- Офіційний сайт Павлограда - https://pavlogradmrada.dp.gov.ua -

ЗВІТ ПРО БАЗОВЕ ВІДСТЕЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТА

На виконання ст. 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» і згідно з постановою Кабінету міністрів України від 11.03.04 року №308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта», здійснено базове відстеження результативності регуляторного акта з метою оцінки стану суспільних відносин.

1. Вид і назва регуляторного акта:
Рішення виконавчого комітету Павлоградської міської ради від 22.05.2019р. №435 «Про встановлення тарифів (цін) на ритуальні послуги КП «Спеціалізована Агенція Ритуал»».

2. Назва виконавця заходів з відстеження: КП «Спеціалізована Агенція Ритуал» сумісно з відділом з економічних питань виконавчого комітету Павлоградської міської ради.

3. Цілі прийняття регуляторного акта:
 належне поховання та достойне ставлення до тіла померлого;
 створення рівних умов для поховання померлих незалежно від статі, соціального походження, майнового стану, інших ознак;
 запобігання випадкам не поховання померлих;
 конфіденційності інформації про померлого;
 визначення економічної обґрунтованості при встановленні тарифу на поховання померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, та знайдених на території міста невпізнаних трупів.

4. Строк виконання заходів з відстеження: 02.01.2020р.-10.01.2020р.

5. Тип відстеження: базове.

6. Методи одержання результатів відстеження: Використання фактичних даних діяльності КП «Спеціалізована Агенція «Ритуал».

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних:
Враховуючи цілі прийняття регуляторного акта, для базового відстеження були визначені такі показники, як кількість наданих послуг (захоронень одиноких громадян) і фінансування з міського бюджету.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності регуляторного акта:
Головним показником результативності регуляторного акта є стовідсоткове проведення поховання одиноких громадян нашого міста, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, невпізнаних трупів.

Показники результативності

Одиниця виміру

з 01.01.19 до 31.05.19

з 01.06.19 до 31.12.19

Відхилення

Кількість захоронень

осіб

13

13

0

Фінансування з міського бюджету

%

100

100

  1. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня
    досягнення визначених цілей:

Враховуючи вище викладене, можна зробити висновок, що рішення виконавчого комітету Павлоградської міської ради «Про встановлення тарифів (цін) на ритуальні послуги КП «Спеціалізована Агенція Ритуал»» дозволило комунальному підприємству забезпечити належне ставлення до померлих та надання ритуальних належностей та послуг.

 

 

Міський голова                                                                                                                   А.О. Вершина