурс на право оренди Об’єкту (далі – Конкурс) проводиться за ініціативою орендодавця (балансоутримувача) при надходженні двох і більше заяв після оголошення про намір передати майно в оренду.
1.4. Конкурс полягає у визначенні орендаря, який запропонував найбільший розмір орендної плати у разі обов”язкового забезпечення виконання інших умов конкурсу.
Пропозиції не можуть бути нижче розмірів орендної плати за використання нерухомого майна за цільовим призначенням, встановленої Павлоградською міської радою.
Організація підготовки конкурсу
та умови його проведення
2.1.У разі наявності умови, зазначеної у п.1.3, орендодавець відповідного Об’єкту письмово інформує фонд комунального майна Павлоградської міської ради (далі – Фонд) про необхідність проведення відповідного конкурсу. Інформація повинна містити такі відомості:
— підстава для проведення Конкурсу (наявність двох або більше заяв від потенційних орендарів);
— назва, місцезнаходження Об’єкту та його площа;
— пропозиції про умови оренди (цільове використання, термін оренди та ін.).
2.2. У 10-ти денний термін з моменту одержання інформації, зазначеної у п.2.1. цього Порядку, Фонд розробляє і подає на підпис міському голові проект розпорядження про створення відповідної конкурсної комісії.
2.3. Орендодавець надає у Фонд такі документи:
— довідку про площу Об’єкту за даними бюро технічної інвентаризації;
— висновок незалежного експерта про вартість Об’єкту;
— розрахунок орендної плати за перший місяць оренди;
 довідку про суму витрат орендодавця на підготовку Об’єкту до Конкурсу;
 інформацію про осіб, які після оголошення про намір передати майно в оренду, надали заяви про оренду орендодавцю.
Про одержання зазначених документів Фонд інформує голову конкурсної комісії.
2.4. У 5-денний термін з моменту одержання Фондом документів, зазначених у п.2.3. цього Порядку, проводиться засідання конкурсної комісії, на якому визначаються умови, місце та строк проведення Конкурсу.
2.5. Оголошення про Конкурс публікується у газеті “Західний Донбас” за поданням голови конкурсної комісії не пізніше ніж за 14 календарних днів до дати проведення Конкурсу, а також на веб-сайті орендодавця та офіційному веб-сайті міської ради, і повинне містити такі відомості:
— назва, місцезнаходження та площа Об’єкту;
— дані про орендодавця (юридична адреса, час роботи, контактний телефон);
— дата, час та місце проведення Конкурсу;
— місце і кінцевий термін прийняття заяв та необхідних документів для участі у Конкурсі;
— термін, на який буде укладатися договір оренди;
— основні вимоги до умов експлуатації та використання Об’єкту;
— суму застави, яка дорівнює сумі витрат на підготовку Об’єкту до Конкурсу, і розрахунковий рахунок орендодавця, на який вона перераховується;
— початковий розмір орендної плати за перший місяць оренди;
— вартість Об’єкта згідно з висновком експерта;
— інші умови, визначені конкурсною комісією.
2.6. Фонд письмово повідомляє осіб, які після оголошення про намір передати майно в оренду, надали заяви про оренду орендодавцю, про проведення конкурсу і необхідність подання письмових пропозицій відповідно до оголошення про конкурс.
2.7. Учасники Конкурсу подають до Фонду заяви встановленої форми (Додаток 1) та такі документи:
для юридичних осіб:
 нотаріально посвідчені копії установчих документів;

 копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців;
— доручення, видане представнику юридичної особи;
— платіжне доручення з відміткою банківської установи про перерахування суми застави.
для фізичних осіб:
 копія свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності;
 завірену належним чином копію виписки або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
— копію документу, що посвідчує особу учасника конкурсу або належним чином оформлене доручення, видане представнику фізичної особи;
— декларація про доходи за останній встановлений звітний період;
— платіжне доручення з відміткою банківської установи про перерахування суми застави.
Додаткові документи та відомості надаються за згодою заявника.
2.8. Учасники Конкурсу разом з документами, зазначеними у п.2.7. цього Порядку, подають зобов’язання (пропозиції) щодо виконання умов Конкурсу (Додаток 2) у конвертах з написом “На конкурс”, запечатаних печаткою учасника Конкурсу або скріплених особистим підписом фізичної особи-заявника. Пропозиції не можуть бути гіршими, ніж початкові умови, запропоновані конкурсною комісією. До дати проведення Конкурсу конверти з пропозиціями зберігаються у Фонді. Конверти розкриваються на засіданні конкурсної комісії в день проведення конкурсу.
2.9. Конкурсна комісія вправі відмовити особі брати участь у Конкурсі, якщо надані нею матеріали не відповідають вимогам цього Порядку та умовам Конкурсу.
2.10. Прийняття заяв на участь у Конкурсі здійснюється з дня публікації оголошення про його проведення. Кінцевий термін прийняття заяв – за 3 дні до дати проведення Конкурсу, визначеної в публікації.
2.11. Після опублікування оголошення про Конкурс орендодавець Об’єкту зобов’язаний надати можливість потенційним учасникам Конкурсу ознайомитись з Об’єктом, а також з Типовим договором оренди індивідуально визначеного (нерухомого або іншого) комунального майна, затвердженим Павлоградською міською радою, який братиметься за основу при підготовці відповідного договору оренди Об’єкту.

Конкурсна комісія
3.1. До складу конкурсної комісії входять депутат(и) Павлоградської міської ради, представники виконавчого комітету Павлоградської міської ради, Фонду та орендодавця (балансоутримувача).
3.2. Конкурсна комісія утворюється у кількості не менше 5 осіб.
3.3. Основними завданнями та функціями конкурсної комісії є:
— визначення умов, місця та терміну проведення конкурсу;

— забезпечення опублікування оголошення про проведення Конкурсу із зазначенням необхідної інформації про Об’єкт(и);
— прийняття від учасників Конкурсу заяв на участь у ньому (з цією метою секретарем конкурсної комісії призначається представник Фонду, який безпосередньо від імені конкурсної комісії отримує від заявників документи і реєструє надані заяви);
— розгляд пропозицій учасників Конкурсу;
— визначення переможця Конкурсу;
— підготовка протоколів засідань.
3.4. Конкурсна комісія під час своєї діяльності має право звертатися до підприємств, установ та організацій за консультаціями щодо надання необхідних даних про Об’єкт(и).
3.5. Голова конкурсної комісії:
— скликає засідання конкурсної комісії;
— головує на її засіданнях;
— має право надавати доручення членам конкурсної комісії;
— організовує підготовку матеріалів на її розгляд;
— має вирішальний голос, якщо під час прийняття рішення про визначення переможця Конкурсу голоси членів конкурсної комісії розділились порівну.
3.6. Засідання конкурсної комісії є правомочними за умови участі в ньому не менше 2/3 від загальної чисельності комісії.
3.7. Засідання конкурсної комісії є закритими. При необхідності одержання додаткової інформації комісія має право заслуховувати на своїх засіданнях пояснення учасників Конкурсу.
3.8. Відомості щодо учасників конкурсу, їх кількості і конкурсних пропозиціях до визначення переможця розголошенню не підлягають.

Процедура проведення конкурсу і оформлення
його результатів
4.1. Конкурс здійснюється в один етап, на якому визначається переможець згідно з умовами конкурсу та зобов’язаннями його учасників.
4.2. Конкурс проводиться при наявності пропозицій від двох або більше фізичних або юридичних осіб. У разі надходження однієї пропозиції, яка відповідає умовам Конкурсу, Конкурс не проводиться і конкурсна комісія приймає протокольне рішення про розгляд орендодавцем питання про укладання договору оренди згідно з вимогами законодавства із відповідним заявником.
4.3. У разі надходження після оголошення Конкурсу заяви про оренду від особи, що відповідно до законодавства має право на передачу майна в оренду без проведення конкурсу, договір оренди укладається з такою особою.
4.4. Конкурсна комісія визначає переможця Конкурсу більшістю голосів присутніх на засіданні членів конкурсної комісії.
Якщо при розкритті конвертів виявилось, що учасники конкурсу, які відповідно до поданих ними пропозицій можуть бути визнані переможцями, надали однакові пропозиції, то ці учасники Конкурсу на цьому засіданні

можуть в межах своїх повноважень внести додаткові пропозиції щодо збільшення своїх заявлених зобов’язань. Крок пропозицій щодо орендної плати не може бути меншим ніж 1 відсоток найбільшого розміру орендної плати, запропонованої учасниками в конкурсних пропозиціях.
4.5. Після закінчення засідання конкурсної комісії складається протокол, у якому зазначаються такі відомості:
— дані про учасників;
— умови конкурсу;
— пропозиції учасників конкурсу;
— обґрунтування вибору переможця Конкурсу;
— результати Конкурсу.
4.6. Протокол конкурсної комісії підписується всіма членами конкурсної комісії, які брали участь у її засіданні, переможцем Конкурсу, і направляється орендодавцю, який письмово повідомляє про результати Конкурсу всім учасникам і публікує їх у газеті “Західний Донбас”, на веб-сайті орендодавця та офіційному веб-сайті міської ради.
4.7. Конкурс вважається таким, що не відбувся, у разі:
 неподання заяв про участь у Конкурсі;
 відсутність пропозицій, які відповідають умовам Конкурсу.
У разі визнання Конкурсу таким, що не відбувся, конкурсною комісією може бути повторно оголошено Конкурс щодо передачі в оренду того самого майна, якщо після оголошення про намір передати майно в оренду виявлено потенційних орендарів.
4.8. Діяльність конкурсної комісії припиняється:
 при відсутності заяв на участь у Конкурсі – з оголошеного кінцевого терміну прийняття пропозицій учасників Конкурсу;
 відсутності заяв, які б відповідали умовам конкурсу, з моменту прийняття рішення конкурсною комісією про те, що конкурс не відбувся;
 укладення договору оренди з особою, яка згідно із законодавством має право на на передачу майна в оренду без проведення конкурсу, або з особою, пропозиції якої виявилися єдиними, що відповідають умовам конкурсу, — з моменту укладення договору;
 у разі проведення Конкурсу – з дати укладання договору оренди, а якщо договір не було укладено – на підставі розпорядження міського голови.
4.9. Сума застави у 10-денний термін повертається всім учасникам конкурсу, крім переможця.
4.10. За результатами Конкурсу орендодавець укладає з переможцем Конкурсу договір оренди, який має відповідати основним положенням Типового договору оренди індивідуально визначеного (нерухомого або іншого) комунального майна, затвердженого Павлоградською міською радою. В умови договору оренди включаються орендна плата в розмірі, запропонованому переможцем Конкурсу, й інші пропозиції переможця Конкурсу. Запропонований переможцем розмір орендної плати є платою за перший місяць оренди і щомісячно має коригуватись у порядку, визначеному Методикою розрахунку і порядку використання плати за оренду комунального майна, яке є власністю

територіальної громади міста Павлограда, затвердженою Павлоградською міською радою.
4.11. У разі відмови переможця Конкурсу від укладення договору оренди, конкурсна комісія за умови надходження від інших учасників Конкурсу у визначений в оголошенні про Конкурс строк пропозицій, що відповідають
умовам конкурсу, скасовує раніше прийняте рішення про визначення переможця Конкурсу. Новим переможцем Конкурсу визначається той учасник, розмір останньої пропозиції якого був найбільшим з пропозицій учасників Конкурсу, про що складається протокол, який підписується всіма членами конкурсної комісії, які брали участь у її засіданні та переможцем Конкурсу.

Додаток 1
до Порядку проведення конкурсу на право
оренди майна, що належить до комунальної
власності територіальної громади
м.Павлограда

Голові конкурсної комісії

З А Я В А
на участь у конкурсі на право оренди майна, що належить до
комунальної власності територіальної громади міста Павлограда

1. Об’єкт оренди:
—————————————————————————————————
1.1. Назва об’єкта_________________________________________________
_____________________________________________________________
1.2. Місцезнаходження об’єкта______________________________________
_____________________________________________________________
1.3. Балансоутримувач об’єкта______________________________________
_____________________________________________________________
(повна назва підприємства, організації, установи – юридичної особи)

2. Учасник конкурсу
—————————————————————————————————-
2.1. Юридична особа
_____________________________________________________________
(повна назва)
_____________________________________________________________
Керівник_______________________________________________________
(прізвище, ім’я та по-батькові, контактний телефон)
Ідентифікаційний код_____________________________________________
Ким і коли здійснена державна реєстрація___________________________
_______________________________________________________________

2.2. Фізична особа
_______________________________________________________________
(прізвище, ім’я та по-батькові, контактний телефон)
_______________________________________________________________
Громадянин(ка) _________________________________________________
(повна офіційна назва держави або особи без громадянства)
_______________________________________________________________
Паспорт серія _________№__________ дата видачі “___”_____________р.
_______________________________________________________________
(назва органу, що видав паспорт)
З Порядком проведення конкурсу на право оренди майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Павлограда ознайомлений.
__________________________________________________________________
(особистий підпис)

3. Документи, що додаються:
—————————————————————————————————-
3.1. Обов’язкові для всіх учасників:

Документ про перерахування суми застави (на ____ арк.).

3.2. Додаткові для юридичної особи:

Нотаріально посвідчені копії установчих документів (на ____ арк.).

Копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та
фізичних осіб підприємців (на ____ арк).

Доручення на участь в конкурсі (на ___ арк.).

3.3. Додаткові для фізичної особи:

Свідоцтво про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької
діяльності (копія) (на _____ арк.).

Завірену належним чином копію виписки або витягу
з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних
осіб-підприємців (на ___ арк.)

Копія документу, що посвідчує особу, або доручення (на ____ арк.).

Наявність документа позначити знаком х
Всього аркушів ________.

Підпис учасника конкурсу __________________

М.П.

Дата заповнення заяви: ”____”___________ 20__ р.

Реєстраційний N _____
«____»___________________ 20__ р.
(дата реєстрації заяви)

Додаток 2
до Порядку проведення конкурсу на право
оренди майна, що належить до комунальної
власності територіальної громади
м.Павлограда

Голові конкурсної комісії

З О Б О В “ Я З А Н Н Я
(пропозиції) щодо виконання умов конкурсу

1. Назва об’єкту, його місцезнаходження_______________________________
__________________________________________________________________

2. Мета використання об’єкту_________________________________________
__________________________________________________________________

3. Запропонований початковий розмір орендної плати за перший місяць оренди _______________________________________________________ грн. (без ПДВ).

4. Додаткові зобов’язання (пропозиції) заявника_________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________

З умовами конкурсу ознайомлений і зобов’язуюсь їх виконувати.

Підпис учасника
конкурсу ________________ _________________
(П.І.Б.)

М.П.

Дата_____________

трансляції з web камер


Павлоград на карте

Павлоград на карте

Афиша

IMG-579ee0f7d020725054c462dfb523095f-V

Останні надходження

 • Міський голова провів нараду щодо дотримання режиму максимальної економії коштів
 • У Павлограді продовжує діяти акція «Допоможи ближньому»
 • Інформація щодо епідситуації в Україні 06.04.2020 року
 • Звіти про використання бюджетних коштів за І квартал 2020 року
 • Під час карантину будьте відповідальними
 • Закликаємо населення дотримуватись карантинних правил
 • Інформація щодо епідситуації в місті 06.04.2020 року
 • До уваги суб’єктів пробації, які перебувають на обліку в Павлоградському міськрайонному відділі !
 • Інформація щодо епідситуації в Україні 05.04.2020 року
 • Інформація щодо епідситуації в місті 05.04.2020р.
 • Інформація щодо епідситуації в Україні 04.04.2020 року
 • Інформація щодо епідситуації в місті 04.04.2020р.
 • До уваги павлоградців! Посилені карантинні заходи у місті!
 • Уряд посилює обмеження задля безпеки українців
 • Про проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення детального плану території у місті Павлоград