- Офіційний сайт Павлограда - https://pavlogradmrada.dp.gov.ua -

Про затвердження плану перевірки стану військового обліку на підприємствах, установах та організаціях м. Павлограда у 2020 році.

ПАВЛОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

_________2020 р м. Павлоград №_______

Про затвердження плану перевірки стану
військового обліку на підприємствах, установах
та організаціях м. Павлограда у 2020 році.

Згідно з п.п. 1-3 ст. 36, ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про військовий обовязок і військову службу», Порядком організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 року № 921 виконавчий комітет Павлоградської міської ради

В И Р І Ш И В :

1. Затвердити план перевірок стану військового обліку на підприємствах, установах та організаціях м. Павлограда у 2020 році (додається).

2. Координацію роботи щодо виконання даного рішення покласти на завідувача сектору взаємодії з правоохоронними органами та мобілізаційної роботи Шаповала О.М., контроль – на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Радіонова О.М.

Міський голова А.О.Вершина