Март 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Фев    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Корисна інформація

Реєстр містобудівних умов та обмежень


 
 
№ з / п Дата та номер наказу про затверд ження місто будівних умов та обмежень Замовник об’єкта будів ництва Назва об’єкта будів ництва Адреса об’єкта будів ництва Інфор мація про внесення змін до місто будівних умов та обме жень Підстава для скасу  вання або зупи нення дії місто будівних умов та обмежень Електрон на скан-копія примір ника місто будівних умов та обмежень
1 2 3 4 5 6 7 8
1 №1/40-17 від 21.07. 2017р. Пересувна механі зована колона №19 Будівництво вистав кового центру з торгі вельними площами Дніпро петровська обл. м. Павлоград, вул. Войнової,3 місто будівні умови та обмеження
2 №2/40-17 від 28.07. 2017р. Фізична особа-грома дянин Куклін В.Ю. Будівництво автостоянки Дніпро петровська обл.
м. Павлоград, вул. Центральна (р-н колишньої військової частини)
місто будівні умови та обмеження
3 №3/40-17 ФОП   Ялинич Л.М. Будівництво торгового комплексу на розі вулиць Полтавська та Озерна в м. Павлоград місто будівні умови та обмеження
4 № 4/40-17
від 05.10. 2017р.
Галата Олена Григорівна Будівництво житлового будинку з госпо дарськими будівлями та спорудами Дніпро  петровська обл.
м. Павлоград, провул. Річковий, 20
місто будівні умови та обмеження
5 № 5/40-17
від 13.10. 2017р.
Галата Олена Григорівна Будівництво житлового будинку з госпо дарськими будівлями та спорудами Дніпро  петровська обл.
м. Павлоград, провул. Річковий, 20
місто будівні умови та обмеження
6 № 4/40-17 від 05.10. 2017р. Управління капіталь ного будівництва Дніпро петровської облдерж адміні страції Будівництво нової 2-х трансфор маторної підстанції 1004 кВ для об’єкта «Будівля відділення медико-соціальної реабілітації інвалідів стаціонарного відділення тимчасового перебування, нічного перебування тери торіального центру соціального обслу говування пенсіонерів та одиноких непраце здатних громадян м. Павлоград – реконструкція » Дніпро петровська обл. м. Павлоград, вул. Центральна, 1/3 місто будівні умови та обме ження
7 № 6/40-17 від 13.10. 2017р Леонов Євгеній Григорович Будівництво житлового будинку з госпо дарськими примі щеннями Дніпро петровська обл. м. Павлоград, вул. Квіткова, 38 місто будівні умови та обме ження
8 № 7/40-17 від  18.10. 2017р Шанько Ігор Георгійович Будівництво нежитлової будівлі ангару для зберігання готової продукції на вулиці Дніпровська, 294а в  м. Павлоград Дніпро петровська обл.
м. Павлоград, вул. Дніпровська, 294а
місто будівні умови та обме ження
9 8/40-17 від 18.10. 2017р. ТОВ фірма «Базис» Реко нструкція існуючої будівлі під цех по переробці соняшника з прибудовою складських приміщень вул. Харківська, 8  в м. Павлоград Дніпро петровської області. місто будівні умови та обме ження
10 № 9/40-17
від 23.10. 2017р.
ТОВ «Пересувна меха нізована колона №19» Будівництво виставкового центру з торгі вельними площами на вул. Горького (район ЦУМу) Дніпро петровська обл.
м. Павлоград, вул. Горького (район ЦУМу)
м. Павлоград
Рішення про скасування місто будівних умов

Рішення про скасування місто будівних умов (скасо вано на підставі рішення суду по справі №821/ 495/18: Рішення Херсонсько го окружного адміністра тивного суду від 15.05.2018р., Постанова П`ятого апеляційно го адміністра тивного суду від 13.12. 2018р.)

місто будівні умови та обме ження
11 27.10. 2017р. № 10/40-17 Антонова Ольга Володими рівна Торгівельно-побутовий комплекс вул. Перемоги, 23 м. Павлоград місто будівні умови та обме ження
12 № 11/40-17 від 30.11. 2017р. ФОП Музиченко О.М. Реко нструкція зоомагазину та ветеринарної аптеки Дніпро петровська обл. м. Павлоград, вул. Дніпровська, 426/1 Рішення про зупинення дії. ФОП Музиченко місто будівні умови та обме ження
13 № 1/40-18
від 22.01. 2018р
Мазченко Ангеліна Вікторівна Будівництво готелю Дніпро петровська обл.
м. Павлоград,
вул. Дніпровська (р-н кафе «Смерекова хата» по вул. Дніпровська, 73)
місто будівні умови та обме ження
14 № 2/40-18 від 27.02. 2018р. Пазонов Анатолій Олександр ович Будівництва авто гаража на з бокса Дніпро петровська обл. м. Павлоград, вул. Крилова, 25-б місто будівні умови та обме ження
15 № 3/40-18
від 06.03. 2018р
Комар Олег Валерійович Реко нструкція нежитлової будівлі кафе «Тріумф» з прибудовою під торгово-виставковий центр Дніпро петровська обл.
м. Павлоград,
вул. Шевченка, 67
місто будівні умови та

обме ження

16 № 4/40-18 від 14.03. 2018р. Савенко Олексій Володими рович Реко нструкція магазину «Лілія» під два торгівельні зали на вул. Верстато будівників, 8/5 Дніпро петровська обл. м. Павлоград, вул. Верстато будівників, 8/5 Місто будівні умови. Реко нструкція магазину під два торгі вельні зали
17 № 5/40-18 від 21.03. 2018р. МПП фірма «ПВ-777» Будівництво станції технічного обслуго вування автомобілів з авто мийкою і адміністра тивними приміщен нями на вул. Промислова, 1-з Дніпро петровська обл. м. Павлоград, вул. Промислова, 1-з ПВ-777. Місто будівні умови станція тех. обслугову вання
18 № 6/40-18 від 23.04. 2018р. ПАТ «ДТЕК Павлоград вугілля» Реко нструкція зимового саду під готельні номери готелю «Прибреж ная» Дніпро петровська обл. м. Павлоград, вул. Дніпровська, 71а Павлоград вугілля. Місто будівні умови
19 № 7/40-18 від 25.04. 2018р. Джежела Інна Михайлівна Реко нструкція приміщень житлового будинку з магазином під житловий будинок Дніпро петровська обл. м. Павлоград, вул. Миру, 41/2 Джежела. Місто будівні умови
20 № 8/-18 від 29.05. 2018р. ТОВ «ПСУ-417 Л.П.Е» Будівництво гаража Дніпро петровська обл. м. Павлоград, вул. Дніпровська, 2/3 місто будівні умови та обме ження
21 № 9/40-18 від 05.06. 2018р. ФОГ Бойчук Роман Іванович Будівництво аптеки Дніпро петровська обл. м. Павлоград, вул. Дніпровська     (р-н лікарні №4) місто будівні умови та обме ження
22 № 10/40-18 від 07.06. 2018р. ТОВ Пересувна механізо вана колона №19» Будівництво виставкового центру з торгівель ними площами Дніпро петровська обл. м. Павлоград, вул. Горького (р-н ЦУМу) Рішення про зупинення діїі. ПМК-19. вул.  Горького

Скасовано за заявою замовника містобудівні умови та обмеження для проек тування об`єкта будівництва  від 07.06. 2018р. № 10/19-18

місто будівні умови та обме ження
23 № 11/40-18 від 13.06. 2018р. ТОВ «Павло градський централь ний ринок» Реко нструкція третього поверху адміні стративних приміщень під готельні номери Дніпро петровська обл. м. Павлоград, вул. Полтавська, 127 місто будівні умови та обме ження
24 № 12/40-18 від 18.06. 2018р. КБУ «Фізкуль турно-спортив ний комплекс ім. В. М. Шкуренко» Реко нструкція КБУ «Фізкуль турно-спор тивний комплекс ім.В. М. Шкуренко» Дніпро петровська обл. м. Павлоград, вулКорольова Сергія, 1А За заявою замовника місто будівні умови та обмеження забудови земельної ділянки  від 18.06. 2018р. №12/40-18, скасовано Місто будівні умови.
25 № 13/40-18 від 20.06. 2018р. ТДВ «Авто промінь» Будівництво автобази для розміщення автобусів Павло градської автоколони Дніпро петровська обл. м. Павлоград, вул. Дніпровська (район споруди №294а) Внесення змін від 15.01.2019 №1/19-19 (наказ про затвер дження від 15.01.2019 №1/20-19) Місто будівні умови
26 №14/40-18 від 20.06. 2018р. ТОВ «Ріал Істейт» Реко нструкція продоволь чого магазину «АТБ» під магазин продо вольчих та непродо вольчих товарів Дніпро петровська обл. м. Павлоград, вул. Центральна, 61/1 Місто будівні умови
27 № 15/40-18 від 23.06. 2018р. Герасименко Андрій Мико лайович Реко нструкція складів запчастин та будівлі котельні під цех водо підготовки, склади готової продукції та будівлю АБК Дніпро петровська обл. м. Павлоград, вул. Харківська, 3/1 Гера сименко Місто будівні умови
28 №16/40-18 від 26.06. 2018р. Пінчук Дмитро Михай лович Будівництво магазину Дніпро петровська обл. м. Павлоград, проспект Шахто будівників (р-н пенсійного фонду) Пінчук. Місто будівні умови
29 № 17/40-18 від 10.07. 2018р. Фермерське госпо дарство «МЮД» Реко нструкція магазину «Чаплин ський хліб» з надбудовою другого поверху Дніпро петровська обл. м. Павлоград, вул. Полтавська, 125а Фер мерське господар ство «МЮД»
30 №18/40-18
від 20.08. 2018р.
Коваль Віктор Мико лайович Реко нструкція адміністра тивно-торгівельного приміщення шляхом прибудови виставкового залу Дніпро петровська обл.
м. Павлоград, вул.  Центральна, 1/31,
Місто будівні умови
31 №19/40-18 від 22.08. 2018р. ТОВ «Інвести ційна компанія 2006» будівля складу Дніпро петровська обл. м. Павлоград, вул. Некрасова,54в, Інвест компанія 2006. Місто будівні умови
32 № 20/40-18  від 11.10. 2018р. Коваль Іван Олексан дрович Будівництво нежитлової будівлі магазину непродоволь чих товарів Дніпро петровська обл. м. Павлоград, вул. Шевченка, 140 Коваль. Місто будівні умови
33 № 21/40-18  від 16.10. 2018р. ТОВ «ППК «Техобще маш» Реко нструкція складального цеху в будівлі головного корпусу під цех по виготовленню паперу Дніпро петровська обл. м. Павлоград, вул. Преобра женська, 1/15 Тех общемаш. Місто будівні умови
34 № 22/40-18  від 25.10. 2018р. ПАТ «Перший український міжна родний банк» Реко нструкція частини нежитлових приміщень під відділення ПАТ КБ «ПУМБ» Дніпро петровська обл. м. Павлоград, вул. Гагаріна, 11 ПУМБ. Місто будівні умови
35 № 23/40-18  від 16.11. 2018р. ТОВ «У-ОПТО ВИЧОК» Реконструкція складської будівлі під торгівельний центр з адміні стративно-складськими примі щеннями Дніпро петровська обл. м. Павлоград, вул. Шевченка, 118 Місто будівні умови
36 № 24/40-18  від 16.11. 2018р. ТОВ «АМ ДЕВЕЛОП МЕНТ» Нове будівництво нежитлових будівель магазинів продо вольчих та непродо вольчих товарів Дніпро петровська обл. м. Павлоград, вул. Степового Фронту, 15 Місто будівні умови
 37  № 2/20-19 від 20.02. 2019р.  КБУ «Фізкультур но-спортивний комплекс ім.В.М. Шкуренко» Реконструкція КБУ «Фізкуль турно-спортивний комплекс ім.В. М. Шкуренко по вул. Корольова Сергія, 1А, м. Павлоград»  Дніпро петровська обл. м. Павлоград, вулКорольова Сергія, 1А  —  —  Місто будівні умови.
38 № 3/20-19  від 26.02. 2019р. Поза шкільний навчальний заклад «Дитячо-юнацька спортивна школа» ПМР Реко нструкція будівлі майстерні під спортивні зали Поза шкільного навчального закладу «Дитячо-юнацька спортивна школа» Павло градської міської ради Дніпро петровської області за адресою: вул.Героїв України, 4в, м.Павлоград Дніпро петровської області Дніпро петровська обл. м. Павлоград, вул. Героїв України, 4в Місто будівні умови
39 № 4/20-19 від 18.03. 2019р. ТОВ «Востокгаз» Будівництво багато
паливної автомо більної заправної станції
Дніпро
петровська обл. м. Павлоград, вул Дніпровська (район ДАЇ)
Місто будівні умови

1

трансляції з web камер


Павлоград на карте

Павлоград на карте

Афиша

IMG-8d0756fa4eef00ee2aa817a0157bb584-V

Останні надходження

 • До уваги суб’єктів господарювання міста!
 • Про демонтаж рекламного засобу
 • Про надання Зобкову В.В. дозволу на розміщення зовнішньої реклами у місті
 • Підприємці міста готуються провести заходи з забезпечення системи безпеки харчової продукції
 • ПОВІДОМЛЕННЯ
 • Проведення круглого столу з представниками Павлоградського міськрайонного відділу філії Державної установи «Центр пробації» у Дніпропетровській області.
 • Учні Мистецької школи №3 стали переможцями Міжнародного фестивалю-конкурсу «Весняна феєрія»
 • Про підсумки роботи житлово – комунального господарства в осінньо — зимовий період 2018-2019 року та заходи з підготовки об’єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 року.
 • Міський голова зустрівся з керівниками підприємств
 • ОГОЛОШЕННЯ про проведення ХІІ щорічного огляду-конкурсу стану охорони праці
 • Павлоградські спортсмени вибороли призові місця на чемпіонаті України з кікбоксингу
 • До уваги мешканців міста Павлограда!
 • Міський голова зустрівся з головами ОССБ
 • Про виділення коштів на виготовлення проектно-кошторисної документації, проведення експертизи по виконанню капітального ремонту квартири інваліда війни 3 групи
 • Про виділення коштів на виготовлення проектно-кошторисної документації, проведення експертизи по виконанню капітального ремонту квартири інваліда війни 3 групи