- Офіційний сайт Павлограда - https://pavlogradmrada.dp.gov.ua -

Про забезпечення санаторно-курортними путівками деяких категорій громадян м. Павлограда на 2020 рік

ПАВЛОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

_____________2020 р. №_________

Про забезпечення санаторно-курортними
путівками деяких категорій громадян
м. Павлограда на 2020 рік

Відповідно до п.п.2 п.б ч.1 ст.34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про жертви нацистських переслідувань», керуючись ст.91 Бюджетного кодексу України, постановою Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2006р. N 187 «Про затвердження Порядку забезпечення санаторно-курортними путівками деяких категорій громадян структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчими органами міських рад» (з урахуванням внесених змін), рішеннями міської ради від 07.08.2018 р. № 1267-38/VII “Про затвердження міської програми «Соціальний захист окремих категорій населення на 2019 -2021 роки»» зі змінами, від 17.12.2019р. №1965-60/VII «Про міський бюджет на 2020 рік», виконком міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити перелік пільгових категорій громадян м. Павлограда, які мають право на забезпечення санаторно — курортними путівками за рахунок коштів міського бюджету (додається).
2.Фінансування витрат, пов”язаних з забезпеченням пільгового контингенту громадян санаторно-курортними путівками здійснюється за рахунок коштів міського бюджету у межах затверджених бюджетних призначень на 2019 рік, після проведення процедури закупівлі послуг, згідно з чинним законодавством шляхом перерахування коштів на рахунок санаторно-курортного закладу на підставі укладеного договору та документу, що підтверджує проходження лікування.

2

3. Координацію роботи щодо виконання даного рішення покласти на начальника управління соціального захисту населення Бобровницьку Л.В.,
контроль – на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Шуліку О.О.

Міський голова А.О.Вершина

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконкому
_____________№_____

Перелік пільгових категорій громадян , які мають право на забезпечення санаторно-курортними путівками за рахунок коштів міського бюджету

1. Інваліди війни та прирівняні до них особи
2. Учасники бойових дій
3. Учасники війни
4. Особи, на яких поширюється чинність зазначеного Закону
5. Колишні неповнолітні в’язні концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання;
6. Колишні малолітні в’язні концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового -тримання, визнані інвалідами;
7. Колишні в’язні концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання;
8. Дружини (чоловіки) померлих жертв нацистських переслідувань.

Начальник управління соціального Л.В.Бобровницька
захисту населення міської ради