- Офіційний сайт Павлограда - https://pavlogradmrada.dp.gov.ua -

Про внесення змін до рішення виконкому від 09.01.2019р. №18 «Про затвердження плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік»

ПАВЛОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

__08.11.2019__ м.Павлоград № 958

Про внесення змін до рішення
виконкому від 09.01.2019р. №18
«Про затвердження плану
діяльності з підготовки проектів
регуляторних актів на 2019 рік»

Відповідно до ст.34, ст. 40, ч. 1 ст. 52, ч. 6, 12 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.7 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1.Внести до рішення виконкому від 09.01.2019р. №18 «Про затвердження плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік» такі зміни:

План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік викласти в новій редакції (додається).

2.Відділу інформаційно-комп’ютерного забезпечення (Барсунянц) розмістити дане рішення на офіційному сайті Павлоградської міської ради.

3.Розробникам регуляторних актів надати інформацію про прийняті регуляторні акти та внесені зміни до відділу з питань залучення інвестицій, реалізації проектів та регуляторної політики не пізніше п’яти робочих днів з дня прийняття.

4. Координацію роботи щодо виконання даного рішення покласти на начальника відділу з питань залучення інвестицій, реалізації проектів та регуляторної політики Рашитову О.С., контроль – на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Радіонова О.М

Міський голова А.О.Вершина

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконкому

08.11.2019 № 958

План діяльності з підготовки проектів
регуляторних актів на 2019 рік

 

з/п

Визначення виду проекту регуля-торного акта Назва проекту

регуляторного акта

Цілі прийняття

регуляторного акта

Строки підго-

товки проектів регуля-торних актів

Найменування  органів та підрозділів, відповідальних за розроблення проектів регуляторних актів
  1 2 3 4 5 6
  1 Рішення виконавчого комітету Павлоградської міської ради Про внесення змін до регуляторного акту від 07.12.2018р. №884 «Про встановлення тарифів на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування в м.Павлограді» Приведення у відповідність до нормативно – правової бази II-IV

квартал

Виконавчий комітет Павлоградської міської ради / відділ з економічних питань
  2 Рішення виконавчого комітету Павлоградської міської ради Про встановлення тарифів (цін) на ритуальні послуги КП «Спеціалізована Агенція Ритуал» Приведення у відповідність до нормативно – правової бази ІІ-ІІІ квартал  Виконавчий комітет Павлоградської міської ради / відділ з економічних питань
  3 Рішення виконавчого комітету Павлоградської міської ради Про коригування тарифів на окремі види ритуальних послуг відповідно до необхідного мінімального переліку  КП «Спеціалізована Агенція Ритуал» Приведення у відповідність до нормативно – правової бази ІІ-ІV квартал Виконавчий комітет Павлоградської міської ради / відділ з економічних питань
  4 Рішення виконавчого комітету Павлоградської міської ради Про внесення змін до регуляторного акту від 23.03.2016р. №237 «Про проведення конкурсу з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування у м.Павлограді» Приведення у відповідність до нормативно – правової бази II-III

квартал

Виконавчий комітет Павлоградської міської ради /cектор по роботі транспорту та зв’язку
         
 
  5 Рішення виконавчого комітету Павлоградської міської ради Про визначення обсягів пайової участі власників тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення в утриманні об’єктів благоустрою Врегулювання питання визначення обсягів пайової участі на утримання об’єктів благоустрою ІV квартал Виконавчий комітет Павлоградської міської ради/відділ містобудування та архітектури
   

Начальник  відділу з питань залучення

інвестицій, реалізації проектів та

регуляторної політики                                                                                           О.С.Рашитова