- Офіційний сайт Павлограда - https://pavlogradmrada.dp.gov.ua -

Про порядок використання коштів на придбання продовольчих наборів в 2020 році

ПАВЛОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

_____________20___р. м.Павлоград №_________

Про порядок використання коштів
на придбання продовольчих наборів
в 2020 році

Згідно з пп. 4 п.”а” ч.1 ст.28, пп.1, 3 п “а” ч.1 ст. 34, ч.1 ст.52 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, рішенням міської ради від 07.08.2018р. № 1267-38/VII ”Про затвердження міської програми “Соціальний захист окремих категорій населення на 2019-2021 роки”” (з урахуванням внесених змін), виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Затвердити Порядок використання коштів на придбання продовольчих наборів в 2020 році (додається).

2. Координацію роботи по виконанню даного рішення покласти на начальника управління соціального захисту населення Бобровницьку Л.В., контроль – на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Шуліку О.О.

Міський голова
А.О.Вершина

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконкому
“____”________2019 р. № ______

ПОРЯДОК
використання коштів
на придбання продовольчих наборів в 2020 році

1. Придбання продуктів харчування для формування продовольчих наборів здійснюється за рахунок коштів міської програми “Соціальний захист окремих категорій населення на 2019-2021 роки”, затвердженої рішенням сесії міської ради від 07.08.2018р. № 1267-38/VII (з урахуванням внесених змін).

2. Вартість одного продовольчого набору не повинна перевищувати 160 гривень на одну особу.

3. Право на отримання продовольчих наборів мають окремі категорії громадян міста, особи хворі на туберкульоз за особистими заявами осіб, які відносяться до незахищених верств населення та списками, що подаються до управління соціального захисту населення громадськими організаціями і соціальними службами.

4. Видача продовольчих наборів проводиться управлінням соціального захисту населення та КУ “Павлоградський міський територіальний центр соціального обслуговування ( надання соціальних послуг)”.

Начальник управління
соціального захисту населення Л.В.Бобровницька