Офіційний сайт Павлоградської міської ради

Январь 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Дек    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Корисна інформація

Проект рішення виконкому «Про затвердження Положення про конкурсний комітет з визначення операторів паркування…»

Май 30th, 2011 НовиниПроекти РА Вывести на печать

ПАВЛОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

Від “__”________ 2011р. №_________

Про затвердження Положення про конкурсний комітет з визначення операторів паркування і умови проведення конкурсу на надання права експлуатації і утримання майданчиків для платного паркування транспортних засобів на території міста Павлограда

Згідно з ст. 25, п.24 ч.1 ст. 26, ч. 1 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Постанови КМУ від 03.12.2009 №1342 «Про затвердження Правил паркування транспортних засобів», рішення міської ради від 29.03.2011. № 118-6/VI «Про затвердження тимчасових Правил паркування транспортних засобів в м. Павлограді та Положення про збір за місця для паркування транспортних засобів на території м. Павлограда», з метою визначення операторів паркування на території міста Павлограда на конкурсних засадах, виконавчий комітет Павлоградської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити Положення про конкурсний комітет з визначення операторів паркування і умови проведення конкурсу на надання права експлуатації і утримання майданчиків для платного паркування транспортних засобів на території міста Павлограда (додаток 1).

2. Затвердити склад конкурсного комітету з визначення операторів паркування (додаток 2).

3. Відділу з питань регіональної політики (Рєзніков) здійснити оприлюднення даного рішення.

4. Дане рішення вступає в силу з моменту офіційного оприлюднення.

5. Координацію роботи щодо виконання цього рішення покласти на управління комунального господарства та будівництва (Разводов) та відділ регуляторної політики, розвитку споживчого ринку та підприємництва (Кусочкіна), контроль на першого заступника міського голови Вершину А.О. та на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Тихонова В.М.

Міський голова І.С. Метелиця

Рішення підготував:

Начальник відділу
регуляторної політики, розвитку
споживчого ринку та підприємництва С.М. Кусочкіна

Рішення завізували:

Перший заступник міського голови А.О. Вершина

Заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради В.М. Тихонов

Начальник управління комунального господарства
та будівництва В.В. Разводов

Керуючий справами виконкому В.М. Фарамазян

Начальник юридичного відділу О.І. Ялинний

 

Додаток 1

до рішення виконкому
від“ __” ____ 2011р. № ____

ПОЛОЖЕННЯ
про конкурсний комітет з визначення операторів паркування і умови
проведення конкурсу на надання права експлуатації і утримання майданчиків для платного паркування транспортних засобів на території міста Павлограда

1. Положення про конкурсний комітет з визначення операторів паркування і умови проведення конкурсу на надання права експлуатації і утримання майданчиків для платного паркування транспортних засобів на території міста Павлограда (надалі – Положення) визначає порядок організації роботи зазначеного комітету та проведення конкурсів.
2. У своїй діяльності конкурсний комітет керується Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про благоустрій населених пунктів», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», рішенням міської ради від 29.03.2011. № 118-6/VI «Про затвердження тимчасових Правил паркування транспортних засобів в м. Павлограді та Положення про збір за місця для паркування транспортних засобів на території м. Павлограда», іншими нормативно-правовими актами у сфері паркування та благоустрою.
3. Поняття, що використовуються у Положенні, мають таке значення:
-конкурс — конкурентний спосіб надання права на експлуатацію місць паркування транспортних засобів;
— конкурсний комітет — постійний орган з підготовки та проведення конкурсу, який призначається розпорядженням міського голови;
-об’єкт конкурсу — майданчики для платного паркування;
-претендент — суб’єкт господарювання, який офіційно подав свої пропозиції для участі у конкурсі;
-оператор паркування — суб’єкт господарювання, який визначений за підсумками проведення конкурсу для здійснення, обладнання і утримання майданчика для платного паркування;
-майданчик для платного паркування- площа території (землі), визначена міською радою для платного паркування транспортних засобів;
-замовник- виконавчий комітет Павлоградської міської ради.
4. Метою проведення конкурсу є розвиток конкуренції, обмеження монополізму на ринку надання послуг з паркування транспортних засобів на території міста Павлограда. Конкурс є відкритим для всіх претендентів.
5. Конкурс проводить конкурсний комітет на підставі поданих заяв від претендентів.
6. Роботою конкурсного комітету керує його голова.
7. Голова конкурсного комітету:
— скликає та проводить його засідання, затверджує перелік питань для розгляду на них;
— має вирішальний голос при рівному розподілі голосів членів конкурсного комітету;

— здійснює інші повноваження відповідно до цього Положення.
У разі відсутності голови конкурсного комітету його обов’язки виконує заступник.
8. Секретар конкурсного комітету:
— за дорученням його голови сповіщає членів про проведення засідань конкурсного комітету та порядок денний;
— реєструє подані на конкурс документи у журналі реєстрації;
— веде реєстрацію вхідної та вихідної документації;
— готує матеріали, необхідні для проведення конкурсу;
— проводить перевірку щодо достовірності інформації, наданої претендентами для участі у конкурсі;
— оформлює протоколи його засідань.
9. Основним завданням конкурсного комітету є врегулювання відносин між операторами паркування та платниками збору за місця паркування транспортних засобів, впорядкування паркування транспорту на вулицях та територіях міста, впровадження єдиної загальноміської політики з питань організації, контролю та розвитку паркування, сучасних методів його організації.
10. Конкурсний комітет у межах покладених на нього завдань має право:
— організовувати перевірку достовірності наданої на конкурс претендентами інформації та документації;
— одержувати у визначеному законодавством порядку від органів місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання інформацію, необхідну для виконання завдань, покладених на нього;
— у разі необхідності організовувати проведення конференцій, семінарів, нарад з питань проведення конкурсу.
11. Об’єктом конкурсу є майданчики для платного паркування.
12. Конкурсний комітет публікує в засобах масової інформації та на офіційному веб-порталі міської ради в мережі Інтернет, оголошення про конкурс, (не пізніше ніж за 30 днів до початку конкурсу) яке повинно містити таку інформацію:
— найменування організатора та робочого органу;
— найменування та основні характеристики об’єкта конкурсу;
— основні умови конкурсу;
— порядок одержання необхідної інформації про об’єкт конкурсу;
— кінцевий строк прийняття документів для участі у конкурсі;
— найменування організації, режим її роботи та адреса, за якою подаються документи для участі у конкурсі;
— місце, дата та час початку проведення засідання конкурсного комітету;
— телефон для довідок (електронна адреса або адреса веб-сайту) з питань проведення конкурсу.
В одному оголошенні може бути названо декілька об’єктів конкурсу.
13. Особа, яка потребує роз’яснень щодо представлення необхідних документів на конкурс або умов проведення конкурсу, має право звернутися до
конкурсного комітету, який зобов’язаний дати роз’яснення в усній, а за необхідності в письмовій формі, але не пізніше як за 5 календарних днів до закінчення терміну подання документів претендентами.
14. Для участі в конкурсі претендент подає такі документи:
14.1 заяву на участь в конкурсі (окремо на кожний об’єкт конкурсу);
14.2 витяг з Єдиного державного реєстру;
14.3 довідку Державної податкової інспекції в місті Павлограді про відсутність заборгованості з податків, зборів і інших обов’язкових платежів;
14.4 довідку про відсутність заборгованості із заробітної плати (із зазначенням розміру середньомісячної заробітної плати) та внесків до Пенсійного фонду;
14.5 конкурсні пропозиції претендента щодо:
14.5.1 можливого впровадження системи автоматизованого платного паркування, а також системи створення перешкод для транспортних засобів при порушенні правил паркування транспортних засобів;
15. Претендент подає документи у конверті особисто, на якому зазначаються його назва, адреса і найменування об’єкта конкурсу, з поміткою «Заява на участь у конкурсі». Факт прийняття документів реєструється в журналі реєстрації.
16. Подання документів на конкурс припиняється у строк, визначений в оголошенні про конкурс. Документи, які надійшли до конкурсного комітету після встановленого строку, не розглядаються.
17. Документи, які представлені в неповному обсязі, не реєструються і повертаються претендентам із зазначенням причин повернення.
18. На засідання конкурсного комітету, крім його членів, можуть бути запрошені інші особи, яких стосуються питання, що розглядаються.
19. Засідання конкурсного комітету є правомочними, якщо на них присутні не менше половини членів його складу.
20. Будь-яка інформація щодо зміни умов конкурсу, яка надсилається конкурсним комітетом будь-кому з претендентів, повинна бути одночасно доведена до всіх інших претендентів.
21. До участі у конкурсі не допускаються претенденти:
— визнані банкрутами або щодо яких порушено справу про банкрутство чи ліквідацію як суб’єкта господарювання;
— які подали до участі в конкурсі документи, що містять недостовірну інформацію;
— що подали документи пізніше зазначеного строку їх прийняття в оголошенні про проведення конкурсу.
22. При проведенні конкурсу конкурсний комітет враховує:
— вартість надання послуг з утримання майданчика для паркування;
— досвід роботи претендента з надання послуг паркування транспортних
засобів;
— відсутність заборгованості претендентів по податках, зборах, із заробітної плати та до Пенсійного фонду;
— виплату заробітної плати не нижче мінімальної;
— пропозиції щодо використання сучасних методів організації місць паркування у відповідності до законодавства України та рішень Павлоградської міської ради з цього питання.
23. На засідання конкурсного комітету запрошуються всі претенденти, у присутності яких оголошуються конкурсні пропозиції. Претендентам надається право обґрунтування запропонованих конкурсних пропозицій.
24. Переможцем конкурсу визначається претендент, який відповідає кваліфікаційним вимогам, може забезпечити належну якість роботи майданчиків для паркування транспортних засобів, набрав більшість голосів членів конкурсного комітету та зайняв перше місце. У разі письмової відмови переможця конкурсу від організації майданчика для платного паркування, перевага надається претенденту, який зайняв друге місце. У разі відмови претендента, який зайняв друге місце, конкурс вважається таким, що не відбувся.
25. Переможець конкурсу визначається як оператор паркування.
26. Рішення про результати конкурсу приймаються конкурсним комітетом на закритому засіданні у присутності не менше ніж половини його складу відкритим голосуванням простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсного комітету.
27. Переможець конкурсу оголошується в день його проведення на відкритому засіданні конкурсного комітету із запрошенням на нього всіх претендентів, так само визначається оператор, що зайняв за результатами конкурсу друге місце.
28. Переможець конкурсу повинен протягом 30-ти календарних днів після проведення конкурсу надати на погодження виконавчому комітету міської ради тарифи на надання послуг з утримання майданчика для платного паркування та режим роботи даного об’єкту.
29. Рішення конкурсного комітету щодо визначення переможця конкурсу оформляється протоколом, який підписується головою комітету та секретарем, у разі відсутності голови комітету – його заступником.
30. Спори, що виникають за результатами конкурсу, розв’язуються у визначеному законодавством порядку.

Керуючий справами виконкому В.М. Фарамазян

 

Додаток 2

до рішення  виконкому

від“ __” ____ 2011р. № ____

 

Склад

конкурсного комітету з визначення операторів паркування

 

Тихонов

Володимир Миколайович

 

заступник міського голови

з питань діяльності

виконавчих органів ради,

голова комітету

 

Разводов

Василь Васильович

 

начальник управління

комунального господарства

та будівництва,

заступник голови комітету

 

Полторацький

Станіслав Сергійович

 

головний спеціаліст відділу

регуляторної політики, розвитку

споживчого ринку та підприємництва,

секретар комітету

 

Кусочкіна

Світлана Миколаївна

 

начальник відділу

регуляторної політики, розвитку

споживчого ринку та підприємництва

 

Сасік

Олександр Вікторович

 

начальник відділу містобудівництва та архітектури, головний архітектор

м. Павлоград

 

Вишнякова

Олена Олегівна

 

начальник відділу

земельно-ринкових відносин

 

Ялинний

Олег Іванович

 

начальник юридичного відділу

Гулін

Ігор Петрович

 

інспектор організації дорожнього

руху відділення ДАІ м. Павлограда

(за згодою)

 

Щербаков

Геннадій Лаврентійович

 

голова асоціації підприємців

міста Павлограда,

депутат міської ради

(за згодою)

2

 

Коломійченко

Наталія Віталіївна

 

голова галузевої ради підприємців

сфери послуг міста Павлограда,

приватний підприємець

(за згодою)

 

Бутенко

Олександр Володимирович

 

голова постійної комісії з питань

законності, депутатської етики,

зв’язкам з політичними партіями,

громадськими організаціями та ЗМІ,

депутат міської ради

(за згодою)

 

Наумов

Сергій Миколайович

 

голова постійної комісії з питань

комунальної власності, підприємництва,

торгівлі та побутового обслуговування населення, депутат міської ради

(за згодою)

 

Керуючий справами виконкому          В.М. Фарамазян

 


трансляції з web камер
Павлоград на карте

Павлоград на карте

Афиша

Репертуар на жовтень

Останні надходження

 • Злагоджена робота комунальних підприємств міста
 • Пройшов перший етап засідання конкурсної комісії з розгляду конкурсних пропозицій
 • Про внесення змін до рішення виконкому від 26.02.20 р. № 147 «Про затвердження складу Комісії, Положення про Комісію та Порядку надання цільової матеріальної допомоги з міського бюджету громадянам, які відповідно до законодавства мають право на проведення безоплатного капітального ремонту житла та перебувають на обліку
 • Про забезпечення санаторно-курортними путівками деяких категорій громадян м. Павлограда на 2021 рік
 • Про надання матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових проблем
 • Про надання матеріальної допомоги на поховання
 • Про надання матеріальної допомоги на лікування
 • Шановні суб’єкти господарювання!
 • Інформація щодо епідситуації в місті 15.01.2021 року
 • Шановні павлоградці! Виконком Павлоградської міської ради проводить вивчення громадської думки стосовно якості надання медичних послуг
 • Інформація щодо епідситуації в місті 14.01.2021 року
 • Ліквідація наслідків сніжної негоди
 • До уваги павлоградців!
 • Інформація щодо епідситуації в місті 13.01.2021 року
 • конкурс на заміщення вакантної посади головного спеціаліста відділу бухгалтерського обліку