Офіційний сайт Павлоградської міської ради

Лист міському голові

Сентябрь 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Авг    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

Корисна інформація

Sticky: Регламент роботи

Апрель 18th, 2016 Виконком Вывести на печать

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчого комітету
04.01.2018р. № 1

РЕГЛАМЕНТ
ВИКОНАВЧИХ ОРГАНІВ ПАВЛОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Регламент виконавчих органів Павлоградської міської ради (далі -регламент) регулює організаційні та процедурні питання діяльності виконавчих органів Павлоградської міської ради.
2. Виконавчі органи міської ради є діючими органами міської ради, підзвітні та підконтрольні їй, а з питань здійснення делегованих їм повноважень органів виконавчої влади — також підконтрольними відповідним органам виконавчої влади.
3. Повноваження виконавчих органів міської ради визначені Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими Законом України, указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України та іншими нормативно-правовими актами, а також рішеннями міської ради і рішеннями виконавчого комітету.
4. Організує роботу виконавчих органів міської ради міський голова, а в разі його відсутності чи неможливості здійснення ним цих функцій — заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради за розпорядженням міського голови або секретар міської ради – згідно діючого законодавства України.
5. Робота виконавчих органів міської ради є відкритою і гласною, за винятком розгляду питань, які є державною таємницею або належать до конфіденційної інформації.

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВИКОНАВЧИХ ОРГАНІВ МІСЬКОЇ РАДИ

1. Для забезпечення ефективного та оперативного управління соціально-економічним і культурним розвитком міста міський голова своїм розпорядженням розподіляє обов’язки між секретарем міської ради, заступниками міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючим справами виконкому.
При цьому повинні бути визначені:
— функції і повноваження, закріплені за посадовою особою;
— структурні підрозділи міської ради та виконкому, а також інші установи, діяльність яких спрямовується, координується та контролюється посадовою особою.

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З КАДРАМИ
1. Для забезпечення реалізації кадрової політики у виконавчих органах міської ради утворено відділ по роботі з персоналом та забезпечення діяльності виконкому, а у самостійних структурних підрозділах міської ради призначено осіб, відповідальних за кадрову роботу.
2. У своїй діяльності відділ по роботі з персоналом та забезпечення діяльності виконкому а також особи, відповідальні за кадрову роботу, керуються Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції» та іншими законами України, постановами Верховної Ради України, указами та розпорядженнями Президента України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, рішеннями виконкому, розпорядженнями міського голови, цим Регламентом тощо.
3. Особи, які вперше зараховуються на службу в органи місцевого самоврядування, складають Присягу, про що робиться запис у трудовій книжці, а також ознайомлюються з Попередженням про обмеження, пов’язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та проходженням служби, Вимогами щодо фінансового контролю та Пам’яткою щодо врегулювання конфлікту інтересів.
4. Для зайняття керівних посад (окрім виборних) і просування по службі у виконавчих органах міської ради створюється кадровий резерв, який затверджується міським головою. У структурних підрозділах міської ради складається кадровий резерв на посади заступників, керівників, начальників відділів та спеціалістів, який затверджується заступниками міського голови за напрямками роботи. Особи, зараховані до кадрового резерву, проходять підвищення кваліфікації, необхідної для роботи на відповідних посадах. Кадровий резерв переглядається і затверджується щорічно в грудні.
5. З метою набуття практичного досвіду, перевірки професійного рівня і ділових якостей осіб, які претендують на посади в органах місцевого самоврядування або на заняття більш високих посад, може проводитися в установленому порядку їх стажування.
6. З метою підвищення професійного рівня кадрів органів місцевого самоврядування щорічно на базі Дніпропетровського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України здійснюється підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування на тематичних семінарах, що проводяться згідно з планом-графіком, затвердженим міським головою. Професійний рівень кадрів органів місцевого самоврядування підтримується також шляхом проведення апаратних навчань не рідше одного разу в два місяці.
7. З метою визначення рівня професіоналізму, компетентності та службової відповідальності посадових осіб один раз у 4 роки проводиться їх атестація. У період між атестаціями проводиться щорічна оцінка виконання посадовими особами місцевого самоврядування покладених на них завдань та обов’язків.
8. На кожного працівника, зарахованого на роботу, формується особова справа у порядку, визначеному законодавством України.
9. Відповідальність за кадрову роботу, додержання законодавства щодо проходження служби у виконавчих органах міської ради покладається на керуючого справами виконкому, керівників структурних підрозділів міської ради.

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ВІДРЯДЖЕНЬ,
НАДАННЯ ВІДПУСТОК, МАТЕРІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ,
ВСТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТИХ НАДБАВОК ТА ПРЕМІЮВАННЯ

1. Відрядження працівників виконавчих органів міської ради здійснюється відповідно до планів роботи виконавчого комітету та доручень керівництва виконавчих органів міської ради.
2. Рішення про виїзд у відрядження керівників структурних підрозділів виконавчих органів міської ради приймає міський голова. Рішення про виїзд у відрядження працівників самостійних структурних підрозділів приймає їх керівник після узгодження з заступником міського голови за напрямком роботи.
Розпорядження про відрядження підписує міський голова, а в самостійних структурних підрозділах міської ради – керівник відділу (управління).
3. Звіти про відрядження заступників міського голови, керуючого справами виконкому, секретаря міської ради затверджуються міським головою. Звіти про відрядження керівників структурних підрозділів – заступниками міського голови за напрямками роботи, керуючим справами виконкому та секретарем міської ради, а працівників самостійних структурних підрозділів міської ради – керівниками цих підрозділів не пізніше трьох робочих днів з дня прибуття.
4. Щорічні відпустки працівникам виконавчих органів міської ради надаються згідно з графіками відпусток відповідно до чинного законодавства України.
Графік щорічних відпусток (графік відпусток – далі) складається у січні поточного року.
Графік відпусток керівників виконавчих органів міської ради затверджується міським головою. Графік відпусток працівників не самостійних відділів міської ради затверджується керуючим справами виконкому, а працівників самостійних структурних підрозділів – заступником міського голови за напрямком роботи, секретарем міської ради.
5. Відпустка надається на підставі заяви, поданої на ім’я міського голови не пізніш як за 14 календарних днів до початку відпустки, завізованої керівником відповідного структурного підрозділу, заступником міського голови за напрямком роботи, керуючим справами виконкому або секретарем міської ради. У самостійних структурних підрозділах – на ім’я відповідного керівника та погоджується з заступником міського голови за напрямком роботи.
6. Відпустка надається на підставі розпорядження міського голови, проект якого готується відділом по роботі з персоналом та забезпечення діяльності виконкому. У самостійних структурних підрозділах – на підставі наказу відповідного керівника.
7. Контроль за дотриманням графіків відпусток покладається на відділ по роботі з персоналом та забезпечення діяльності виконкому, а також на керівників структурних підрозділів міської ради.
8. Встановлення особистих надбавок, преміювання, надання матеріальної допомоги та оформлення відряджень працівників виконавчих органів міської ради здійснюється згідно чинного законодавства та положень, які розробляються кожним самостійним структурним підрозділом та затверджуються міським головою.

ПЛАНУВАННЯ РОБОТИ ВИКОНАВЧИХ ОРГАНІВ РАДИ

1. Виконавчі органи міської ради проводять свою роботу згідно з планами, складеними на півріччя та на місяць.
2. Планування роботи виконавчих органів ради здійснюється на основі пропозицій керівництва виконавчого комітету міської ради, керівників управлінь та відділів, інших структурних підрозділів з урахуванням державної, регіональної економічної політики, стратегічних, довгострокових і річних економічних програм, проектів, планів і завдань соціально-економічного розвитку.
3. Відділи та управління міської ради за місяць до закінчення поточного півріччя за узгодженням із заступником міського голови, який за розподілом функціональних повноважень здійснює координацію роботи підрозділів, подають в відділ по роботі з персоналом та забезпечення діяльності виконкому свої пропозиції до плану роботи на наступне півріччя.
4. Відділ по роботі з персоналом та забезпечення діяльності виконкому узагальнює пропозиції та складає проект плану роботи виконавчих органів ради за два тижні до закінчення поточного півріччя. Цей проект попередньо розглядається керуючим справами виконавчого комітету і затверджується на засіданні виконавчого комітету.
5. Кожний структурний підрозділ щокварталу чи щомісяця планує свою роботу. План та звіт про його виконання затверджує відповідний заступник міського голови. Примірник плану подається до відділу по роботі з персоналом та забезпечення діяльності виконкому для складання календарного плану роботи виконавчого комітету, який розглядається 29 числа кожного місяця керуючим справами виконавчого комітету та затверджується міським головою.

6. Контроль за виконанням планів роботи виконавчого комітету міської ради здійснюється заступниками міського голови (відповідно до розподілу службових обов’язків) та керуючим справами виконкому.
7. Коригування планів (у разі необхідності) здійснюється завчасно у тому ж порядку, який встановлений для розроблення, погодження, затвердження та контролю планів.

ПІДГОТОВКА І ВИДАННЯ РОЗПОРЯДЖЕНЬ МІСЬКОГО ГОЛОВИ

1. Міський голова видає розпорядження в межах повноважень.
2. Проекти розпоряджень міського голови (далі розпорядження) готуються керівниками виконавчих органів міської ради.
3. Проекти розпоряджень підлягають обов’язковому погодженню з посадовими особами виконавчих органів міської ради, що відповідають за даний напрямок роботи, а також з органами та організаціями, в компетенції яких знаходяться вирішення або виконання питань, вказаних в проекті розпорядження, чи необхідність такого погодження передбачена законодавством. Проект розпорядження візується керівниками цих органів і організацій.
4. Якщо розпорядження, що готується, тягне за собою зміни або доповнення до інших розпоряджень, то ці зміни або доповнення включаються до проекту розпорядження, що готується, або подаються окремим актом одночасно з проектом.
5. Неврегульовані розбіжності щодо проекту розпорядження розглядає заступник міського голови згідно з розподілом функціональних повноважень, який приймає рішення про врахування або відхилення зауважень.
6. Проект розпорядження в обов’язковому порядку візується керівником структурного підрозділу, що його підготував, юридичним відділом, заступником міського голови згідно з розподілом функціональних повноважень.
7. Проекти розпоряджень повинні, як правило, мати преамбулу, в якій викладається аналіз стану справ і причин недоліків у розв’язанні відповідних проблем, визначається мета видання розпорядження.
Встановлені завдання повинні бути конкретними і реальними, спрямованими на досягнення у найкоротший термін мети, визначеної розпорядженням, з переліком виконавців і визначенням термінів виконання завдань.
У проекті розпорядження можуть передбачатися проміжні контрольні терміни інформування виконкому про хід виконання встановлених завдань.
8. Проект розпорядження, підготовлений з порушенням порядку, встановленого цим Регламентом, повертається розробнику проекту для внесення змін або доповнень в установленому порядку.
9. Розпорядження, що підлягає оприлюдненню, визначається посадовою особою, яка підготувала проект, в реєстрі на розсилку.

10.Підписане міським головою розпорядження реєструється в установленому порядку і надсилається заінтересованим органам та організаціям згідно з реєстром розсилання, який надається особою, що підготувала розпорядження.
11. Розпорядження підписуються міським головою, а на період його відсутності – виконуючим обов’язки міського голови. Додатки до розпорядження підписуються керівником структурного підрозділу міської ради який підготував проект.

ПІДГОТОВКА І ПРОВЕДЕННЯ ЗАСІДАНЬ ВИКОНКОМУ

1. Засідання виконкому проводиться відповідно до Плану роботи виконкому не рідше одного разу на місяць. У разі необхідності за дорученням міського голови проводиться позачергове засідання виконкому, про що видається розпорядження.
Засідання виконкому скликається міським головою і є правоможним, якщо в ньому беруть участь більше половини від загального складу членів виконкому.
Засідання виконкому проводить міський голова, у разі відсутності міського голови – виконуючий обов’язки.
2. Регламент засідання виконкому:
1) початок засідання о 13 годині 00 хвилин (у разі необхідності
встановлюється інший час);
2) для доповіді з планового питання порядку денного – до 20 хвилин;
3) для співдоповіді – до 10 хвилин;
4) для виступу в обговоренні – до 5 хвилин.
Керівники виконавчих органів міської ради погоджують з відповідними заступниками міського голови необхідний час для обговорення питання.
3. Підготовка питань для розгляду на засіданнях виконкому здійснюється згідно з Планом роботи виконкому, а також відповідно до рішень і розпоряджень органів влади за дорученням міського голови, першого заступника міського голови, заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючого справами виконкому, секретаря міської ради.
Проекти рішень виконкому готуються керівниками виконавчих органів міської ради. Посилання на підставу у констатуючій частині проекту є обов’язковим.
Підставою для підготовки рішення виконкому є:
1) Конституція і закони України, постанови Верховної Ради України, укази і розпорядження Президента України, постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України, рішення органів влади, міської ради, виконкому, розпорядження міського голови;
2) провадження виконавчої і розпорядчої діяльності з метою виконання своїх повноважень міського голови, першого заступника міського голови, заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючого справами виконкому,секретаря міської ради — потреба у правовому регулюванні діяльності.
4. До загального відділу виконкому не пізніше як за п’ять днів до засідання виконкому виконавчі органи міської ради подають:
1) під час підготовки планових питань:
проекти рішень виконкому, погоджені із зацікавленими виконавчими органами та відповідними посадовими особами;
інформацію ( доповідь) з планового питання, викладену стисло (в основному, 2-3 стор., якщо обсяги розгляду зазначеного питання потребують більш детальної інформації — до 10 стор.), підписану керівником виконавчого органу;
слайди.
Обсяг проекту рішення виконкому разом з інформацією, як правило, не повинен перевищувати 4-5 сторінок (крім вищезазначених випадків). Проект рішення та інформація до нього повинні мати ідентичні заголовки.
У констатуючій частині проекту рішення виконкому повинні обов’язково зазначатися:
— посилання на законодавчі акти та акти органів виконавчої влади;
— підстава;
— мета прийняття документа;
— короткий виклад стану справ;
— недоліки і причини їх виникнення.
Постановча частина проекту рішення повинна містити:
— завдання, спрямовані на досягнення мети;
— заходи, плани, програми у формі додатків;
— виконавців, терміни і способи виконання;
— пункти про втрату чинності, зміни та доповнення до попереднього рішення, зняття з контролю;
— відомості про особу, відповідальну за контроль.
Обов’язково повинні додаватися:
— реєстр — перелік посадових осіб та виконавчих органів міської ради, яким необхідно направити копію рішення чи виписку з нього;
— список запрошених на засідання виконкому;
2) під час підготовки проектів рішень з питань провадження виконавчої діяльності з метою виконання своїх повноважень:
— проекти рішень виконкому, погоджені із зацікавленими керівниками виконавчих органів та відповідними посадовими особами;
— матеріали, які є підставою для прийняття рішення виконкому (доповідні та службові записки керівників виконавчих органів міської ради, листи-клопотання організацій, підприємств міста, окремих громадян та інші, зареєстровані належним чином та розглянуті керівництвом).
— необхідна кількість копій для розсилки.
Відповідальність за пакет документів несе посадова особа, яка підготувала проект рішення виконкому.
Проекти рішень виконкому оформлюються з урахуванням вимог Уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації «Вимоги до оформлювання документів» (ДСТУ 4163-2003).
Тексти проектів рішень друкуються на папері формату А-4 через 1 міжрядковий інтервал, 14 шрифтом.
5. На підставі документів, які надійшли у зазначений термін (п’ять днів), загальним відділом виконкому складається регламент засідання виконкому та перелік проектів рішень, внесених на розгляд виконкому виконавчими органами міської ради.
Зазначені матеріали передаються членам виконкому за два дні для ознайомлення. У разі виникнення питань щодо конкретних проектів рішень виконкому пояснення надаються посадовою особою, що підготувала проект. Додаткові питання, оприлюднені в установленому порядку (у разі необхідності), можуть включатися до порядку денного з дозволу міського голови, керуючого справами виконкому. Вносити додаткові питання на розгляд безпосередньо на засіданні виконкому мають право члени виконкому міської ради.
6. За запрошення осіб, що беруть участь у розгляді кожного конкретного питання, на засідання виконкому несуть відповідальність керівники структурних підрозділів міської ради. До списку запрошених включаються працівники виконавчих органів міської ради, інші особи, причетні до розгляду конкретного питання.
7. Проекти рішень візуються в обов’язковому порядку:
— керівником виконавчого органу міської ради, що підготував проект рішення;
— керуючим справами виконкому;
— заступником(заступниками)міського голови згідно з розподілом функціональних повноважень;
— начальником юридичного відділу.
Візи містяться на останній сторінці проекту рішення.
Зауваження і пропозиції до проекту рішення виконкому викладаються на листі зауважень щодо проекту рішення виконкому, про що на проекті робиться відповідна відмітка. У разі наявності розбіжностей стосовно проекту рішення виконкому керівник виконавчого органу, який вносить проект, повинен забезпечити їх обговорення із зацікавленими особами з метою прийняття взаємоприйнятного рішення.
Візування проектів рішень посадовими особами здійснюється протягом одного робочого дня.
Відповідальність за погодження проектів рішень виконкому з усіма зацікавленими особами та службами покладається на керівників виконавчих органів міської ради, що готують зазначені проекти.
У разі необхідності більш детальний порядок підготовки проектів рішень виконкому з урахуванням напрямків діяльності встановлюється розпорядженням міського голови.
Керівник виконавчого органу міської ради, що підготував проект рішення, візує кожну сторінку тексту рішення та додатків до нього у лівому нижньому куті на зворотному боці.
8. Проект рішення про внесення змін та доповнень до прийнятого рішення виконкому готує той виконавчий орган, який підготував проект рішення, до якого вносяться зміни чи доповнення.
У разі ліквідації (реорганізації) виконавчого органу, який готував проект рішення, підготовку проекту рішення про внесення змін чи доповнень до прийнятого рішення, здійснює його правонаступник або виконавчий орган, до повноважень якого віднесено вирішення такого питання.
9. Рішення виконкому підписуються головуючим. Додатки до рішень підписуються керівником виконавчого органу, який підготував проект рішення виконкому.
Рішення можуть прийматися у ході засідання блоками згідно з Порядком денним, де блоки складаються по доповідачах (посадові особи, що підготували проекти). Вносити пропозиції щодо зняття проектів рішень з Порядку денного засідання виконкому можуть тільки члени виконкому.
Рішення після їх прийняття на засіданнях виконкому, не пізніше як через три робочі дні (якщо на засіданні не визначено інший термін), повинні бути остаточно доопрацьовані виконавчими органами міської ради, які готували проекти, з урахуванням зауважень і пропозицій членів виконкому. Проекти рішень передаються виконавчим органам міської ради загальним відділом виконкому.
Доопрацьовані пізніше рішення будуть включені до Порядку денного наступного засідання виконкому.
У випадку, якщо рішення виконкому не прийнято, про це робиться відповідний запис у протоколі засідання виконкому і приймається рішення про відмову. Про результати розгляду проекту рішення виконкому зацікавлених осіб інформує письмово той структурний підрозділ міської ради, що підготував зазначений проект.
Після підписання рішення необхідна кількість примірників (завірені копії або електронна версія) повинна бути направлена загальним відділом згідно з переліком розсилки, наданим посадовою особою, яка підготувала проект рішення виконкому.
Надання копій рішень виконкому замовникам здійснюється виконавчими органами міської ради, що готували зазначені проекти рішень, про що зазначається під час підготовки розсилки.
Копії рішень виконкому повідомного та інформаційного характеру, відтворені за допомогою копіювально-розмножувальної техніки, для розсилки виконавчим органам міської ради та керівництву міської ради печаткою не завіряються.
За оприлюднення проектів рішень виконкому у будь-який спосіб, передбачений законодавством, несуть відповідальність особи, що підготували проект.
Загальний відділ виконкому забезпечує розміщення на офіційному сайті Павлоградської міської ради прийнятих рішень виконкому відповідно до реєстру на розсилку.
10. Про кожне засідання виконкому складається протокол. Протокол засідання виконкому друкується на бланку виконкому міської ради і підписується головуючим та керуючим справами виконкому.
Протокол засідання виконкому складається не пізніше ніж через 10 днів після проведення засідання загальним відділом виконкому та візується начальником відділу.
Якщо рішення прийнято не одноголосно, результати поіменного голосування вносяться до протоколу.
11. Загальним відділом виконкому ведеться поточний архів (п’ять років) рішень виконкому.
Виконавчі органи міської ради, які готують проекти рішень про внесення змін, доповнень чи втрату чинності рішення виконкому, накопичують у себе дані про зміни, доповнення чи втрату чинності за весь період. У разі ліквідації (реорганізації) виконавчих органів – їх правонаступники або виконавчі органи, до повноваження яких віднесено вирішення таких питань.

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З ДОКУМЕНТАМИ ТА ЗДІЙСНЕННЯ КОНТРОЛЮ ЗА ЇХ ПРОХОДЖЕННЯМ І ВИКОНАННЯМ

1.Організація роботи з документами у виконавчих органах Павлоградської міської ради здійснюється згідно з Інструкцією з діловодства, що затверджена рішенням виконкому.
2.Робота з електронною поштою виконавчого комітету здійснюється за відповідною програмою, встановленою в загальному відділі.
Офіційною електронною адресою вважається адреса info@pgvyk.dp.ua″Lotus Notes» .
3.Відповідальність за організацію і стан роботи з документами в апараті виконкому покладається на керуючого справами виконкому, у відділах та службах міської ради – на їх керівників.
Ведення діловодства в апараті виконкому забезпечується загальним відділом.
4. Документація в апараті виконкому, відділах та службах міської ради ведеться згідно з номенклатурою справ, яка затверджується міським головою та узгоджується в архівному відділі Павлоградської міської ради згідно з нормативними документами.
5. Відповідальність за стан ведення діловодства, збереження документів, їх своєчасний розгляд та повернення тих, що цього потребують у структурних підрозділах міської ради покладається на їх керівників.
6. Виконання Конституції, законів України, нормативних та розпорядчих актів органів вищого рівня, запитів та звернень народних депутатів України, рішень міської ради та виконкому, розпоряджень міського голови, інших документів, що передбачають здійснення відповідного реагування, підлягають контролю.
Контроль здійснюється в порядку, визначеному Інструкцією з діловодства.
7. Відповідальність за організацію і стан контролю за виконанням документів несуть заступники міського голови, керівники відділів та служб згідно з розподілом функціональних обов’язків.
Координація роботи з контролю за виконанням документів покладається на керуючого справами виконкому.
Діловодний контроль за виконанням документів забезпечується спеціалістом загального відділу виконкому.
8. Контроль за ходом виконання документів здійснюється шляхом:
— збору, аналізу та узагальнення у визначені терміни інформації про стан виконання в цілому, або окремих встановлених завдань;
— систематичного (щомісячного) аналізу стану роботи з контрольними документами;
— періодичних перевірок роботи з контролю за виконанням документів у відділах та службах міської ради;
— розгляду стану роботи щодо контролю за виконанням документів на нарадах у міського голови, засіданнях виконкому.
9. Матеріали про стан виконання встановлених завдань подаються виконавцями міському голові або його заступникам не пізніше чим за три дні до встановленого документом терміну.
В разі можливого несвоєчасного виконання завдань, міському голові або його заступнику надаються матеріали, що пояснюють порушення встановленого терміну не пізніше ніж у п’ятиденний термін до відповідного строку. Міський голова чи його заступник дає доручення відповідним виконавцям щодо вживання додаткових заходів для усунення причин, що перешкоджають виконанню завдань.
10. Зняття з контролю виконання документів проводиться на підставі письмової інформації керівника відповідної організації про виконання завдань, передбачених документом за дозволом міського голови чи заступника (відповідно до розподілу обов’язків).
11. Заступники міського голови, керуючий справами виконкому, секретар міської ради, керівники структурних підрозділів в межах своєї компетенції забезпечують виконання документів, перевіряють хід їх фактичного виконання на місцях, вживають заходи щодо поліпшення стану справ.

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ІЗ ЗВЕРНЕННЯМИ ГРОМАДЯН

1. Організація особистого прийому та розгляд звернень громадян здійснюється згідно з Законом України «Про звернення громадян».
2. Письмові звернення, надіслані, або передані громадянами, а також усні звернення реєструються та попередньо розглядаються начальником, спеціалістами відділу по роботі зі зверненнями громадян міської ради.
3. Звернення громадян з питань, які належать до компетенції міської ради та її виконавчих органів направляються на розгляд міському голові, заступникам міського голови, керуючому справами виконкому, секретарю міської ради, відповідно до розподілу обов’язків.
4. Звернення інвалідів Другої світової війни, Героїв Радянського Союзу, Героїв Соціалістичної Праці, учасників та інвалідів АТО направляються на розгляд міському голові.
5. Звернення з питань, що не належать до компетенції міської ради та її виконавчих органів, направляються на розгляд іншим органам, підприємствам, організаціям, установам незалежно від форм власності, об’єднанням громадян, тощо.
6. Письмові звернення громадян, які надійшли до виконавчих органів, розглядаються в порядку і терміни згідно зі ст.20 Закону України «Про звернення громадян».
7. Контроль за термінами проходження письмових звернень громадян здійснюється начальником, спеціалістами відділу по роботі зі зверненнями громадян разом із керівниками відділів, управлінь, які отримали їх для розгляду.
8. Організація роботи зі зверненнями громадян у виконкомі здійснюється згідно з Інструкцією діловодства за зверненнями громадян, в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.97р. № 348.
9. Діловодство за зверненнями ведеться окремо від інших видів діловодства і покладається на начальника, спеціалістів відділу по роботі зі зверненнями громадян міської ради, у структурних підрозділах — на спеціально призначених посадових осіб. Особисту відповідальність за стан діловодства несуть керівники підрозділів.
10. Інформацію на звернення громадян, що надійшли з Адміністрації Президента України, Верховної Ради України та інших посадових осіб органів центральної виконавчої влади, народних депутатів України, облдержадміністрації, готують та відповідають за термін виконання керівники тих виконавчих органів міської ради, які отримали ці звернення на розгляд і виконання.
11. Контроль щодо стану роботи та виконання Закону України «Про звернення громадян» у виконавчих органах Павлоградської міської ради забезпечує відділ по роботі зі зверненнями громадян міської ради.

ОРГАНІЗАЦІЯ ОСОБИСТОГО ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН

1. Організація особистого прийому громадян здійснюється міським головою, його заступниками, керуючим справами виконкому, секретарем міської ради відповідно до ст. 22 Закону України «Про звернення громадян» та згідно з графіком, затвердженим розпорядженням міського голови.
2. У разі, коли особистий прийом веде міський голова попередню співбесіду з громадянами, роз’яснення їх прав та обов’язків проводить начальник, спеціалісти відділу по роботі із зверненнями громадян.
3. Контроль за виконанням доручень, даних під час прийому, здійснюється начальником, спеціалістами відділу по роботі зі зверненнями громадян.
4. Результати виконання доручень щодо розгляду звернень громадян доповідаються міському голові, заступникам та керуючому справами виконкому (відповідно до того, хто давав доручення).
5. Контроль щодо організації та проведення особистих прийомів громадян керівниками структурних підрозділів міської ради покладається на відділ по роботі зі зверненнями громадян міської ради.

ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОТОКОЛЬНИХ І МАСОВИХ ЗАХОДІВ ЗА УЧАСТЮ ГОЛІВ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ, ОБЛАСНОЇ РАДИ ТА ПЕРШИХ ОСІБ ДЕРЖАВИ

1. Відповідальність за організацію та проведення протокольних і масових заходів несуть: заступники міського голови, секретар ради, керуючий справами виконкому, начальник відділу по роботі з персоналом та забезпечення діяльності виконкому та керівники або призначені особи структурних підрозділів міської ради.
2. Управління та відділи виконавчих органів міської ради за місяць до закінчення півріччя та за узгодженням із заступником міського голови, який за розподілом обов’язків здійснює координацію їх роботи, подають до відділу по роботі з персоналом та забезпечення діяльності виконкому плани заходів за участю перших осіб держави, голів облдержадміністрації, обласної ради.
Відділ по роботі з персоналом та забезпечення діяльності виконкому узагальнює їх і включає в проект плану роботи міськвиконкому.
3. Начальник відділу по роботі з персоналом та забезпечення діяльності виконкому:
— організує та контролює роботу щодо виконання вимог державного протоколу під час проведення масових заходів;
— координує діяльність структурних підрозділів виконкому і ради щодо проведення протокольних заходів;
— розробляє план проведення протокольних заходів.
Протокольні заходи розподіляються на:
— державні, офіційні, урочисті, робочі зустрічі (прийоми);
— наради, засідання, активи, конференції, меморандуми згідно з робочим графіком;
— інші заходи, визначені як протокольні.
5. Начальник відділу по роботі з персоналом та забезпечення діяльності виконкому організує і координує діяльність відділів та служб міськвиконкому і ради щодо проведення масових заходів, акцій міського рівня, визначених як протокольні.

6. Для виконання вимог протокольних та організаційних заходів начальник відділу по роботі з персоналом та забезпечення діяльності виконкому:
— залучає фахівців відділів та служб виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій, об’єднань громадян (за погодженням відповідних керівників);
— одержує в установленому порядку від інших відділів та служб виконавчих органів ради, а також підприємств, установ та організацій інформацію, документи, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.
— спільно з іншими виконавчими органами міської ради розробляє відповідні заходи та плани щодо проведення організаційних та протокольних заходів.

ПІДГОТОВКА І ПРОВЕДЕННЯ НАРАД ТА СЕМІНАРІВ

1. Наради є організаційною формою діяльності, яка забезпечує колегіальне обговорення завдань, прийняття рішень щодо їх виконання. Наради, засідання комісій проводяться міським головою, його заступниками, секретарем ради, керуючим справами виконкому, керівниками відділів та служб міської ради згідно з планом роботи тривалістю не більше 2-х годин.
План проведення наради затверджується відповідною посадовою особою. Організація проведення нарад у міського голови, його заступників, керуючого справами виконкому, секретаря міської ради покладається на відповідні структурні підрозділи.
2. Невідкладні оперативні питання можуть виноситися на розгляд організаторами нарад за узгодженням з міським головою в усній формі.
3. Черговість і тематика планових питань затверджується міським головою щомісяця з урахуванням пропозицій, які організаторами нарад подаються керуючому справами виконкому через відділ по роботі з персоналом та забезпечення діяльності виконкому.
4. Перед черговою нарадою, що проводить міський голова, організаторами заходу заздалегідь формується порядок денний, який подається керуючому справами виконкому з відповідними матеріалами, а розмножені матеріали напередодні направляються керівництву виконкому.
5. Керівники відділів та служб виконавчих органів міської ради, що готують проведення наради (семінару) визначають коло осіб, яких запрошують. До початку наради учасники реєструються працівниками структурного підрозділу, що забезпечують проведення заходу.
Запрошення на наради і семінари здійснюється заздалегідь, але не пізніше одного-двох днів до початку їх проведення.
6. Наради, які проводяться міським головою, протоколюються працівниками загального відділу або організаторами заходу, інші — організаторами цих нарад. Протоколи оформлюються не пізніше двох днів після наради, підписуються головуючим та розсилаються учасникам наради, яким надано доручення.
7. Дата, час, порядок проведення нарад визначаються організаторами самостійно.
Підготовка і проведення нарад забезпечується підпорядкованими їм підрозділами. За матеріалами нарад і результатами розгляду окремих питань, при необхідності, готується відповідне розпорядження міського голови (рішення виконкому, міської ради).
8. Для надання практичної допомоги та методичних консультацій з посадовими особами органів місцевого самоврядування, а також представниками підприємств, організацій і установ проводяться семінари, навчання тощо.
9. Дата і тематика семінарів визначається міським головою, його заступниками, секретарем ради та керуючим справами виконкому.
Організація семінарів та запрошення учасників покладається на відповідні (у залежності від тематики) відділи та служби виконавчих органів міської ради.
Довідкові матеріали на семінари подаються керівництву, як правило, за два дні до їх проведення.
10. Навчання працівників виконавчих органів міської ради здійснюється за перспективним планом, який розробляє відділ по роботі з персоналом та забезпечення діяльності виконкому та затверджує міський голова.
11. Контроль за виконанням рішень, прийнятих на нарадах у міського голови здійснюється загальним відділом, або структурним підрозділом, що організував проведення наради.
Контроль за виконанням рішень, прийнятих на нарадах у заступників міського голови здійснюється їх спеціалістами або підпорядкованими відділами (у залежності від тематики).
12. Офіційне повідомлення засобам масової інформації про порядок денний і підсумки розгляду питань на нарадах має право надавати відділ з питань регіональної політики.
13. Дозвіл на присутність представників засобів масової інформації та на проведення кіно-, відео-, фотозйомок і звукозапису у приміщенні, де проводиться нарада, надається міським головою або особою, що проводить нараду.
14. Заявка на використання приміщень виконкому (крім робочих кабінетів) заздалегідь узгоджується з керуючим справами виконкому.

РЕЖИМ РОБОТИ ВИКОНАВЧИХ ОРГАНІВ МІСЬКОЇ РАДИ

1. Виконавчі органи міської ради працюють згідно з графіком:
з понеділка по четвер — з 08.00 до 17.00год., п’ятниця — з 08.00 до 16.00 год., обідня перерва з 12.00 до 12.48год.
2. Вхід відвідувачів до виконавчих органів міської ради здійснюється лише через контрольно-пропускний пост (пост охорони).
Пропуск відвідувачів до виконавчих органів міської ради в робочі дні здійснюється з 08.00 до 12.00 та з 12.48 до 17.00 (у п’ятницю – до 16.00).
3. Пост охорони здійснює пропуск відвідувачів до виконавчих органів міської ради лише за наявності у відвідувачів документів, які посвідчують їх особу та з обов’язковою відміткою у журналі обліку відвідувачів.
4. Вхід до службових приміщень виконавчих органів міської ради посадових осіб у неробочий час, вихідні та святкові дні допускається лише на підставі розпорядження міського голови. Копії таких розпоряджень передаються відділом по роботі з персоналом на пост охорони.
Знаходження сторонніх осіб у приміщенні виконавчих органів міської ради у неробочий час, вихідні та святкові дні не допускається.
5. До приміщень виконавчих органів міської ради забороняється вхід осіб:
— зі зброєю, боєприпасами, вибуховими речовинами;
— з наркотичними речовинами, радіоактивно-, хімічно-, бактеріологічно-, біологічно-, пожеженебезпечними речовинами та засобами, що можуть використовуватись для вчинення актів технологічного тероризму;
— у стані алкогольного та наркотичного сп’яніння;
— з валізами, господарськими сумками та пакетами великих розмірів (понад 60х40х20 сантиметрів), крім випадків, коли на це надано дозвіл керівництва;
— з гучномовцями, плакатами, транспарантами, агітаційними матеріалами та іншими предметами, які можуть бути використані для створення перешкод у діяльності виконавчих органів міської ради;
— з газовими балончиками, спеціальними засобами, отруйними, радіаційними, легкозаймистими речовинами, колюче-ріжучими предметами та іншими небезпечними для життя та здоров’я предметами.
У випадках підозри щодо можливого занесення до приміщень виконавчих органів міської ради зброї, вибухівки, небезпечних речовин тощо чергові повинні запропонувати відвідувачу пред’явити ручну поклажу до огляду.
6. Облік робочого часу працівників апарату та структурних підрозділів міської ради здійснюється у порядку, встановленому керуючим справами виконкому, керівниками відділів та служб.
7. Керівники виконавчих органів міської ради повинні повідомляти про свою відсутність у робочий час безпосереднього керівника та у приймальню міського голови, а спеціалісти – керівника відділу (управління).
8. З метою оперативного реагування на виникнення надзвичайних ситуацій та подій в місті в приміщенні Павлоградського виконкому цілодобово (також у святкові та вихідні дні) працює диспетчерський пункт (тел. 095 225 41 92).
9. У святкові та вихідні дні за розпорядженням міського голови відповідальними черговими призначаються заступники міського голови, секретар ради, керуючий справами виконкому.
10. Чергування здійснюється на підставі графіка, який складається загальним відділом. За організацію чергування у виконкомі відповідає керуючий справами виконкому. Графік чергування у виконкомі затверджується міським головою.
11. У приміщеннях та на будівлях виконавчих органів Павлоградської міської ради забороняється розміщення будь-яких інформаційних матеріалів рекламного та агітаційного характеру, крім матеріалів, які безпосередньо пов’язані з висвітленням діяльності міської ради та її виконавчих органів.

ОРГАНІЗАЦІЯ ВЗАЄМОДІЇ З МІНІСТЕРСТВАМИ, ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЄЮ, ІНШИМИ ОРГАНАМИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ І ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

1. Взаємодія з державними органами, іншими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування здійснюється керівництвом виконкому і ради, відділами і службами міської ради на відповідних рівнях з метою забезпечення чіткого і злагодженого їх функціонування шляхом визначення завдань, погодження планів і дій, здійснення контролю за дотриманням при їх реалізації чинного законодавства, обміну оперативною управлінською інформацією, проведення засідань, нарад та інших заходів.
2. Розгляд усіх питань опрацьовується виконавчими органами міської ради за дорученням керівництва.
3. Офіційні звернення на адресу Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, міністерств, відомств, облдержадміністрації, обласної ради здійснюються за підписом міського голови, а у разі його відсутності — виконуючого обов’язки міського голови.

ВИСВІТЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВИКОНАВЧИХ ОРГАНІВ ПАВЛОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ

1. Веб-сайт Павлоградської міської ради є офіційним носієм інформації, який утворюється для висвітлення діяльності структурних підрозділів Павлоградської міської ради і виконкому та їх інформаційної взаємодії з державними та недержавними організаціями, громадськістю.
2. Структура, дизайн веб-сайта та регламент його функціонування затверджується міським головою. Обмеження доступу до веб-сайта або його відключення може бути здійснене за розпорядженням міського голови.
3. Інформація для розміщення на веб-сайті Павлоградського міської ради формується безпосередньо у структурних підрозділах ради і виконкому згідно з вимогами до якості текстової інформації.
4. Розміщення інформації на веб-сайті здійснюється за погодженням з заступником міського голови за напрямком діяльності, керуючим справами виконкому, секретарем міської ради.
5. На веб-сайті обов’язково розміщується така інформація:
— основні завдання та нормативно-правові засади діяльності міськвиконкому;
— керівництво міськвиконкому та структура виконавчих органів міської ради;
— місцезнаходження структурних підрозділів Павлоградської міської ради і виконкому (поштові адреси, номери телефонів, факсів, адреси електронної пошти), основні функції структурних підрозділів, а також прізвища, імена, по батькові, номери телефонів їх керівників;
— порядок та графік особистого прийому громадян керівництвом виконкому Павлоградської міської ради;
— розпорядження міського голови;
— рішення виконкому та міської ради;
— дані про депутатів, депутатські фракції, депутатські території;
— інформація про поточні та заплановані заходи за участю керівництва виконкому, про діяльність виконкому та його структурних підрозділів міської ради;
— стан виконання міських програм;
— зразки документів та інших матеріалів, необхідних для звернення громадян;
— виконання міського бюджету;
— відомості про наявні вакансії у виконавчих органах міської ради;
— інформація щодо роботи Центру з надання адміністративних послуг;
— єдина система місцевих петицій;
— телефони диспетчерських та аварійних служб міста.
6. Проекти розпоряджень міського голови, що стосуються життєвих інтересів усіх верств населення, обов’язково розміщуються на веб-сайті.
7. Підрозділ, який подає інформацію на веб-сайт, несе повну відповідальність за її достовірність.
8. З метою недопущення стилістичних помилок тексти документів узгоджуються зі спеціалістами загального відділу міськвиконкому.
9. Підрозділи передають інформацію (документи), підписану керівником підрозділу та узгоджену із заступником міського голови за напрямком роботи або уповноваженою ним особою, (у тому числі в електронній формі) до відділу з питань регіональної політики. Матеріали, що розміщуються у стрічці новин веб-сайту, можуть бути стилістично виправлені головним спеціалістом відділу з питань регіональної політики.
Виправлені та скомпоновані матеріали передаються до відділу інформаційно-комп’ютерного забезпечення міської ради для їх розміщення на веб-сайті.
10. У першу чергу розміщується актуальна оперативна інформація, попередньо погоджена з заступником міського голови за напрямком роботи (інформація про основні події, що відбулися за участю керівництва міста).
Усі спірні питання щодо висвітлення діяльності виконавчих органів міської ради виносяться на розгляд керуючого справами виконкому, секретаря міської ради, заступника міського голови за напрямком діяльності.
11. На веб-сайті заборонено розміщувати інформацію, яка має відомості, що становлять державну таємницю України, а також конфіденційну інформацію.

Начальник відділу по роботі з персоналом
та забезпечення діяльності виконкому                                             І.Є.Свириденко

Павлоград на карте

Павлоград на карте

Афиша

Афіша Павлоградського драматичного театру жовтень

Останні надходження