- Офіційний сайт Павлограда - https://pavlogradmrada.dp.gov.ua -

ЗВІТ ПРО БАЗОВЕ ВІДСТЕЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТА

На виконання ст. 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» і згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.04 року №308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта», здійснено базове відстеження результативності регуляторного акта з метою оцінки стану суспільних відносин.

1. Вид і назва регуляторного акта:
Рішення виконавчого комітету Павлоградської міської ради від 08.05.2019р. №389 «Про коригування тарифів на окремі види ритуальних послуг відповідно до необхідного мінімального переліку КП «Спеціалізована Агенція Ритуал»».
2. Назва виконавця заходів з відстеження: КП «Сп. Агенція Ритуал» сумісно з відділом з економічних питань Павлоградської міської ради.
3. Цілі прийняття регуляторного акта:
— гарантування належного поховання померлих шляхом своєчасного й у повному обсязі, надання окремих видів ритуальних послуг у відповідності мінімального переліку ритуальних послуг, затвердженого наказом Держжитлокомунгоспу України від 19.11.03 №193 за тарифами, розрахованими згідно з Єдиною методикою визначення вартості надання громадянам необхідного мінімальному переліку окремих видів ритуальних послуг та змінами, затвердженими наказом Мінжитлокомунгосп від 12.05.2009 №128
— правове регулювання правовідносин між суб’єктами, на які поширюється дія регуляторного акту шляхом формування цінової політики;
— впровадження регуляторної політики в сфері надання окремих видів ритуальних послуг відповідно до мінімальному переліку ритуальних послуг, затвердженого наказом Держжитлокомунгоспу України від 19.11.03 №193;
— інформаційне забезпечення всіх груп, яких стосується ухвалення даного рішення.
4. Строк виконання заходів з відстеження: 01.11.2019р.-20.11.2019р.
5. Тип відстеження: базове.
6. Методи одержання результатів відстеження: Використання фактичних даних діяльності КП «Сп. Агенція «Ритуал».
7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних:
1) Кількість наданих послуг
2) Розмір доходів підприємства.
3) Наявність прибутку.
4) Динаміка надходжень:
 до державного бюджету податку;
 до міського бюджету (податок на прибуток, податок з доходів найманих працівників).
8. Кількісні та якісні значення показників результативності регуляторного акта:

Показники результативності

Одиниця виміру

ІІІ квартал

2018р.

ІІІ квартал

2019р.

Відхилення

Кількість наданих послуг

осіб

40

49

9

Розмір доходів підприємства

тис. грн.

1587,6

1827,4

239,8

Чистий прибуток (збиток)

тис. грн.

87,2

1,9

-85,3

Динаміка надходжень:
— до державного бюджету (податок на прибуток)

тис. грн.

15,7

0,35

-15,35

— до міського бюджету (податок на прибуток, податок з
доходів найманих працівників)

тис. грн.

114,0

161,0

47,0

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня
досягнення визначених цілей:
Враховуючи вище викладене, можна зробити висновок, що рішення виконавчого комітету Павлоградської міської ради «Про коригування тарифів на окремі види ритуальних послуг відповідно до необхідного мінімального переліку КП «Спеціалізована Агенція Ритуал»» дозволило комунальному підприємству в 3-кварталі 2019 року в порівнянні з 3-кварталом 2018 року підвищити рівень доходів на 239,4 тис. грн.(15,1%), збільшити надходження до міського бюджету на 47,0 тис. грн. (41,2%)

Міський голова А.О. Вершина