Март 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Фев    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

Корисна інформація

Про порядок складання, затвердження та контролю за виконанням фінансових планів підприємств комунальної форми власності міста Павлоград

Май 2nd, 2019 Проекти рішень виконкому Вывести на печать

ПАВЛОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

________2019 р. м. Павлоград №_____

Про порядок складання, затвердження
та контролю за виконанням фінансових
планів підприємств комунальної
форми власності міста Павлоград

Керуючись ст.17, пп.2 п.«а» ст.27, пп.2,3 п.«а» ст.29 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до ст.75, 78 Господарського кодексу України та Положення балансової комісії виконавчого комітету Павлоградської міської ради, затвердженого рішенням виконкому від 22.05.2013 №348, з метою удосконалення системи фінансового планування, підвищення ефективності роботи комунальних підприємств міста виконком Павлоградської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити Порядок складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів комунальних підприємств згідно з додатком.
2. Покласти на керівників комунальних підприємств міста відповідальність за складання та виконання річних фінансових планів підпорядкованих їм комунальних підприємств.
3. Відділу з економічних питань виконавчого комітету Павлоградської міської ради здійснювати процедуру погодження фінансових планів комунальних підприємств міста.
4. Керівникам комунальних підприємств:
4.1. Призначити наказом по підприємству відповідальних осіб за збір, моніторинг і своєчасне надання фінансового плану підприємства до відділу з економічних питань виконавчого комітету міської ради на погодження.
4.2. Надавати до відділу з економічних питань виконавчого комітету міської ради:
 щокварталу, до 30 числа місяця, що настає за звітним місяцем, звіт про виконання фінансового плану за відповідний період (І квартал, півріччя, 9 місяців);
 звіт про виконання фінансового плану комунальним підприємством за минулий рік щорічно до 30 березня.
5. Балансовій комісії виконавчого комітету Павлоградської міської ради за результатами діяльності комунальних підприємств щокварталу на засіданнях комісії заслуховувати керівників комунальних підприємств.
6. Визнати таким, що втратило чинність рішення виконкому Павлоградської міської ради від 26.01.2011 р. №55 «Про порядок складання, затвердження та контролю за виконанням фінансових планів підприємств комунальної форми власності міста Павлоград».
7. Координацію робіт щодо виконання цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Пацко С.Г., контроль залишаю за собою.

Міський голова А.О. Вершина

Додаток
до рішення виконкому
від _________2019 р. №____

ПОРЯДОК
складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів
підприємств комунальної форми власності міста Павлоград

1. Цей Порядок визначає процедуру складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів підприємств комунальної форми власності (далі – підприємство).
2. Фінансовий план підприємства складається за відповідною формою (Додаток 1) на кожен наступний рік з поквартальною розбивкою та відображає очікувані фінансові результати в запланованому році. Фінансовий план підприємства також містить довідкову інформацію щодо фактичних показників минулого року та планових показників поточного року.
3. Фінансовий план підприємства повинен забезпечувати зростання фінансових результатів діяльності, отримання валового прибутку та чистого прибутку, розмір яких не може бути меншим, ніж прогнозний показник поточного року, розрахований на базі фактично досягнутих показників I кварталу поточного року та прогнозних показників II, III і IV кварталів поточного року з урахуванням прогнозованого рівня інфляції.
4. Проект фінансового плану підприємства у двох примірниках у паперовому та електронному вигляді подається до відділу з економічних питань виконавчого комітету Павлоградської міської ради (далі – відділ з економічних питань) не пізніше 10 листопада, що передує плановому.
До проекту фінансового плану підприємства додається:
 звіт про рух грошових коштів за 12 місяців минулого та за 9 місяців поточного року;
 пояснювальна записка (аналіз результатів фінансово-господарської діяльності підприємства за попередній рік);
 показники фінансово-господарської діяльності та розвитку підприємства в поточному році та на плановий рік;
При зменшенні (збільшенні) валового прибутку або чистого прибутку, порівняно з прогнозними показниками поточного року, підприємство обов’язково подає обґрунтування причин такого зменшення (збільшення).
У разі, коли проект фінансового плану підприємства не відповідає вимогам цього Порядку та встановленій формі, він повертається на доопрацювання.
5. Відділ з економічних питань протягом двох тижнів з дня надання проекту фінансового плану здійснює його аналіз з обов’язковим порівнянням планових показників з показниками фінансово-господарської діяльності підприємства за попередній рік. За результатами аналізу готує службову записку та подає разом з проектом фінансового плану підприємства на погодження до балансової комісії виконавчого комітету Павлоградської міської ради (далі – Балансова комісія) до 25 листопада, з відміткою «Розглянуто».
6. Балансова комісія, після надходження проекту фінансового плану підприємства та висновку до нього, протягом тижня опрацьовує матеріали та приймає рішення щодо погодження або повернення на доопрацювання проекту фінансового плану підприємства.
Про прийняте рішення Балансова комісія в письмовій формі повідомляє відділ з економічних питань.
У разі повернення проекту фінансового плану підприємства на доопрацювання відділ з економічних питань протягом десяти днів з дня надходження проекту забезпечує його доопрацювання з урахуванням зауважень Балансової комісії та подає його на повторне погодження.
7. Погоджують фінансовий план та візують проект відповідного рішення виконкому Павлоградської міської ради заступник міського голови за напрямком роботи і міський голова або особи, що їх заміщують. Підпис міського голови або особи, яка його заміщує, скріплюється печаткою.
Після проведеної процедури та прийняття відповідного рішення на засіданні виконкому, копія рішення виконкому та затверджений фінансовий план передаються на підприємство для використання у роботі.
8. Зміни до затвердженого фінансового плану підприємства можуть вноситися два рази на рік, у якому затверджувався фінансовий план, та не більше чотирьох разів протягом планового року.
Зміни до фінансового плану підприємства не можуть вноситись у періоди, за якими минув строк звітування.
Проект фінансового плану підприємства зі змінами з пояснювальною запискою та обґрунтуванням про причини змін готує комунальне підприємство та подає до відділу з економічних питань після закінчення звітного періоду (кварталу) не пізніше 25 числа місяця, що настає за звітним кварталом, за процедурою, передбаченою п.4 цього Порядку.
9. Відділ з економічних питань протягом тижня розглядає наданий фінансовий план зі змінами та готує проект рішення для винесення на чергове засідання виконавчого комітету.
Після проведеної процедури та прийняття відповідного рішення на засіданні виконкому, копія рішення виконкому та затверджений фінансовий план зі змінами передається на підприємство для використання у роботі.
10. Контроль за своєчасним складанням фінансових планів комунальних підприємств, а також за виконанням показників затверджених (погоджених) фінансових планів підприємств здійснює відділ з економічних питань спільно з Балансовою комісією.
Відповідальність за достовірність та обґрунтованість планування окремих показників несе керівник підприємства згідно з укладеним контрактом.
11. Звіт про виконання фінансового плану в паперовому вигляді за формою, наведеною у додатку 2, підприємство надає до відділу з економічних питань щокварталу в строки, встановлені для подання фінансової звітності, разом із ПОЯСНЮВАЛЬНОЮ ЗАПИСКОЮ про результати діяльності за звітний період та із зазначенням причин значних відхилень фактичних показників від планових, у разі наявності таких відхилень.
Звіт про виконання фінансового плану підприємства за ІV квартал подається разом зі звітом про виконання фінансового плану підприємства за рік.
12. Для здійснення моніторингу стану виконання фінансових планів комунальні підприємства подають до відділу з економічних питань зведені показники фінансових планів підпорядкованих підприємств, зведені показники їх виконання, а також аналітичні довідки з поясненнями причин відхилень фактичних показників від запланованих щодо кожного чинника, що призвів до такого відхилення у терміни:
– за звітний рік і 4-й квартал звітного року – до 01 березня року, що настає за звітним періодом;
– за звітні періоди поточного року (І квартал, півріччя, 9 місяців) – до 01 травня, 01 серпня та 01 листопада відповідно.
13. Відділ з економічних питань здійснює узагальнення, аналізує отриману інформацію та подає на розгляд виконавчому комітету міської ради відповідне рішення:
 за звітний рік – до 30 березня року, що настає за звітним періодом;
 за звітні періоди (І квартал, півріччя, 9 місяців) поточного року – до 31 травня, 30 серпня та 30 листопада відповідно.

Начальник відділу з економічних питань Т.А. Штонда

трансляції з web камер
Павлоград на карте

Павлоград на карте

Афиша

IMG-579ee0f7d020725054c462dfb523095f-V

Останні надходження

 • У місті продовжує працювати мобільна бригада
 • Інформація щодо епідситуації в місті 31.03.2020 року
 • Виконком 27.03.2020р.
 • Виконком 25.03.2020р.
 • Коронавірус в Україні на 30.03.2020 року
 • Про стан захворюваності населення м. Павлограда на туберкульоз
 • Представниками правоохоронних органів проводяться щоденні перевірки
 • Облаштування тимчасових пунктів прийому та розподіл хворих на коронавірусну хворобу COVID-19
 • Підстанція екстренної медичної допомоги отримала тести
 • ПОВІДОМЛЕННЯ
 • Заходи для утилізації засобів індивідуального захисту
 • Створено медичні мобільні бригади
 • Командна робота: з Одеси до Павлограду вдалося повернутися двом сім’ям з дітками з інвалідністю
 • Про проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення детального плану території у місті Павлоград
 • Інформація щодо епідситуації в місті 30.03.2020р.