- Офіційний сайт Павлограда - https://pavlogradmrada.dp.gov.ua -

Про надання дозволу на встановлення дорожнього знаку

ПАВЛОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

м.Павлоград №______
Про надання дозволу
на встановлення дорожнього знаку

Згідно з пп.1, п. а, ч. 1 ст. 31, ст.40, ст.59, ч.1, 2 ст.52 Закону України
„Про місцеве самоврядування в Україні”, на виконання “Програми
реформування і розвитку житлово-комунального господарства та об’єктів
благоустрою міста Павлоград на 2015-2019 роки”, затвердженої рішенням сесії
Павлоградської міської ради від 23.12.2014 р. № 1469-49/VI, з метою
забезпечення безпеки дорожнього руху, виконавчий комітет Павлоградської
міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Надати дозвіл на встановлення дорожнього знаку
3.35 “Стоянку заборонено” з табличкою 7.2.2. “Зона дії” в районі будівлі
вул. Світличної Ганни, 64.
2. Комунальному підприємству “Павлоград-Світло” (Сінюков)
встановити дорожній знак згідно з ДСТУ 4100-2002 “Знаки дорожні. Загальні
технічні умови. Правила застосування”.
3. Координацію роботи щодо виконання даного рішення покласти на
начальника управління комунального господарства та будівництва
Завгороднього А.Ю., контроль — на першого заступника міського голови
Мовчана В.С.

Міський голова А.О. Вершина