Ноябрь 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Окт    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  

Корисна інформація

Проект рішення Павлоградської міської ради «Про внесення змін до Порядку відчуження основних засобів, що є комунальною власністю територіальної громади м.Павлограда»

Февраль 6th, 2020 Проекти РА Вывести на печать

Проект рішення Павлоградської міської ради
«Про внесення змін до Порядку відчуження основних засобів, що є комунальною власністю територіальної громади м.Павлограда»

Згідно із статтями 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи Порядок відчуження об`єктів державної власності, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23.10.2019р. №884, та з метою вдосконалення операцій з відчуження основних засобів, що знаходяться на балансах підприємств, установ та організацій, які належать до комунальної власності територіальної громади м.Павлограда, Павлоградська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Внести зміни до Порядку відчуження основних засобів, що є комунальною власністю територіальної громади м.Павлограда, затвердженого рішенням Павлоградської міської ради від 21.06.2016р. №239-8/VII, виклавши його в редакції, що додається.
2. Загальне керівництво по виконанню цього рішення поклаcти на першого заступника міського голови Мовчана В.С.
3. Відповідальність щодо виконання цього рішення покласти на керівників підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади м.Павлограда і є балансоутримувачами основних засобів, які відчужуються.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, будівництва та енергозбереження.

Додаток до рішення
Павлоградської міської ради
від 21.06.2016р. №239-8/VII
(у редакції рішення
Павлоградської міської ради
від «___» _______ 2020р.№ ____ )

Порядок
відчуження основних засобів, що є комунальною власністю
територіальної громади м.Павлограда

Загальна частина
1. Цей Порядок визначає механізм та способи відчуження об’єктів комунальної власності територіальної громади м,Павлограда.
2. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:
1) об’єкти комунальної власності територіальної громади м.Павлограда (далі — майно) — матеріальні активи, які відповідно до законодавства визнаються основними фондами (засобами);
2) відчуження майна — передача права власності на майно юридичним чи фізичним особам за процедурами та у спосіб, що передбачені цим Порядком;
3) адміністратор — державне підприємство “ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ”;
4) гарантійний внесок — спосіб забезпечення виконання учасником зобов’язань щодо участі в електронному аукціоні, згідно з яким користувач вносить суму для набуття статусу учасника електронного аукціону шляхом перерахування коштів на рахунок оператора електронного майданчика. Гарантійний внесок встановлюється в розмірі 10 відсотків стартової ціни лота та зазначається в оголошенні про проведення аукціону;
5) електронна торгова система (далі – ЕТС) — дворівнева інформаційно-телекомунікаційна система, що складається з центральної бази даних та електронних майданчиків, які взаємодіють через інтерфейс програмування додатків, який надається у вигляді коду з відкритим доступом та визначає функціональність електронної торгової системи. Дана система забезпечує можливість створення, розміщення, оприлюднення та обміну інформацією і документами в електронній формі, необхідними для проведення аукціону в електронній формі;
6) електронний аукціон — спосіб відчуження лота, за яким переможцем стає учасник, що в ході аукціону в ЕТС запропонував найвищу ціну;
7) електронний майданчик — апаратно-програмний комплекс, який функціонує в Інтернеті, підключений до ЕТС та забезпечує організатору аукціону, користувачам та учасникам можливість користуватися сервісами такої системи з автоматичним обміном інформацією щодо процесу проведення електронних аукціонів;
8) закрита цінова пропозиція — сума коштів, сплата якої декларується учасником до проведення електронного аукціону та подається в особистому кабінеті через оператора електронного майданчика в ЕТС до закінчення кінцевого строку прийняття заяв про участь в електронному аукціоні;
9) користувач — фізична або юридична особа, яка зареєстрована на електронному майданчику в ЕТС та має намір взяти участь в електронному аукціоні;
10) крок аукціону (мінімальний крок аукціону) — мінімальна надбавка, на яку в ході торгів (або на етапі подання закритих цінових пропозицій) може здійснюватися підвищення цінової пропозиції учасника. Розмір мінімального кроку аукціону становить 1 відсоток стартової ціни лота;
11) лот — об’єкт комунальної власності, який виставляється на електронний аукціон;
12) оголошення про проведення аукціону — відомості та інформація, що містять дані про лот, що виставляється в ЕТС та на веб-сайтах операторів;
13) оператор електронного майданчика — юридична особа, яка має право використовувати електронний майданчик та діє відповідно до договору, укладеного з адміністратором ЕТС;
14) організатор аукціону — суб’єкт господарювання/управління, на балансі якого перебуває майно, що підлягає відчуженню;
15) покупець — юридична або фізична особа, що стала переможцем аукціону;
16) реєстраційний внесок — грошові кошти у розмірі, передбаченому пунктом 20 Порядку відчуження об`єктів державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.10.2019р. №884, що вносяться за реєстрацію заяви на участь в електронному аукціоні особою, яка виявила намір взяти участь в електронному аукціоні на відповідний рахунок оператора електронного майданчика;
17) стартова ціна — ціна, з якої розпочинається аукціон щодо кожного об’єкта комунальної власності;
18) учасник — фізична або юридична особа в особі уповноваженого представника, яка виявила намір взяти участь в електронному аукціоні, сплатила реєстраційний та гарантійний внески, пройшла процедуру реєстрації для участі в електронному аукціоні, отримала відповідне підтвердження про реєстрацію та індивідуальний код учасника;
19) центральна база даних — сукупність технічних та програмних засобів, вихідний код яких опубліковано у відкритому доступі, у складі баз даних, модулів електронного аукціону та допоміжних модулів, що забезпечують можливість проведення аукціону в електронній формі та гарантують рівний доступ до інформації учасникам аукціону в електронній формі;
20) цінова пропозиція — сума коштів, сплата якої декларується учасником у ході електронного аукціону.
Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах України “Про приватизацію державного і комунального майна”, “Про управління об’єктами державної власності”, “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” та постанові Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 432 “Про затвердження Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу”.
Порядок функціонування ЕТС для підготовки та проведення електронних аукціонів визначається адміністратором в Регламенті роботи електронної торгової системи.
3. Дія цього Порядку поширюється на відчуження майна, що обліковується на балансі підприємств, установ, організацій, що є об`єктами права комунальної власності територіальної громади м.Павлограда, та на балансі виконавчих органів Павлоградської міської ради (далі — суб’єкти господарювання).
4. Відчуження майна здійснюється шляхом його продажу на електронному аукціоні.
Відчуження майна може здійснюватися лише за умови врахування особливостей правового режиму окремого майна, наявності встановлених законодавчими актами обтяжень чи обмежень стосовно розпорядження майном.
5. Дія цього Порядку не поширюється на відчуження:
1) цілісних майнових комплексів комунальних підприємств, їх структурних підрозділів;
2) індивідуально визначеного майна, що в установленому порядку включене до переліків об’єктів, які підлягають приватизації відповідно до законодавства з питань приватизації;
3) майна, на яке відповідно до законодавства встановлена заборона на відчуження;
4) майна, порядок відчуження якого визначається окремим законом;
5) нерухомого майна.

Прийняття рішення про відчуження майна
6. Відчуження майна здійснюється безпосередньо суб’єктом господарювання, на балансі якого перебуває таке майно, лише після прийняття рішення Павлоградської міської ради про надання на це відповідної згоди.
Рішення про надання згоди та погодження на відчуження майна приймається лише за таких умов:
— відчуження майна не обмежує провадження суб’єктом господарювання виробничої та іншої діяльності та/або відповідно до економічних, технічних (або інших) показників подальше використання майна є неможливе та/або економічно недоцільне;
— відчуження майна не впливає на цілісність майнового комплексу суб’єкта господарювання або його структурного підрозділу (крім випадків відчуження майна у процедурі ліквідації за рішенням Павлоградської міської ради);
— відчуження майна, що не зазначено у пункті 5 цього Порядку та відповідає вимогам, визначеним в абзаці другому пункту 4 цього Порядку.
Проект рішення Павлоградської міської ради про надання згоди на відчуження майна готується управлінням комунального господарства та будівництва Павлоградської міської ради (далі – орган приватизації) після опрацювання документів, поданих згідно з пунктом 7 цього Порядку.
7. Для отримання згоди на відчуження майна суб’єкт господарювання подає разом із зверненням стосовно відчуження майна:
1) техніко-економічне обґрунтування доцільності відчуження майна та напрямів використання коштів (з обов’язковим визначенням впливу відчуження майна на цілісність майнового комплексу і провадження суб’єктом господарювання виробничої або іншої діяльності, крім випадків відчуження майна у процедурі ліквідації за рішенням Павлоградської міської ради);
2) відомості про об’єкти основних фондів (засобів), які пропонуються до відчуження, за даними бухгалтерського обліку на останню звітну дату, що передувала поданню такого звернення стосовно відчуження майна, або на дату оцінки (у випадку, передбаченому абзацом другим пункту 10 цього Порядку) згідно з додатком 1 до Порядку відчуження об`єктів державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.10.2019р. №884;
3) акт інвентаризації основних фондів (засобів), які пропонуються до відчуження, згідно з додатком 2 до Порядку відчуження об`єктів державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.10.2019р. №884;
4) акт технічного стану майна, складений на дату подання звернення стосовно відчуження майна та затверджений керівником суб’єкта господарювання;
5) відомості про наявність обтяжень чи обмежень стосовно розпорядження майном, яке пропонується до відчуження (разом з відповідними підтвердними документами);
6) за наявності заборгованості з виплати заробітної плати — відомості про загальну суму заборгованості із заробітної плати і графік погашення такої заборгованості, а також про наявність у підприємства заборгованості за податками і зборами (обов’язковими платежами) до бюджетів та державних цільових фондів.
Під час відчуження майна у процедурі ліквідації за рішенням Павлоградської міської ради документи, визначені підпунктами 1-6 цього пункту, підписуються членами ліквідаційної комісії та затверджуються головою такої комісії.
Орган приватизації має право витребовувати додаткові документи у суб’єкта господарювання відповідно до вимог цього Порядку у строк, що не перевищує 10 робочих днів з дати надходження документів, зазначених у підпунктах 1-6 цього пункту, зокрема технічні паспорти, витяги з реєстрів, висновки спеціалізованих організацій, договори (проекти договорів) тощо.
У разі виявлення у документах недоліків (наявність суперечностей та/або неповної чи неточної інформації про майно, яке пропонується до відчуження), орган приватизації обов’язково пропонує суб’єктові господарювання усунути протягом 25 робочих днів такі недоліки і подати доопрацьовані документи, про що повідомляють йому листом.
Документи, що надійшли після доопрацювання, розглядаються органом приватизації протягом 10 робочих днів з дати їх надходження.
8. Проект рішення про надання згоди на відчуження майна готується та оприлюднюється на офіційному сайті Павлоградської міської ради органом приватизації протягом 3 робочих днів з дати надходження у повному обсязі документів, зазначених у пункті 7 цього Порядку, та розглядається на найближчій черговій сесії Павлоградської міської ради.
9. Рішення про відмову в наданні згоди на відчуження майна приймається у формі листа, проект якого готується органом приватизаціїі і підписується міським головою.
Рішення про відмову в наданні згоди на відчуження майна приймається у разі, коли:
— майно, запропоноване до відчуження, не відповідає вимогам, установленим абзацами третім — шостим пункту 6 цього Порядку;
— суб’єкт господарювання подав не в повному обсязі документи, передбачені цим Порядком, або не подав їх у встановлений цим Порядком строк, а також за наявності у документах суперечностей;
— техніко-економічне обґрунтування доцільності відчуження майна не містить необхідних економічних та/або технічних розрахунків, що підтверджують необхідність відчуження майна (зокрема, визначення впливу відчуження майна на цілісність майнового комплексу та провадження суб’єктом господарювання виробничої або іншої діяльності).
10. Стартова ціна майна встановлюється на рівні його балансової вартості.
У разі коли балансова вартість майна, що пропонується до продажу, становить менше 10 відсотків первісної вартості, така вартість визначається на підставі вартості, визначеної відповідно до Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 р. № 1891.
Орган приватизації здійснює погодження висновку про вартість майна у разі, коли балансова вартість майна становить менше 10 відсотків первісної вартості.
Надання погодження чи відмови в погодженні висновку про вартість майна здійснюється протягом 15 робочих днів з дня його подання органу приватизації.
Якщо у встановлений цим пунктом строк погодження чи відмову у погодженні такого висновку не надано, висновок про вартість такого майна вважається погодженим.
11. З дня погодження відчуження майна і до переходу права власності до покупця або припинення такого відчуження суб’єкт господарювання без згоди Павлоградської міської ради не має права на:
— вчинення правочинів та/або господарських зобов’язань, предметом яких є придбання, відчуження, обтяження, набуття у власність, у інший спосіб або формі майна, що підлягає відчуженню;
— укладення договорів оренди, поруки, гарантії, іпотеки, застави тощо предметом якого виступає таке майно;
— списання майна що підлягає відчуженню, безоплатну передачу та реалізацію такого майна для погашення заборгованості, передачу майна в управління;
— зміну вартості майна у будь-якій формі та спосіб.
Відповідальність за збереження майна та шкоду, завдану таким об’єктам, несе керівник суб’єкта господарювання, на балансі якого перебуває відповідне майно.
Керівник (голова ліквідаційної комісії) суб’єкта господарювання, на балансі якого перебуває об’єкт відчуження, забезпечує збереження зазначеного майна до набуття покупцем права власності на придбаний об’єкт.

Загальні вимоги щодо процедури відчуження майна
12. Відчуження майна здійснюється виключно на електронних аукціонах в електронній торговій системі.
Електронний аукціон проводиться відповідно до договору, що укладається між організатором аукціону та операторами електронних майданчиків.
13. Кошти, одержані від відчуження майна, у разі наявності у підприємства заборгованості з виплати заробітної плати насамперед спрямовуються на погашення такої заборгованості та заборгованості за податками і зборами (обов’язковими платежами) до бюджетів та державних цільових фондів, пов’язаних із заробітною платою, інших податків і зборів, а також на інші цілі відповідно до затвердженого фінансового плану.
Суб’єкти господарювання зобов’язані подати органу приватизації протягом 30 днів з моменту реалізації майна звіт за результатами відчуження та використання зазначених коштів згідно з додатком 3 до Порядку відчуження об`єктів державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.10.2019р. №884.

Проведення аукціону та розрахунки за придбане майно
14. Підготовка до проведення електронного аукціону, його проведення та розрахунки за придбане майно здійснюються відповідно до Порядку відчуження об`єктів державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.10.2019р. №884.

Прикінцеві положення
15. Керівник (голова ліквідаційної комісії) суб’єкта господарювання (організатора аукціону) забезпечує згідно із законодавством цільове використання коштів, отриманих від реалізації майна, подання органу приватизації достовірної інформації, передбаченої цим Порядком.
16. Суб’єкти управління, які є головними розпорядниками бюджетних коштів стосовно підприємств, установ та організацій (організаторів аукціонів),, забезпечують у межах своїх повноважень та відповідно до законодавства здійснення контролю за використанням коштів, що надійшли від продажу майна, та за дотриманням порядку відчуження майна.
17. Спори, що виникають у процесі відчуження майна відповідно до цього Порядку, розв’язуються у порядку, передбаченому законодавством.
18. Питання, не врегульовані цим Порядком, регулюються законодавчими та нормативними актами України

трансляції з web камер
Павлоград на карте

Павлоград на карте

Афиша

Репертуар на жовтень

Останні надходження

 • Розміщена заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки
 • Проведення Всеукраїнської акції “16 днів проти насильства”
 • Про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки документу державного планування "Детальний план території кварталу, обмеженого вулицями Світличної Ганни, Соборна, Полтавська та річки Вовча, для розміщення багатоквартирного житлового будинку
 • Про міський дистанційний конкурс «Різдвяна галявина-2020»
 • Інформація щодо епідситуації в місті 26.11.2020 року
 • ОГОЛОШУЄТЬСЯ КОНКУРС БІЗНЕС-ПРОЄКТІВ!
 • Про проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення детального плану території у місті Павлоград
 • Результати впровадження Стратегії розвитку міста Павлоград у 2020 році
 • Результати впровадження у 2020 році «Стратегії розвитку міста Павлоград на період до 2020 року»
 • Погоджено проєкт Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста Павлоград на 2021 рік і наступні бюджетні 2022-2023 роки
 • Виконання програми розвитку культури м. Павлоград
 • Відбулося засідання виконкому
 • ПрАТ «ДТЕК «Павлоградвугілля» надали концентратори для опорної лікарні
 • Про тарифи на водопостачання та водовідведення
 • КП «Павлоградводоканал» повідомляє