- Офіційний сайт Павлограда - https://pavlogradmrada.dp.gov.ua -

Про зміну адреси

ПАВЛОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

_____________20___р. м. Павлоград №_________

Про зміну адреси

Згідно зі ст. 40, п.1 ст. 52, п.6 ст. 59 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні“, постановою Кабінету Міністрів України від 27 березня 2019 року № 367 „Деякі питання дерегуляції господарської діяльності ”, розглянувши подані документи та заяву власника житлового будинку з господарськими будівлями та спорудами про зміну адреси житловому будинку з господарськими будівлями та спорудами на вулиці Сірка Івана, у зв’язку з подвійною нумерацією та фактичним розташуванням, виконком міської ради

В И Р І Ш И В:

Змінити адресу житловому будинку з господарськими будівлями та спорудами на вулиці Сірка Івана.

.
Міський голова А.О. Вершина