Офіційний сайт Павлоградської міської ради

Лист міському голові

Сентябрь 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Авг    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

Корисна інформація

Реєстр містобудівних умов та обмежень


 
 
№ з / п Дата та номер наказу про затверд ження місто будівних умов та обмежень Замовник об’єкта будів ництва Назва об’єкта будів ництва Адреса об’єкта будів ництва Інфор мація про внесення змін до місто будівних умов та обме жень Підстава для скасу  вання або зупи нення дії місто будівних умов та обмежень Електрон на скан-копія примір ника місто будівних умов та обмежень
1 2 3 4 5 6 7 8
1 № 1/40-17 від 21.07. 2017р. Пересувна механі зована колона №19 Будівництво вистав кового центру з торгі вельними площами Дніпро петровська обл. м. Павлоград, вул. Войнової,3 місто будівні умови та обмеження
2 № 2/40-17 від 28.07. 2017р. Фізична особа-грома дянин Куклін В.Ю. Будівництво автостоянки Дніпро петровська обл.
м. Павлоград, вул. Центральна (р-н колишньої військової частини)
місто будівні умови та обмеження
3 № 3/40-17 ФОП   Ялинич Л.М. Будівництво торгового комплексу на розі вулиць Полтавська та Озерна в м. Павлоград місто будівні умови та обмеження
4 № 4/40-17
від 05.10. 2017р.
Галата Олена Григорівна Будівництво житлового будинку з госпо дарськими будівлями та спорудами Дніпро  петровська обл.
м. Павлоград, провул. Річковий, 20
місто будівні умови та обмеження
5 № 5/40-17
від 13.10. 2017р.
Галата Олена Григорівна Будівництво житлового будинку з госпо дарськими будівлями та спорудами Дніпро  петровська обл.
м. Павлоград, провул. Річковий, 20
місто будівні умови та обмеження
6 № 4/40-17 від 05.10. 2017р. Управління капіталь ного будівництва Дніпро петровської облдерж адміні страції Будівництво нової 2-х трансфор маторної підстанції 1004 кВ для об’єкта «Будівля відділення медико-соціальної реабілітації інвалідів стаціонарного відділення тимчасового перебування, нічного перебування тери торіального центру соціального обслу говування пенсіонерів та одиноких непраце здатних громадян м. Павлоград – реконструк ція » Дніпро петровська обл. м. Павлоград, вул. Центральна, 1/3 місто будівні умови та обме ження
7 № 6/40-17 від 13.10. 2017р Леонов Євгеній Григорович Будівництво житлового будинку з госпо дарськими примі щеннями Дніпро петровська обл. м. Павлоград, вул. Квіткова, 38 місто будівні умови та обме ження
8 № 7/40-17 від  18.10. 2017р Шанько Ігор Георгійович Будівництво нежитлової будівлі ангару для зберігання готової продукції на вулиці Дніпровська, 294а в  м. Павлоград Дніпро петровська обл.
м. Павлоград, вул. Дніпровська, 294а
місто будівні умови та обме ження
9 8/40-17 від 18.10. 2017р. ТОВ фірма «Базис» Реко нструкція існуючої будівлі під цех по переробці соняшника з прибудовою складських приміщень вул. Харківська, 8  в м. Павлоград Дніпро петровської області. місто будівні умови та обме ження
10 № 9/40-17
від 23.10. 2017р.
ТОВ «Пересувна меха нізована колона №19» Будівництво виставкового центру з торгі вельними площами на вул. Горького (район ЦУМу) Дніпро петровська обл.
м. Павлоград, вул. Горького (район ЦУМу)
м. Павлоград
Рішення про скасування місто будівних умов

Рішення про скасування місто будівних умов (скасо вано на підставі рішення суду по справі №821/ 495/18: Рішення Херсонсько го окружного адміністра тивного суду від 15.05.2018р., Постанова П`ятого апеляційно го адміністра тивного суду від 13.12. 2018р.)

місто будівні умови та обме ження
11 27.10. 2017р. № 10/40-17 Антонова Ольга Володими рівна Торгівельно-побутовий комплекс вул. Перемоги, 23 м. Павлоград місто будівні умови та обме ження
12 № 11/40-17 від 30.11. 2017р. ФОП Музиченко О.М. Реко нструкція зоомагазину та ветеринарної аптеки Дніпро петровська обл. м. Павлоград, вул. Дніпровська, 426/1 Рішення про зупинення дії. ФОП Музиченко місто будівні умови та обме ження
13 № 1/40-18
від 22.01. 2018р
Мазченко Ангеліна Вікторівна Будівництво готелю Дніпро петровська обл.
м. Павлоград,
вул. Дніпровська (р-н кафе «Смерекова хата» по вул. Дніпровська, 73)
місто будівні умови та обме ження
14 № 2/40-18 від 27.02. 2018р. Пазонов Анатолій Олександр ович Будівництва авто гаража на з бокса Дніпро петровська обл. м. Павлоград, вул. Крилова, 25-б місто будівні умови та обме ження
15 № 3/40-18
від 06.03. 2018р
Комар Олег Валерійович Реко нструкція нежитлової будівлі кафе «Тріумф» з прибудовою під торгово-виставковий центр Дніпро петровська обл.
м. Павлоград,
вул. Шевченка, 67
місто будівні умови та

обме ження

16 № 4/40-18 від 14.03. 2018р. Савенко Олексій Володими рович Реко нструкція магазину «Лілія» під два торгівельні зали на вул. Верстато будівників, 8/5 Дніпро петровська обл. м. Павлоград, вул. Верстато будівників, 8/5 Місто будівні умови. Реко нструкція магазину під два торгі вельні зали
17 № 5/40-18 від 21.03. 2018р. МПП фірма «ПВ-777» Будівництво станції технічного обслуго вування автомобілів з авто мийкою і адміністра тивними приміщен нями на вул. Промислова, 1-з Дніпро петровська обл. м. Павлоград, вул. Промислова, 1-з ПВ-777. Місто будівні умови станція тех. обслугову вання
18 № 6/40-18 від 23.04. 2018р. ПАТ «ДТЕК Павлоград вугілля» Реко нструкція зимового саду під готельні номери готелю «Прибреж ная» Дніпро петровська обл. м. Павлоград, вул. Дніпровська, 71а Павлоград вугілля. Місто будівні умови
19 № 7/40-18 від 25.04. 2018р. Джежела Інна Михайлівна Реко нструкція приміщень житлового будинку з магазином під житловий будинок Дніпро петровська обл. м. Павлоград, вул. Миру, 41/2 Джежела. Місто будівні умови
20 № 8/-18 від 29.05. 2018р. ТОВ «ПСУ-417 Л.П.Е» Будівництво гаража Дніпро петровська обл. м. Павлоград, вул. Дніпровська, 2/3 місто будівні умови та обме ження
21 № 9/40-18 від 05.06. 2018р. ФОГ Бойчук Роман Іванович Будівництво аптеки Дніпро петровська обл. м. Павлоград, вул. Дніпровська     (р-н лікарні №4) місто будівні умови та обме ження
22 № 10/40-18 від 07.06. 2018р. ТОВ Пересувна механізо вана колона №19» Будівництво виставкового центру з торгівель ними площами Дніпро петровська обл. м. Павлоград, вул. Горького (р-н ЦУМу) Рішення про зупинення діїі. ПМК-19. вул.  Горького

Скасовано за заявою замовника містобудівні умови та обмеження для проек тування об`єкта будівництва  від 07.06. 2018р. № 10/19-18

місто будівні умови та обме ження
23 № 11/40-18 від 13.06. 2018р. ТОВ «Павло градський централь ний ринок» Реко нструкція третього поверху адміні стративних приміщень під готельні номери Дніпро петровська обл. м. Павлоград, вул. Полтавська, 127 місто будівні умови та обме ження
24 № 12/40-18 від 18.06. 2018р. КБУ «Фізкуль турно-спортив ний комплекс ім. В. М. Шкуренко» Реко нструкція КБУ «Фізкуль турно-спор тивний комплекс ім.В. М. Шкуренко» Дніпро петровська обл. м. Павлоград, вулКорольова Сергія, 1А За заявою замовника місто будівні умови та обмеження забудови земельної ділянки  від 18.06. 2018р. №12/40-18, скасовано Місто будівні умови.
25 № 13/40-18 від 20.06. 2018р. ТДВ «Авто промінь» Будівництво автобази для розміщення автобусів Павло градської автоколони Дніпро петровська обл. м. Павлоград, вул. Дніпровська (район споруди №294а) Внесення змін від 15.01.2019 №1/19-19 (наказ про затвер дження від 15.01.2019 №1/20-19) Місто будівні умови
26 № 14/40-18 від 20.06. 2018р. ТОВ «Ріал Істейт» Реко нструкція продоволь чого магазину «АТБ» під магазин продо вольчих та непродо вольчих товарів Дніпро петровська обл. м. Павлоград, вул. Центральна, 61/1 Місто будівні умови
27 № 15/40-18 від 23.06. 2018р. Герасименко Андрій Мико лайович Реко нструкція складів запчастин та будівлі котельні під цех водо підготовки, склади готової продукції та будівлю АБК Дніпро петровська обл. м. Павлоград, вул. Харківська, 3/1 Гера сименко Місто будівні умови
28 № 16/40-18 від 26.06. 2018р. Пінчук Дмитро Михай лович Будівництво магазину Дніпро петровська обл. м. Павлоград, проспект Шахто будівників (р-н пенсійного фонду) Пінчук. Місто будівні умови
29 № 17/40-18 від 10.07. 2018р. Фермерське госпо дарство «МЮД» Реко нструкція магазину «Чаплин ський хліб» з надбудовою другого поверху Дніпро петровська обл. м. Павлоград, вул. Полтавська, 125а Фер мерське господар ство «МЮД»
30 № 18/40-18
від 20.08. 2018р.
Коваль Віктор Мико лайович Реко нструкція адміністра тивно-торгівельного приміщення шляхом прибудови виставкового залу Дніпро петровська обл.
м. Павлоград, вул.  Центральна, 1/31,
Місто будівні умови
31 № 19/40-18 від 22.08. 2018р. ТОВ «Інвести ційна компанія 2006» будівля складу Дніпро петровська обл. м. Павлоград, вул. Некрасова,54в, Інвест компанія 2006. Місто будівні умови
32 № 20/40-18  від 11.10. 2018р. Коваль Іван Олексан дрович Будівництво нежитлової будівлі магазину непродоволь чих товарів Дніпро петровська обл. м. Павлоград, вул. Шевченка, 140 Коваль. Місто будівні умови
33 № 21/40-18  від 16.10. 2018р. ТОВ «ППК «Техобще маш» Реко нструкція складального цеху в будівлі головного корпусу під цех по виготов ленню паперу Дніпро петровська обл. м. Павлоград, вул. Преобра женська, 1/15 Тех общемаш. Місто будівні умови
34 № 22/40-18  від 25.10. 2018р. ПАТ «Перший український міжна родний банк» Реко нструкція частини нежитлових приміщень під відділення ПАТ КБ «ПУМБ» Дніпро петровська обл. м. Павлоград, вул. Гагаріна, 11 ПУМБ. Місто будівні умови
35 № 23/40-18  від 16.11. 2018р. ТОВ «У-ОПТО ВИЧОК» Реконструк ція складської будівлі під торгівельний центр з адміні стративно-складськими примі щеннями Дніпро петровська обл. м. Павлоград, вул. Шевченка, 118 Місто будівні умови
36 № 24/40-18  від 16.11. 2018р. ТОВ «АМ ДЕВЕЛОП МЕНТ» Нове будівництво нежитлових будівель магазинів продо вольчих та непродо вольчих товарів Дніпро петровська обл. м. Павлоград, вул. Степового Фронту, 15 Місто будівні умови
 37  №  2/20-19 від 20.02. 2019р.  КБУ «Фізкультур но-спортивний комплекс ім.В.М. Шкуренко» Реконструк ція КБУ «Фізкуль турно-спортивний комплекс ім.В. М. Шкуренко по вул. Корольова Сергія, 1А, м. Павлоград»  Дніпро петровська обл. м. Павлоград, вул. Корольова Сергія, 1А  —  —  Місто будівні умови.
38 №  3/20-19  від 26.02. 2019р. Поза шкільний навчальний заклад «Дитячо-юнацька спортивна школа» ПМР Реко нструкція будівлі майстерні під спортивні зали Поза шкільного навчального закладу «Дитячо-юнацька спортивна школа» Павло градської міської ради Дніпро петровської області за адресою: вул.Героїв України, 4в, м.Павлоград Дніпро петровської області Дніпро петровська обл. м. Павлоград, вул. Героїв України, 4в Місто будівні умови
39 № 4/20-19 від 18.03. 2019р. ТОВ «Востокгаз» Будівництво багато
паливної автомо більної заправної станції
Дніпро
петровська обл. м. Павлоград, вул Дніпровська (район ДАЇ)
Місто будівні умови
40 № 5/20-19 від
04.04. 2019р.
Відділ освіти
Павло градсько
ї міської ради
Встанов лення модульної
котельні ДНЗ №16
Дніпро петровська
обл. м. Павлоград,
вул Світличної
Ганни, 58
41 № 6/20-19 від
04.04. 2019р.
Відділ освіти
Павло градсько
ї міської ради
Встанов лення модульної
котельні ДНЗ №2
Дніпро петровська
обл. м. Павлоград,
вул Озерна, 117
42 № 7/20-19 від
04.04. 2019р.
Відділ освіти
Павло градсько
ї міської ради
Встанов лення модульної
котельні ЗОШ №9
Дніпро петровська
обл. м. Павлоград,
вул Озерна, 87
43 №  8/20-19 від
10.04. 2019р.
Релігійна
громада
«Свято-
Панте леймонів
ський храм»
парафії
Дніпро петровс
ької єпархії
Української
православної
церкви в
м.Павлоград
Будівництво храма св. вмч.
Панте леймона
Дніпро петровська
обл. м. Павлоград,
вул Плеханова, 9
44 № 9/20-19 від
11.04. 2019р.
Павлов Олег
Леонідович
Нове будівництво поста
охорони (1 черга
будівництва) та магазину
промислових товарів (2
черга будівництва)
Дніпро петровська
обл. м. Павлоград,
вул Громадянська
(район ЗОШ №9)
45 № 10/20-19 від 02.05. 2019р. ТОВ «Павло градське пуско-налагоджу вальне підприємство» Реконструк ція будівлі магазина під адміні стративно-торгівельну будівлю та реконструк ція будівлі гаражу та майстерні під виробничо-складську будівлю ТОВ «Павло градське пуско-нала годжувальне підпри ємство» Дніпро петровська обл. м. Павлоград, вул Харківська, 7 Місто будівні умови
46 №  11/20-19 від 03.05. 2019р. Самойлова Наталя Петрівна Реконструк ція будівель цеху по виробництву олії Дніпро петровська обл. м. Павлоград, вул Прибера, 2/39 Скасовано за заявою замовника Місто будівні умови
47 № 12/20-19 від 11.05.2019р. Симоненко Наталія Леонідівна Будівництво торгівельного центру з офісними та складськими примі щеннями Дніпропетровська обл. м. Павлоград, вул Дніпровська, 158а Місто будівні умови
48 № 13/20-19 від 17.05.2019р. Відділ освіти Павлоградської міської ради Реко нструкція комунального закладу «Павло градська загально освітня школа І-ІІІ ст. №9 ПМР» Дніпро петровська обл. м. Павлоград, вул Озерна, 87 Місто будівні умови

МІСТОБУДІВНІ УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ №14/19-19 від 29.05.2019р.

1. Дата та номер наказу про затвердження містобудівних умов та обмежень: №14/20-19 29.05.2019.
2. Замовник об’єкта будівництва: ТОВ «Павлограджилстрой-инвест».
3. Назва об’єкта будівництва: Будівництво торгівельного павільйону.
4. Адреса об’єкта будівництва: Дніпропетровська обл., м. Павлоград, перетин вул. Центральна та вул. Світличної Ганни.
5. Інформація про внесення змін до містобудівних умов та обмежень:
6. Підстава для скасування або зупинення дії містобудівних умов та обмежень:
7. Електронна скан-копія примірника містобудівних умов та обмежень: Містобудівні умови 14-19-19

МІСТОБУДІВНІ УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ №15/19-19 від 06.06.2019р.

1. Дата та номер наказу про затвердження містобудівних умов та обмежень: №15/20-19 06.06.2019.
2. Замовник об’єкта будівництва: Мехтієв Рашід Ашраф огли.
3. Назва об’єкта будівництва: Будівництво магазину.
4. Адреса об’єкта будівництва: Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Харківська (район магазину «Меблі»).
5. Інформація про внесення змін до містобудівних умов та обмежень:
6. Підстава для скасування або зупинення дії містобудівних умов та обмежень:
7. Електронна скан-копія примірника містобудівних умов та обмежень: Містобудівні умови 15-19-19

МІСТОБУДІВНІ УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ №16/19-19 від 22.07.2019р.

1. Дата та номер наказу про затвердження містобудівних умов та обмежень: №16/20-19 22.07.2019.
2. Замовник об’єкта будівництва: ТОВ фірма «Юста».
3. Назва об’єкта будівництва: Будівництво складу нафтопродуктів.
4. Адреса об’єкта будівництва: Дніпропетровська обл., м. Павлоград, ул. Шутя, 3-В.
5. Інформація про внесення змін до містобудівних умов та обмежень:
6. Підстава для скасування або зупинення дії містобудівних умов та обмежень:
7. Електронна скан-копія примірника містобудівних умов та обмежень: Містобудівні умови 16-19-19

МІСТОБУДІВНІ УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ №17/19-19 від 07.08.2019р.

1. Дата та номер наказу про затвердження містобудівних умов та обмежень: №17/20-19 07.08.2019.
2. Замовник об’єкта будівництва: фізичні особи.
3. Назва об’єкта будівництва: Реконструкція частини житлового будинку під магазин.
4. Адреса об’єкта будівництва: Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Полтавська, 142-А.
5. Інформація про внесення змін до містобудівних умов та обмежень:
6. Підстава для скасування або зупинення дії містобудівних умов та обмежень:
7. Електронна скан-копія примірника містобудівних умов та обмежень: Містобудівні умови 17-19-19

МІСТОБУДІВНІ УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ №18/19-19 від 27.08.2019р.
(внесення змін до містобудівних умов та обмежень №6/19-19 від 04.04.2019)

1.    Дата та номер наказу про затвердження містобудівних умов та обмежень: №19/20-19  27.08.2019.
2.    Замовник об’єкта будівництва: Відділ освіти Павлоградської міської ради.
3.    Назва об’єкта будівництва: Реконструкція системи теплопостачання з встановленням модульної котельні Q=180кВт для опалення ДНЗ №2 «Рукавичка» ПМР за адресою: м. Павлоград, вул. Озерна, 117».
4.    Адреса об’єкта будівництва: Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Озерна, 117.
5.    Інформація про внесення змін до містобудівних умов та обмежень:
6.    Підстава для скасування або зупинення дії містобудівних умов та обмежень:
7.    Електронна скан-копія примірника містобудівних умов та обмежень:Внесення змін МУО 18-19-19

МІСТОБУДІВНІ УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ №19/19-19 від 27.08.2019р.
(внесення змін до містобудівних умов та обмежень №7/19-19 від 04.04.2019)

1.    Дата та номер наказу про затвердження містобудівних умов та обмежень: №20/20-19  27.08.2019.
2.    Замовник об’єкта будівництва: Відділ освіти Павлоградської міської ради.
3.    Назва об’єкта будівництва: Реконструкція системи теплопостачання з встановленням модульної котельні Q=480кВт для опалення ЗОШ І-ІІІ ступенів ПМР за адресою: м. Павлоград, вул. Озерна, 87».
4.    Адреса об’єкта будівництва: Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Озерна, 87.
5.    Інформація про внесення змін до містобудівних умов та обмежень:
6.    Підстава для скасування або зупинення дії містобудівних умов та обмежень:
7.    Електронна скан-копія примірника містобудівних умов та обмежень:Внесення змін МУО 19-19-19

МІСТОБУДІВНІ УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ №20/19-19 від 27.08.2019р.
(внесення змін до містобудівних умов та обмежень №5/19-19 від 04.04.2019)

1.    Дата та номер наказу про затвердження містобудівних умов та обмежень: №21/20-19  27.08.2019.
2.    Замовник об’єкта будівництва: Відділ освіти Павлоградської міської ради.
3.    Назва об’єкта будівництва: Реконструкція системи теплопостачання з встановленням модульної котельні Q=180кВт для опалення ДНЗ №16 «Світлячок» ПМР за адресою: м. Павлоград, вул. Світличної Ганни, 58».
4.    Адреса об’єкта будівництва: Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Світличної Ганни, 58.
5.    Інформація про внесення змін до містобудівних умов та обмежень:
6.    Підстава для скасування або зупинення дії містобудівних умов та обмежень:
7.    Електронна скан-копія примірника містобудівних умов та обмежень:Внесення змін МУО 20-19-19

МІСТОБУДІВНІ УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ №21/19-19 від 06.09.2019р.

 1. Дата та номер наказу про затвердження містобудівних умов та обмежень: №22/20-19 09.2019.
 2. Замовник об’єкта будівництва: ТОВ «Інвестиційна компанія 2006».
 3. Назва об’єкта будівництва: Будівництво будівлі адміністративно-побутового корпусу.
 4. Адреса об’єкта будівництва: Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Некрасова, 54в.
 5. Інформація про внесення змін до містобудівних умов та обмежень:
 6. Підстава для скасування або зупинення дії містобудівних умов та обмежень:
 7. Електронна скан-копія примірника містобудівних умов та обмежень:Містобудівні умови Інвесткомпанія 2006 АПК

МІСТОБУДІВНІ УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ №22/19-19 від 19.09.2019р.

1. Дата та номер наказу про затвердження містобудівних умов та обмежень: №23/20-19 19.09.2019.
2. Замовник об’єкта будівництва: фізична особа.
3. Назва об’єкта будівництва: Реконструкція автостоянки.
4. Адреса об’єкта будівництва: Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Центральна, 11.
5. Інформація про внесення змін до містобудівних умов та обмежень:
6. Підстава для скасування або зупинення дії містобудівних умов та обмежень:
7. Електронна скан-копія примірника містобудівних умов та обмежень: Містобудівні умови 22-19-19

МІСТОБУДІВНІ УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ №23/19-19 від 02.10.2019р.

1. Дата та номер наказу про затвердження містобудівних умов та обмежень: №24/20-19 02.10.2019.
2. Замовник об’єкта будівництва: ТОВ «ГЛУСКО РІТЕЙЛ».
3. Назва об’єкта будівництва: Реконструкція автозаправочного комплексу з автомобільним газозаправним обладнанням.
4. Адреса об’єкта будівництва: Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Дніпровська, 132а.
5. Інформація про внесення змін до містобудівних умов та обмежень:
6. Підстава для скасування або зупинення дії містобудівних умов та обмежень:
7. Електронна скан-копія примірника містобудівних умов та обмежень:Містобудівні умови 23-19-19

МІСТОБУДІВНІ УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ №24/19-19 від 02.10.2019р.

1. Дата та номер наказу про затвердження містобудівних умов та обмежень: №25/20-19 02.10.2019.
2. Замовник об’єкта будівництва: ТОВ «ГЛУСКО РІТЕЙЛ».
3. Назва об’єкта будівництва: Реконструкція автозаправочної станції з автомобільним газозаправним обладнанням.
4. Адреса об’єкта будівництва: Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Харківська, 14а.
5. Інформація про внесення змін до містобудівних умов та обмежень:
6. Підстава для скасування або зупинення дії містобудівних умов та обмежень:
7. Електронна скан-копія примірника містобудівних умов та обмежень:Містобудівні умови 24-19-19

МІСТОБУДІВНІ УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ №25/19-19 від 16.10.2019р.
1. Дата та номер наказу про затвердження містобудівних умов та обмежень: №26/20-19 16.10.2019.
2. Замовник об’єкта будівництва: фізична особа.
3. Назва об’єкта будівництва: Будівництво складського приміщення для прийому та зберігання товару.
4. Адреса об’єкта будівництва: Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Дніпровська, 458-а.
5. Інформація про внесення змін до містобудівних умов та обмежень:
6. Підстава для скасування або зупинення дії містобудівних умов та обмежень:
7. Електронна скан-копія примірника містобудівних умов та обмежень:Містобудівні умови 25-19-19

МІСТОБУДІВНІ УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ №26/19-19 від 24.10.2019р.
1. Дата та номер наказу про затвердження містобудівних умов та обмежень: №27/20-19 24.10.2019.
2. Замовник об’єкта будівництва: ТОВ «ЦУМ-Павлоградський».
3. Назва об’єкта будівництва: Нове будівництво дахової теплогенераторної над будівлею Центрального Універмагу за адресою: вул. Шевченка, 118, м. Павлоград Дніпропетровської області.
4. Адреса об’єкта будівництва: Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Шевченка, 118.
5. Інформація про внесення змін до містобудівних умов та обмежень:
6. Підстава для скасування або зупинення дії містобудівних умов та обмежень:
7. Електронна скан-копія примірника містобудівних умов та обмежень: Містобудівні умови 26-19-19

МІСТОБУДІВНІ УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ №27/19-19 від 22.11.2019р.
1. Дата та номер наказу про затвердження містобудівних умов та обмежень: №28/20-19 22.11.2019.
2. Замовник об’єкта будівництва: фізична особа.
3. Назва об’єкта будівництва: Реконструкція будівель цеху по виробництву олії. Адреса: вул. Прибера, 2/39, м. Павлоград Дніпропетровська обл.
4. Адреса об’єкта будівництва: вул. Прибера, 2/39, м. Павлоград Дніпропетровська обл.
5. Інформація про внесення змін до містобудівних умов та обмежень:
6. Підстава для скасування або зупинення дії містобудівних умов та обмежень:
7. Електронна скан-копія примірника містобудівних умов та обмежень: Містобудівні умови 27-19-19

МІСТОБУДІВНІ УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ №28/19-19 від 29.11.2019р.

 1. Дата та номер наказу про затвердження містобудівних умов та обмежень: №29/20-19 11.2019.
 2. Замовник об’єкта будівництва: ПрАТ «ДТЕК Павлоградвугілля».
 3. Назва об’єкта будівництва: Реконструкція стадіону «Шахтар» по вул. Дніпровська 75 в м. Павлоград Дніпропетровської області.
 4. Адреса об’єкта будівництва: вул. Дніпровська 75, м. Павлоград Дніпропетровська обл.
 5. Інформація про внесення змін до містобудівних умов та обмежень:
 6. Підстава для скасування або зупинення дії містобудівних умов та обмежень:
 7. Електронна скан-копія примірника містобудівних умов та обмежень:Містобудівні умови 28-19-19

МІСТОБУДІВНІ УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ №29/19-19 від 03.12.2019р.

 1. Дата та номер наказу про затвердження містобудівних умов та обмежень: №30/20-19 12.2019.
 2. Замовник об’єкта будівництва: фізична особа.
 3. Назва об’єкта будівництва: Будівництво нежитлової будівлі пункту ТО та автомийки.
 4. Адреса об’єкта будівництва: вул. Гагаріна (район котельні), м. Павлоград Дніпропетровська обл.
 5. Інформація про внесення змін до містобудівних умов та обмежень:
 6. Підстава для скасування або зупинення дії містобудівних умов та обмежень:
 7. Електронна скан-копія примірника містобудівних умов та обмежень:Містобудівні умови 29-19-19

МІСТОБУДІВНІ УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ №30/19-19 від 10.12.2019р.
1. Дата та номер наказу про затвердження містобудівних умов та обмежень: №31/20-19 10.12.2019.
2. Замовник об’єкта будівництва: ТОВ «Інвестиційна компанія 2006».
3. Назва об’єкта будівництва: Будівля складу сировини.
4. Адреса об’єкта будівництва: вул. Некрасова, 54в, м. Павлоград Дніпропетровська обл.
5. Інформація про внесення змін до містобудівних умов та обмежень:
6. Підстава для скасування або зупинення дії містобудівних умов та обмежень:
7. Електронна скан-копія примірника містобудівних умов та обмежень: 30-19-19

 

МІСТОБУДІВНІ УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ №31/19-19 від 18.12.2019р.

 1. Дата та номер наказу про затвердження містобудівних умов та обмежень: №32/20-19 18.12.2019.
 2. Замовник об’єкта будівництва: ТОВ «АСТРА ОІЛ».
 3. Назва об’єкта будівництва: Будівництво автозаправочного комплексу.
 4. Адреса об’єкта будівництва: вул. Харківська (район інкубатора), м. Павлоград Дніпропетровська обл.
 5. Інформація про внесення змін до містобудівних умов та обмежень:
 6. Підстава для скасування або зупинення дії містобудівних умов та обмежень:

Електронна скан-копія примірника містобудівних умов та обмежень:31-19-19

МІСТОБУДІВНІ УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ №01/19-20 від 05.02.2020р.
1. Дата та номер наказу про затвердження містобудівних умов та обмежень: №01/20-20 05.01.2020.
2. Замовник об’єкта будівництва: ФПК «ЛИС».
3. Назва об’єкта будівництва: Реконструкція адміністративно-побутового комплексу за адресою: м. Павлоград, вул. Горького, 166.
4. Адреса об’єкта будівництва: вул. Горького, 166, м. Павлоград Дніпропетровська обл.
5. Інформація про внесення змін до містобудівних умов та обмежень:
6. Підстава для скасування або зупинення дії містобудівних умов та обмежень:
7. Електронна скан-копія примірника містобудівних умов та обмежень: 01-19-20

МІСТОБУДІВНІ УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ №02/19-20 від 28.04.2020р.

1. Дата та номер наказу про затвердження містобудівних умов та обмежень: №02/20-20 28.04.2020.
2. Замовник об’єкта будівництва: Довганенко Олексій Вячеславович.
3. Назва об’єкта будівництва: Будівництво магазину продовольчих та непродовольчих товарів та розміщення автостоянки за адресою: Дніпропетровська обл.,м. Павлоград, вул. Верстатобудівників, 9-А.
4. Адреса об’єкта будівництва: Дніпропетровська обл.,м. Павлоград, вул. Верстатобудівників, 9-А.
5. Інформація про внесення змін до містобудівних умов та обмежень:
6. Підстава для скасування або зупинення дії містобудівних умов та обмежень:
7. Електронна скан-копія примірника містобудівних умов та обмежень:02-19-20

МІСТОБУДІВНІ УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ №03/19-20 від 03.06.2020р.
1. Дата та номер наказу про затвердження містобудівних умов та обмежень: №03/20-20 03.06.2020.
2. Замовник об’єкта будівництва: ТОВ «ПСУ-417 Л.П.Е.».
3. Назва об’єкта будівництва: Будівництво автомийки самообслуговування на 3 поста за адресою: Дніпропетровська обл.,м. Павлоград, вул. Дніпровська, 2.
4. Адреса об’єкта будівництва: Дніпропетровська обл.,м. Павлоград, вул. Дніпровська, 2.
5. Інформація про внесення змін до містобудівних умов та обмежень:
6. Підстава для скасування або зупинення дії містобудівних умов та обмежень:
7. Електронна скан-копія примірника містобудівних умов та обмежень: 03-19-20

МІСТОБУДІВНІ УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ №04/19-20 від 06.07.2020р.

 1. Дата та номер наказу про затвердження містобудівних умов та обмежень: №04/20-20 06.07.2020.
 2. Замовник об’єкта будівництва: C(Ф)Г «Шторм».
 3. Назва об’єкта будівництва: Реконструкція кафе під готель з рестораном по вул. Дніпровська, 73 в м. Павлоград, Дніпропетровської обл.
 4. Адреса об’єкта будівництва: вул. Дніпровська, 73, м. Павлоград, Дніпропетровської обл.
 5. Інформація про внесення змін до містобудівних умов та обмежень:
 6. Підстава для скасування або зупинення дії містобудівних умов та обмежень:
 7. Електронна скан-копія примірника містобудівних умов та обмежень: 04-19-20

 

МІСТОБУДІВНІ УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ №05/19-20 від 07.07.2020р.

 1. Дата та номер наказу про затвердження містобудівних умов та обмежень: №05/20-20 07.2020.
 2. Замовник об’єкта будівництва: ТОВ «ПСУ-417 Л.П.Е.».
 3. Назва об’єкта будівництва: Нове будівництво автомийки на 5 постів за адресою: Дніпропетровська обл.,м. Павлоград, вул. Мазепи Івана.
 4. Адреса об’єкта будівництва: Дніпропетровська обл.,м. Павлоград, вул. Мазепи Івана.
 5. Інформація про внесення змін до містобудівних умов та обмежень:
 6. Підстава для скасування або зупинення дії містобудівних умов та обмежень:
 7. Електронна скан-копія примірника містобудівних умов та обмежень: 05-19-20

МІСТОБУДІВНІ УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ №06/19-20 від 13.07.2020р.
1. Дата та номер наказу про затвердження містобудівних умов та обмежень: №06/20-20 13.07.2020.
2. Замовник об’єкта будівництва: ТОВ «Інвестиційна компанія 2006».
3. Назва об’єкта будівництва: Реконструкція ковбасного цеху (літ.11) під виробничий цех за адресою: вул. Некрасова, 54в в м. Павлограді, Дніпропетровської обл.
4. Адреса об’єкта будівництва: вул. Некрасова, 54в, м. Павлоград, Дніпропетровської обл.
5. Інформація про внесення змін до містобудівних умов та обмежень:
6. Підстава для скасування або зупинення дії містобудівних умов та обмежень:
7. Електронна скан-копія примірника містобудівних умов та обмежень:

МІСТОБУДІВНІ УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ №07/19-20 від 13.07.2020р.
1. Дата та номер наказу про затвердження містобудівних умов та обмежень: №07/20-20 13.07.2020.
2. Замовник об’єкта будівництва: ТОВ «Інвестиційна компанія 2006».
3. Назва об’єкта будівництва: Нове будівництво виробничого цеху за адресою: вул. Некрасова, 54в в м. Павлограді, Дніпропетровської обл..
4. Адреса об’єкта будівництва: вул. Некрасова, 54в в м. Павлограді, Дніпропетровської обл.
5. Інформація про внесення змін до містобудівних умов та обмежень:
6. Підстава для скасування або зупинення дії містобудівних умов та обмежень:
7. Електронна скан-копія примірника містобудівних умов та обмежень:

 

МІСТОБУДІВНІ УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ №08/19-20 від 14.07.2020р.

1. Дата та номер наказу про затвердження містобудівних умов та обмежень: №08/20-20 14.07.2020.
2. Замовник об’єкта будівництва: фізична особа.
3. Назва об’єкта будівництва: Будівництво торгово-виставкового центру з кафетерієм за адресою:
Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Горького, 144.
4. Адреса об’єкта будівництва: вул. Горького, 144, м. Павлоград, Дніпропетровської обл.
5. Інформація про внесення змін до містобудівних умов та обмежень:
6. Підстава для скасування або зупинення дії містобудівних умов та обмежень:
7. Електронна скан-копія примірника містобудівних умов та обмежень:

МІСТОБУДІВНІ УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ №09/19-20 від 23.07.2020р.
1. Дата та номер наказу про затвердження містобудівних умов та обмежень: №09/20-20 23.07.2020.
2. Замовник об’єкта будівництва: ТОВ «Охоронне агентство С.П.А.Р.Т.А».
3. Назва об’єкта будівництва: Будівництво автостоянки за адресою: Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Комарова (р-н ЗОШ №7).
4. Адреса об’єкта будівництва: вул. Комарова (р-н ЗОШ №7), м. Павлоград, Дніпропетровської обл.
5. Інформація про внесення змін до містобудівних умов та обмежень:
6. Підстава для скасування або зупинення дії містобудівних умов та обмежень:
7. Електронна скан-копія примірника містобудівних умов та обмежень:09-19-20

МІСТОБУДІВНІ УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ №10/19-20 від 12.08.2020р.
1. Дата та номер наказу про затвердження містобудівних умов та обмежень: №10/20-20 12.08.2020.
2. Замовник об’єкта будівництва: ТОВ «Павлограджилстрой-инвест».
3. Назва об’єкта будівництва: Реконструкція торгівельного павільйону під магазин за адресою: Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Світличної Ганни, 65-А.
4. Адреса об’єкта будівництва: вул. Світличної Ганни, 65-А, м. Павлоград, Дніпропетровської обл.
5. Інформація про внесення змін до містобудівних умов та обмежень:
6. Підстава для скасування або зупинення дії містобудівних умов та обмежень:
7. Електронна скан-копія примірника містобудівних умов та обмежень:Містобудівні умови 10-19-20

МІСТОБУДІВНІ УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ №11/19-20 від 12.08.2020р.
1. Дата та номер наказу про затвердження містобудівних умов та обмежень: №11/20-20 12.08.2020.
2. Замовник об’єкта будівництва: ТОВ «ДАРПАК».
3. Назва об’єкта будівництва: Реконструкція цілісного майнового комплексу ПАТ «Завод Палмаш» під завод по виробництву гофроупаковки «Дніпропак» за адресою: Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Преображенська, 1.
4. Адреса об’єкта будівництва: вул. Преображенська, 1, м. Павлоград, Дніпропетровської обл.
5. Інформація про внесення змін до містобудівних умов та обмежень:
6. Підстава для скасування або зупинення дії містобудівних умов та обмежень:
7. Електронна скан-копія примірника містобудівних умов та обмежень:11-19-20

МІСТОБУДІВНІ УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ №12/19-20 від 31.08.2020р.
1. Дата та номер наказу про затвердження містобудівних умов та обмежень: №12/20-20 31.08.2020.
2. Замовник об’єкта будівництва: фізичні особи.
3. Назва об’єкта будівництва: Будівництво автомийки на 6 постів за адресою: Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Дніпровська, 124-Г.
4. Адреса об’єкта будівництва: вул. Дніпровська, 124-Г, м. Павлоград, Дніпропетровської обл.
5. Інформація про внесення змін до містобудівних умов та обмежень:
6. Підстава для скасування або зупинення дії містобудівних умов та обмежень:
7. Електронна скан-копія примірника містобудівних умов та обмежень:12-19-20

МІСТОБУДІВНІ УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ №13/19-20 від 31.08.2020р.
1. Дата та номер наказу про затвердження містобудівних умов та обмежень: №13/20-20 31.08.2020.
2. Замовник об’єкта будівництва: фізична особа.
3. Назва об’єкта будівництва: Будівництво автостоянки за адресою: Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Центральна, 25-А.
4. Адреса об’єкта будівництва: вул. Центральна, 25-А, м. Павлоград, Дніпропетровської обл.
5. Інформація про внесення змін до містобудівних умов та обмежень:
6. Підстава для скасування або зупинення дії містобудівних умов та обмежень:
7. Електронна скан-копія примірника містобудівних умов та обмежень:13-19-20

Павлоград на карте

Павлоград на карте

Афиша

Афіша Павлоградського драматичного театру жовтень

Останні надходження