- Офіційний сайт Павлограда - https://pavlogradmrada.dp.gov.ua -

Про порядок відшкодування компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян міста Павлоград приміським залізничним транспортом на 2020 рік

ПАВЛОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

_____________20___р. м. Павлоград №_________

Про порядок відшкодування
компенсаційних виплат за пільговий
проїзд окремих категорій громадян
міста Павлоград приміським залізничним
транспортом на 2020 рік

Керуючись п.п.4 п.«а» ст. 28, п.п.12 п.«а» ст. 30, ст. 40, ч.1 ст. 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 48, ст. 91 Бюджетного Кодексу України (зі змінами), п. 9 Прикінцевих та перехідних положень Закону України від 6 грудня 2016 року № 1774-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України», постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2009 р. № 1359 «Про затвердження Порядку розрахунку обсягів компенсаційних виплат за пільгові перевезення залізничним транспортом окремих категорій громадян», згідно з рішенням міської ради від 07.08.2018р. № 1267-38/VII «Про затвердження міської програми «Соціальний захист окремих категорій населення на 2019-2021 роки» (з урахуванням змін), рішенням міської ради від __________«Про міський бюджет на 2020 рік», виходячи із наявних бюджетних коштів на відшкодування витрат, пов’язаних з перевезенням пільгової категорії громадян міста залізничним транспортом приміського сполучення, ефективного використання бюджетних коштів по відшкодуванню витрат, пов’язаних з пільговими перевезеннями, виконком міської ради

ВИРІШИВ:
1. Зобов’язати управління соціального захисту населення міської ради (Бобровницька) укласти угоду з акціонерним товариством «Українська залізниця» регіональної філії «Придніпровська залізниця», яке виконує перевезення пільговиків, категорії яких визначені Бюджетним Кодексом України (зі змінами) та територіально належать до міста Павлоград, на компенсацію пільгових перевезень громадян залізничним транспортом приміського сполучення, в межах сум планових призначень, передбачених розписом міського бюджету на 2020 рік. Термін дії договору може бути припинений у випадку змін чинного законодавства щодо порядку надання та фінансування пільг.

2. Затвердити форму звітності — акт виконаних робіт з надання послуг по перевезенню пільгових категорій громадян приміським залізничним транспортом (додається).

3. Рекомендувати структурному підрозділу «Дніпропетровська дирекція залізничних перевезень» регіональної філії «Придніпровська залізниця» публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» забезпечити:
1) перевезення пільгових категорій населення, право яких визначено законодавством України, згідно з Переліком (додаток 1) і які територіально належать до міста Павлоград, залізничним транспортом приміського сполучення та проведення розрахунків в межах сум планових призначень на 2020 рік, протягом терміну дії договору або до моменту змін чинного законодавства щодо порядку надання та фінансування пільг;

2) щомісячно до 5 числа місяця, наступного за звітним, надання до управління соціального захисту населення міської ради розрахунків на відшкодування компенсаційних виплат за перевезення пільгової категорії населення, на підставі звітних даних та в межах планових асигнувань на відповідний бюджетний період, актів звіряння розрахунків за формою згідно з додатком 2 до цього рішення;

3) щомісячно до 5 числа місяця, наступного за звітним, надання до управління соціального захисту населення міської ради облікових форм про недоотримані кошти, в межах планових призначень на відповідний бюджетний період, за перевезення залізничним транспортом окремих категорій громадян, витрати на перевезення яких відшкодовуються з міського бюджету за формою згідно з додатком 3 до цього рішення;

4) надання до управління соціального захисту населення міської ради до 5 числа місяця, наступного за звітним, розрахунків на відшкодування компенсаційних виплат тільки на підставі звітних даних, договору, акту виконаних робіт з надання послуг по перевезенню пільгових категорій громадян приміським залізничним транспортом, згідно з затвердженою формою, що додається, відповідно до планових призначень на відповідний бюджетний період. Керівник підприємства несе повну відповідальність за достовірність даних щодо фактичних нарахувань.

4. Управлінню соціального захисту населення міської ради (Бобровницька) забезпечити:
1) щомісячно до 5 числа місяця, наступного за звітним, складання актів звіряння розрахунків на підставі наданих звітів;

2) щомісячно до 5 числа місяця, наступного за звітним, надання до фінансового управління міської ради звітів та заявок встановленої форми на фінансування компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом приміського сполучення в межах планових призначень на відповідний бюджетний період;

3) проведення розрахунків із структурним підрозділом «Дніпропетровська дирекція залізничних перевезень» регіональної філії «Придніпровська залізниця» публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» за надані послуги в 5-ти денний термін після надходження компенсаційних виплат з міського бюджету на розрахунковий рахунок управління в межах планових призначень на відповідний бюджетний період;

4) приймання актів звіряння розрахунків в межах фактичних нарахувань, що не перевищують планові призначення і які можуть коригуватися в сторону збільшення (зменшення) протягом відповідного бюджетного періоду в разі змін чинного законодавства щодо порядку надання та фінансування пільг, а також інших обставин. Фактичні нарахування за надані послуги по перевезенню пільгових категорій населення залізничним транспортом приміського сполучення брати до відома.

5. Фінансовому управлінню міської ради (Роїк) забезпечити своєчасне та в повному обсязі фінансування видатків на компенсацію вартості пільгового проїзду пільгових категорій населення, які територіально належать до міста Павлоград залізничним транспортом приміського сполучення в межах сум планових призначень передбачених на 2020 рік.

6. Координацію роботи щодо виконання даного рішення покласти на начальника управління соціального захисту населення міської ради Бобровницьку Л. В., контроль — на секретаря міської ради Аматова Є. В.

Міський голова А. О. Вершина