- Офіційний сайт Павлограда - https://pavlogradmrada.dp.gov.ua -

Про зміну адреси

ПАВЛОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

м.Павлоград №______
Про зміну адреси

Згідно зі ст. 40, п.1 ст. 52, п.6 ст. 59 Закону України „Про місцеве
самоврядування в Україні“, постановою Кабінету Міністрів України  від
27 березня 2019 року № 367 „Деякі питання дерегуляції господарської
діяльності ”, розглянувши подані документи та заяву власника господарських
будівель та споруд про зміну адреси господарським будівлям та спорудам на
вулиці Дніпровська, 73а у зв’язку з подвійною нумерацією та фактичним
місцем розташуванням, виконком міської ради
В И Р І Ш И В:

Змінити адресу господарським будівлям та спорудам на
вулиці Дніпровська, 73а.

.
Міський голова А.О. Вершина