- Офіційний сайт Павлограда - https://pavlogradmrada.dp.gov.ua -

Про передачу об’єкту будівництва

ПАВЛОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

м.Павлоград №______

Про передачу об’єкту будівництва

Згідно з п.п.1 п. «а» ч.1ст.29, п.1 та п.п.2 п.2 ст.52 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», п.3 Порядку списання, відчуження, обміну,
передачі, застави основних засобів, що є комунальною власністю,
затвердженого рішенням Павлоградської міської ради від 15.03.2005р.
№556-28/IV, виконавчий комітет Павлоградської міської ради
В И Р І Ш И В:
1. Передати з балансу управління комунального господарства та
будівництва на баланс комунального підприємства «Павлоградське виробниче
управління водопровідно-каналізаційного господарства» завершене будівництво
«Будівництво трубопроводу водопостачання по сел.Південне та сел.Залізничників
м.Павлограда», на праві господарського відання.
2. Комунальному підприємству «Павлоградське виробниче управління
водопровідно-каналізаційного господарства» (Карпець О.С.) забезпечити
приймання — передачу завершеного будівництва, зазначеного у п.1, згідно з
діючим законодавством.
3. Координацію роботи щодо виконання даного рішення покласти на
начальника управління комунального господарства та будівництва
Завгороднього А.Ю., контроль – на першого заступника міського голови
Мовчана В.С.
Міський голова А.О.Вершина