- Офіційний сайт Павлограда - https://pavlogradmrada.dp.gov.ua -

Про передачу будівлі майстерні

ПАВЛОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

_____________20___р. м.Павлоград №_________

Про передачу будівлі майстерні

Згідно з п.п.1 п. «а» ч.1ст.29, п.1 та п.п.2 п.2 ст.52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.3 Порядку списання, відчуження, обміну, передачі, застави основних засобів, що є комунальною власністю, затвердженого рішенням Павлоградської міської ради від 15.03.2005р. №556-28/IV, розглянувши листи відділу освіти від 14.11.2019р. №2842, відділу з питань сім’ї, молоді та спорту від 15.11.2019 №272, виконавчий комітет Павлоградської міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Передати з балансу відділу освіти на баланс позашкільного навчального закладу «Дитячо-юнацька спортивна школа» будівлю майстерні площею 193,0 кв.м., розташовану за адресою: м.Павлоград, вул.Соборна,42/3, на праві оперативного управління.
2. Позашкільному навчальному закладу «Дитячо-юнацька спортивна школа» (Олійник Д.С.) забезпечити приймання — передачу майна, зазначеного у п.1, згідно з діючим законодавством.
3. Координацію роботи щодо виконання даного рішення покласти на начальника відділу з питань сім’ї, молоді та спорту Дугіна О.П., контроль – на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Шуліку О.О.

Міський голова А.О.Вершина
Рішення підготував:
начальник управління комунального
господарства та будівництва А.Ю.Завгородній

Завізували:

Перший заступник міського голови В.С.Мовчан

Заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради О.О.Шуліка

Керуючий справами виконкому С.М.Шумілова

Начальник юридичного відділу О.І.Ялинний