Февраль 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Янв    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728  

Корисна інформація

«Про затвердження Методики розрахунку орендної плати за комунальне майно, яке є власністю територіальної громади м.Павлограда, та пропорції її розподілу»

Июль 13th, 2016 Проекти РА Вывести на печать

Проект рішення

«Про затвердження Методики розрахунку орендної плати за комунальне майно, яке є власністю територіальної громади м.Павлограда,
та пропорції її розподілу»

Згідно із ст. 25, п.5 ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 19 Закону України “Про оренду державного та комунального майна”, з метою приведення до чинного законодавства нормативних документів щодо розрахунку та розподілу орендної плати, підвищення ефективності використання комунального майна, Павлоградська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Методику розрахунку орендної плати за комунальне майно, яке є власністю територіальної громади м.Павлограда, та пропорції її розподілу (Додаток).
2. Визнати такими, що втратили чинність рішення Павлоградської міської ради від 29.12.2011р. №408-18/VI “Про затвердження Методики розрахунку та пропорції розподілу плати за оренду комунального майна, яке є власністю територіальної громади м.Павлограда», від 02.10.2012р. №718-26/VI “Про внесення змін до рішення Павлоградської міської ради від 29.12.2011р. №408-18/VI “Про затвердження Методики розрахунку та пропорції розподілу плати за оренду комунального майна, яке є власністю територіальної громади м.Павлограда», від 18.02.2014р. №1163-43/VI VI “Про внесення змін до рішення Павлоградської міської ради від 29.12.2011р. №408-18/VI “Про затвердження Методики розрахунку та пропорції розподілу плати за оренду комунального майна, яке є власністю територіальної громади м.Павлограда». “
3. Це рішення набуває чинності з 01.01.2017р.
4. Питання, не врегульовані цим рішенням, регулюються діючими законодавчими і нормативними актами України.
5. Відповідальність щодо виконання цього рішення покласти на заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради за напрямками.
6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, будівництва та енергозбереження (голова – Бочковський В.А.).

Додаток до рішення
Павлоградської міської ради
від «___»________ №______

М Е Т О Д И К А
розрахунку орендної плати
за комунальне майно, яке є власністю територіальної
громади м.Павлограда, та пропорції її розподілу

1. Методику розрахунку орендної плати за комунальне майно, яке є власністю територіальної громади м.Павлограда, та пропорції її розподілу (далі-Методика), розроблено з метою приведення до діючого законодавства єдиного організаційно-економічного механізму справляння плати за оренду цілісного майнового комплексу комунального підприємства, установи, організації, їх структурних підрозділів та окремого індивідуально визначеного майна комунального підприємства, установи, організації.
2. Взаємовідносини, пов`язані з питаннями оренди цілісних майнових комплексів комунальних підприємств, установ та організацій, їх структурних підрозділів, регулюються згідно з Методикою розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу, затвердженою Постановою Кабінету Міністрів України від 04.10.1995р.№786 з урахуванням змін і доповнень.
3. Розмір орендної плати встановлюється договором оренди між орендодавцем і орендарем.
У разі оренди нерухомого майна (будівлі, споруди, нежитлові приміщення), розмір орендної плати погоджується орендодавцем з органом, уповноваженим міською радою погоджувати умови оренди.
У разі визначення орендаря на конкурсних засадах орендна плата, розрахована за цією Методикою, застосовується як стартова, а її розмір може бути збільшено за результатами такого визначення
4. До орендної плати не включаються витрати на утримання орендованого майна та плата за послуги, які зобов`язується надавати орендодавець (балансоутримувач). Такі суми сплачуються орендарем окремо відповідно до укладених угод.
5. Орендна плата за цією Методикою розраховується у такій послідовності: визначається розмір річної орендної плати; на основі розміру річної орендної плати встановлюється розмір орендної плати за базовий місяць розрахунку орендної плати — останній місяць, за який визначено індекс інфляції, яка фіксується у договорі оренди; з урахуванням розміру орендної плати за базовий місяць оренди розраховується розмір орендної плати за перший та наступні місяці оренди.
У разі, якщо термін оренди менший чи більший за одну добу або за один місяць, то на основі розміру місячної орендної плати розраховується добова орендна плата, а у разі необхідності — на основі розміру добової орендної плати розраховується погодинна орендна плата.
Розрахунок орендної плати за базовий місяць затверджується орендодавцем.

6. Розмір річної орендної плати у разі оренди іншого, крім нерухомого, окремого індивідуально визначеного майна, встановлюється за згодою сторін,
але не менш як 10 відсотків вартості орендованого майна за результатами незалежної оцінки.
7. У разі оренди нерухомого майна (крім оренди нерухомого майна фізичними та юридичними особами, зазначеними у пункті 8 цієї Методики) розмір орендної плати визначається за формулою:
Вп х Сор
О пл. = ———————-;
100
де Вп – вартість орендованого майна, визначена шляхом проведення незалежної оцінки, грн.;
С ор – орендна ставка, визначена згідно з Додатком до цієї Методики.
Незалежна оцінка вартості об’єкта оренди повинна враховувати його місцезнаходження і забезпеченість інженерними мережами. Результати незалежної оцінки є чинними протягом 6 місяців від дати оцінки, якщо інший термін не передбачено у звіті з незалежної оцінки.
8. Розмір річної орендної плати за оренду нерухомого майна бюджетними організаціями, які утримуються за рахунок міського бюджету, державними та комунальними закладами охорони здоров’я, музеями, які утримуються за рахунок державного та міського бюджетів, національними художніми колективами та концертними організаціями, яким надається фінансова підтримка з державного бюджету, державними та комунальними телерадіоорганізаціями, редакціями державних і комунальних періодичних видань та періодичних видань, заснованих об’єднаннями громадян, державними науково-дослідними установами, навчальними закладами, трудовими і журналістськими колективами, підприємствами зв’язку, що їх розповсюджують, Товариством Червоного Хреста України та його місцевими організаціями, асоціаціями органів місцевого самоврядування із всеукраїнським статусом, а також інвалідами з метою використання під гаражі для спеціальних засобів пересування становить 1 гривню. Індексація річної орендної плати проводиться один раз на рік на підставі річних індексів інфляції у строки, визначені договором оренди.
Орендна плата у розмірі, встановленому згідно з абзацом першим цього пункту, не застосовується у разі оренди нерухомого майна для розміщення засобів масової інформації:
рекламного та еротичного характеру;
заснованих в Україні міжнародними організаціями або за участю юридичних чи фізичних осіб інших держав, осіб без громадянства;
в яких понад 50 відсотків загального обсягу випуску становлять матеріали зарубіжних засобів масової інформації;
заснованих за участю юридичних або фізичних осіб, до сфери діяльності яких належить виробництво та постачання паперу, поліграфічного обладнання, технічних засобів мовлення
9. Витрати на утримання нерухомого майна, зданого в оренду одночасно кільком юридичним і фізичним особам, і прибудинкової території,

розподіляються між ними залежно від наявності, кількості, потужності, часу роботи електроприладів, систем тепло- і водопостачання, каналізації за спеціальними рахунками, а в неподільній частині — пропорційно розміру займаної орендарями загальної площі.
10. Перед розрахунком орендної плати за перший місяць оренди чи після перегляду розміру орендної плати визначається розмір орендної плати за базовий місяць розрахунку за такою формулою:

Опл
Опл. міс = —— x Ід.о. x Ім,
12

де Опл — розмір річної орендної плати, визначений за цією Методикою, грн.; Ід.о. — індекс інфляції за період з дати проведення незалежної або стандартизованої оцінки до базового місяця розрахунку орендної плати;
Ім — індекс інфляції за базовий місяць розрахунку орендної плати.
Розмір орендної плати за перший місяць оренди визначається шляхом коригування розміру орендної плати за базовий місяць на індекс інфляції за період з першого числа наступного за базовим місяця до останнього числа першого місяця оренди.
11. Розмір орендної плати за кожний наступний місяць визначається шляхом коригування розміру місячної орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за поточний місяць.
12. Терміни внесення орендної плати визначаються у договорі.
13. Платіжні документи на перерахування до бюджету або орендодавцеві орендних платежів подаються платниками установам банку до настання терміну платежу.
14. Суми орендної плати, зайво перераховані до бюджету або орендодавцю (балансоутримувачу), зараховуються в рахунок наступних платежів.
15. Орендна плата за окреме індивідуально визначене майно (крім нерухомого) залишається у орендодавця, на балансі якого знаходиться зазначене майно.
16. Орендна плата за нерухоме майно спрямовується: 50 відсотків – підприємству, установі, організації, що є балансоутримувачем; 50 відсотків – до загального фонду міського бюджету.
17. Розмір плати за суборенду нерухомого та іншого окремого індивідуально визначеного майна розраховується в порядку, встановленому цією Методикою для розрахунку розміру плати за оренду зазначеного майна.
Орендна плата за нерухоме майно, що передається в суборенду, визначається з урахуванням частки вартості такого майна у загальній вартості орендованого майна у цінах, застосованих при визначенні розміру орендної плати, і погоджується з орендодавцем.
У разі суборенди приміщення у будівлі, що входить до складу цілісного майнового комплексу, орендна плата за таке приміщення визначається з урахуванням частки вартості такого приміщення у загальній вартості відповідної будівлі та частки вартості зазначеної будівлі у загальній вартості орендованих основних засобів цілісного майнового комплексу.

Плата за суборенду майна у частині, що не перевищує орендної плати за майно, що передається в суборенду, сплачується орендарю, який передає в суборенду орендоване ним майно.
Різниця між нарахованою платою за перший місяць суборенди та тією її частиною, що отримує орендар, погоджується з орендодавцем і перераховується орендарем до міського бюджету.
Різниця між нарахованою платою за кожний наступний місяць суборенди і тією її частиною, що отримує орендар, визначається шляхом коригування різниці за попередній місяць на індекс інфляції за поточний місяць.
Контроль за перерахуванням зазначеної різниці до міського бюджету здійснюється орендодавцем.
18. В договорі оренди обов`язково зазначається цільове призначення, за яким об`єкт оренди буде використовуватися орендарем. Орендодавець здійснює контроль за дотриманням виконання цієї умови договору.

 

Додаток
до Методики розрахунку орендної
плати за комунальне майно, яке є
власністю територіальної громади
м.Павлограда, та пропорцій її розподілу

ОРЕНДНІ СТАВКИ
за використання нерухомого комунального майна
(у відсотках до вартості нерухомого майна, визначеної шляхом
незалежної оцінки)

№/№ з/п Використання орендарем нерухомого майна за наведеним цільовим призначенням Орендні ставки
1. Розміщення бюджетних організацій, які утримуються за рахунок державного (обласного) бюджету 3
2. Розміщення:

— установ, закладів освіти, науки, громадських, благодійних організацій і фондів, які не займаються підприємницькою діяльністю;

— підприємств, закладів і організацій, які здійснюють торгівлю продовольчими товарами для пільгових категорій громадян;

— комунальних підприємств, що є об`єктами права комунальної власності м.Павлограда;

— підприємств, що надають житлово-комунальні, побутові послуги (крім автосервіса та ломбарда);

— підприємств, закладів, організацій сфери охорони здоров’я (крім аптек), культури, спорту, організації дозвілля дітей та юнацтва, виробничої сфери.

5
3. Розміщення підприємств, що здійснюють книжкову торгівлю і торгівлю шкільним приладдям (в частині площ, які використовуються з цією метою) 8
4. Розміщення

— релігійних організацій, виставок, теле- і радіокомпаній, інформаційних агентств, видавництв;

— підприємств, закладів та організацій ремонтно-будівельної сфери

10
5. Розміщення

— фінансових установ, ломбардів, бірж, брокерських, дилерських, маклерських, рієлторських контор (агентств нерухомості), банкоматів;

— ресторанів з нічним режимом роботи;

— торговельних об’єктів з продажу ювелірних виробів, виробів з дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, антикваріату, зброї;

— пунктів продажу лотерейних білетів, пунктів обміну валюти;

— операторів телекомунікацій, які надають послуги з рухомого (мобільного) зв’язку, операторів та провайдерів телекомунікацій, які надають послуги з доступу до Інтернет;

— об`єктів ПАТ «Укртелеком» (за виключенням площ, які використовуються для розміщення радіотрансляційних вузлів проводового радіомовлення та системи державного оповіщення Державної служби України з надзвичайних ситуацій);

— аптек

50
8. Розміщення казино, інших гральних закладів, гральних автоматів 100
9. Інші напрями використання (в т.ч. для розміщення радіотрансляційних вузлів проводового радіомовлення та системи державного оповіщення Державної служби України з надзвичайних ситуацій) 30
трансляції з web камерПереіменування парків міста. Опитування.
Павлоград на карте

Павлоград на карте

Афиша

100 міст, більше 130 презентацій і 65 днів у дорозі, — такі показники найбільшого на сьогодні туру на підтримку книги в Україні. Письменник Max Kidruk цієї осені презентуватиме новий роман «Не озирайся і мовчи» у обласних центрах та невеличких містах нашої країни.

ПРО НОВИЙ РОМАН:

«Не озирайся і мовчи» — це позажанрова історія з елементами трилера та соціальної драми. Окрім містичної складової, автор піднімає проблеми спілкування і взаєморозуміння батьків та дітей, травлі у школі та бажання втечі від реальності, притаманного підліткам.

Уявіть, що на Землі існує місце, яке ніби застигло в часі. Місце, здатне сховати будь-кого, хто прагне втекти від реальності. Уявіть, що для того, аби туди потрапити, достатньо не озиратися й мовчати. Є лише одна проблема: в такому місці часом з’являються речі, страшніші за те, від чого ховаєшся, — йдеться в анотації.

Макс Кідрук зазначає, що частково «НОІМ» — це роман не про паралельні світи, але про усвідомлення нами часу. «Там, де непідготовлений читач бачить містику, я опираюсь на реальні наукові теорії», — уточнює автор.

БУКТРЕЙЛЕР: https://youtu.be/WkWTxYPOcs8

ПРО ТУР:

«Якщо чесно, то «божевілля» — це перше слово, що зринає в голові, коли думаю про тур. І річ навіть не в тім, що нічого подібного ніхто в сучукрліт іще не робив. #100містНОІМ — це Еверест для мене та моєї команди. Водночас я хочу, щоб ви розуміли: туру не було б, якби не книга. Саме ЦЯ книга. Я б нізащо не наважився на таку масштабну кампанію, якби не був на 100 % упевнений у своїй історії», — говорить Макс Кідрук.

Повний розклад туру: тут goo.gl/kQZyB5

Офіційний хештег туру: #100містНОІМ
Організатор туру: Мистецьке об’єднання «стендаЛь»
Партнери: «Країна», «Газета по-українськи», «Gazeta.ua»

Останні надходження

 • У Павлограді відбулося фольклорно-обрядове свято «Масниця- 2018»
 • Свято Масляної у Павлограді
 • Продовжується набір на безкоштовні навчальні курси.
 • 75-річниця Павлоградського повстання
 • Рішення 34 сесії
 • Павлоградському історико-краєзнавчому музею — 56 років.
 • Обдаровані діти – майбутній цвіт нації, її інтелектуальна еліта, гордість і честь України, її світовий авторитет.
 • Шановні ветерани! Дорогі земляки!
 • Благодійні внески за січень.2018 БФ» Здоров’я»
 • В Павлограді пройшли заходи з нагоди Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав
 • Про присвоєння поштової адреси земельній ділянці
 • Аналіз використання коштів виділених депутатами міської ради на виконання доручень виборців за 2017 рік
 • Вдячність від павлоградців
 • Про прийняття громадян на квартирний облік за місцем проживання при міськвиконкомі.
 • Про надання житлової площі.