- Офіційний сайт Павлограда - https://pavlogradmrada.dp.gov.ua -

Про план роботи виконкому на I півріччя 2020 року

ПАВЛОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

м.Павлоград №______
 

Про план роботи виконкому
на I півріччя 2020 року

Згідно зі ст.40, ч.1,2 ст.52 Закону України "Про місцеве самоврядування
в Україні" виконавчий комітет Павлоградської міської ради

В И Р І Ш И В:
1. Звіт про виконання плану роботи виконкому за ІІ півріччя 2019 року
взяти до відома.
2. Затвердити план роботи виконкому на I півріччя 2020 року
(додається).
3. Заступникам міського голови, начальникам управлінь, відділів та
служб міської ради забезпечити своєчасну і якісну підготовку питань на
розгляд виконкому та виконання прийнятих рішень.
4. Координацію роботи щодо виконання даного рішення покласти на
начальника відділу по роботі з персоналом та забезпечення діяльності
виконкому Свириденко І.Є., контроль — на керуючого справами виконкому
Шумілову С.М.

Міський голова А.О.Вершина