Офіційний сайт Павлоградської міської ради

Декабрь 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Ноя    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

Корисна інформація

Протокол № 9

Январь 16th, 2017 Протоколи засідань громадської ради Вывести на печать

чергового засідання Громадської ради
при виконавчому комітеті Павлоградської міської ради

м. Павлоград                                                                                              03 березня 2016 року

Присутні – 27 членів Громадської ради (всього — 40). Лист реєстрації додається.

Головуюча – Горова О. П., секретар – Осіпчук М. М.

Присутні мешканці міста Павлоград, представники ЗМІ.

Слухали: Горову Оксану Петрівну про затвердження порядку денного.

Вирішили: Затвердити запропонований порядок денний.

Голосували: «за» — 27, «проти» — 0, «утримались» — 0

ЧЕРГА ДЕННА:

 1. Внесення змін до Положення про Громадську раду при Павлоградському міськвиконкомі.
 2. Різне.
 1. Внесення змін до Положення про Громадську раду при Павлоградському міськвиконкомі.

Обрано рахункову комісію у складі: Анікіна Г.Б., Близниченко Т., Волкова Т.Ю.

Внести зміни до:

3.7. Готує та оприлюднює щорічний звіт про свою діяльність з зазначенням відсутності членів ГР.

Голосували: «за» —  17, «проти» — 3, «утримались» — 5

 3.15. Будь які громадські слухання, які відбуваються за ініціативи органів місцевої влади, попередньо повинні бути розглянуті на засіданні Громадської ради.

Голосували: «за» —  23, «проти» — 0, «утримались» — 4

 3.16 Проводить аналіз фінансово-господарської діяльності комунальних підприємств міста, проводить аналіз фінансової діяльності бюджетних закладів та установ міста, що фінансуються за рахунок коштів міського бюджету з послідуючим наданням відповідних пропозицій

Голосували: «за» —  22, «проти» — 0, «утримались» — 0. Решта не голосували

4.1.1 —  4.1.14

Голосували: «за» —  7, «проти» — 17, «утримались» — 2.

4.4. Отримувати від виконавчого комітету Павлоградської міської ради, структурних підрозділів міськвиконкому, комунальних підприємств та інших органів державної влади в м. Павлограді інформацію, необхідну для забезпечення виконання Громадською радою (її тимчасових та постійних робочих органів) покладених на неї завдань.

Голосували: «за» —  18, «проти» — 2, «утримались» — 6.

4.7. Члени Громадської ради мають право мати «Посвідчення члена Громадської ради» (далі — «Посвідчення») встановленого зразку з зазначенням обійманої посади та засвідченого печаткою «Органу».

Голосували: «за» —  18, «проти» — 5, «утримались» — 3.

4.8. Користуючись «Посвідченням» члени Громадської ради несуть персональну відповідальність, у разі порушення ними вимог Положення зазначених розділом 2 п.2.2.

Голосували: «за» —  14, «проти» — 5, «утримались» — 5.

 5.2 Основною формою роботи Громадської ради є засідання, які проводяться один раз на місяць в останній четвер о 16 годині, або в інший день та час, визначений на координаційній нараді, але не рідше одного разу на два місяці.

Голосували: «за» —  15, «проти» — 10, «утримались» — 1.

 Повторне голосування: залишити пункт 5.2. без змін

Голосували: «за» — 17, «проти» – 6, «утримались» -2 (основна форма роботи – засідання).

 5.1.2 Координаційна рада — робочий орган Громадської ради. Координаційна рада вирішує питання формування порядку денного засідання Громадської ради. Координаційна Рада не уповноважена вносити до порядку денного «узагальнені пропозиції» якщо такі не були предметом обговорення членами Громадської ради в складі робочих органів.

Голосували: «за» —  7, «проти» — 19, «утримались» — 1.

Провести повторне голосування щодо пункту 5.2.

Голосували: «за» —  17, «проти» — 6, «утримались» — 2

Залишити пункт 5.2. без змін

Голосували: «за» — 17, «проти» – 6, «утримались» -2 (основна форма роботи – засідання).

 5.4. Позачергові засідання можуть скликатися за ініціативи не менше як 20% членів Громадської ради, або за ініціативою виконавчого комітету Павлоградської міської ради, або за ініціативи голови Громадської ради.

Голосували: «за» —  20, «проти» — 2, «утримались» — 4.

Косоног – далі у всіх поправках викреслити «координаційна рада»

5.5. Порядок денний зборів Громадської ради формується на основі попередньо поданих пропозицій і може бути змінений більшістю учасників зборів безпосередньо на засіданні. Пропозиції до наступних зборів подаються Голові Громадської ради або до відділу регіональної політики, не пізніше, ніж за 5 днів до проведення засідання.

Голосували: «за» —  21, «проти» — 2, «утримались» — 0. Решта не голосували.

5.6. До порядку денного засідання Громадської ради можуть бути внесенні пропозиції під час засідання при наявності короткої інформації про зміст питання та його обґрунтування, але до затвердження (голосування) порядку денного.

Голосували: «за» —  22, «проти» — 0, «утримались» — 3.

5.14. Забезпечення Громадської ради та її робочих органів приміщеннями, посвідченнями, засобами зв’язку, комп’ютерною технікою та доступом до мережі Інтернет, створення необхідних умов для роботи і проведення засідань здійснює виконавчий комітет  Павлоградської міської ради.

Голосували: «за» — 19, «проти» — 6, «утримались» — 3.

6.2 Голова Громадської ради має 2-х заступників, які обираються з числа членів Громадської ради шляхом відкритого голосування. Заступник виконує обов’язки голови та має його повноваження у випадку його відсутності або за його дорученням. Заступник звільняється за рішенням Громадської ради у разі вибуття з Громадської ради або у разі подання ним заяви. Заступники готують звіт за відповідний період (півроку, рік) про свою особисту діяльність на посаді заступника голови Громадської ради.

Голосували: «за» — 5, «проти» — 16, «утримались» — 2.

6.3 Головою Громадської ради не може бути обрано депутата Верховної, обласної, районної, міської, сільської, селищної ради та члена іншої Громадської Ради. Посадову або службову особу органу місцевого самоврядування, в тому числі: в разі здійснення ним повноважень посадової або службової особи на громадських засадах та іншого державного органу.

Голосували: «за» — 8, «проти» — 16, «утримались» — 2.

6.5 Голова Громадської ради:

* організовує діяльність Громадської ради;

* скликає та організовує підготовку та проведення її засідання;

* підписує документи від імені Громадської ради;

* представляє Громадську раду у відносинах з місцевими органами виконавчої ради, об’єднаннями громадян, органами державної влади, засобами масової інформації.

* може брати участь у засіданнях виконавчого комітету Павлоградської міської ради;

* готує звіт за відповідний період (півроку, рік) про свою особисту діяльність на посаді голови Громадської ради.

Голосували: «за» — 12, «проти» — 11, «утримались» — 2.

7.1 Секретаря Громадської ради обирають з членів Громадської ради шляхом голосування більшістю голосів, або функції секретаря Громадської ради може виконувати спеціаліст відділу з питань регіональної політики, який не є членом Громадської ради, шляхом звернення головуючого зборів до керівника відділу.

Голосували: «за» — 1, «проти» — 23, «утримались» — 2.

7.3 Секретар Громадської ради приймає пропозиції, листи, звернення адресовані Громадській раді, веде їх облік та направляє для розгляду до відповідних робочих органів Громадської ради.

Голосували: «за» — 11, «проти» — 6, «утримались» — 7.

7.4 Секретар Громадської ради веде облік листів, звернень, подань які надсилаються від імені Громадської ради.

Голосували: «за» — 4, «проти» — 15, «утримались» — 4.

 8.6 доступу, в установленому порядку, до приміщень виконавчого комітету Павлоградської міської ради, мати посвідчення «члена Громадської ради».

Голосували: «за» — 10, «проти» — 10, «утримались» — 5.

 8.7 Члени Громадської ради зобов’язані неухильно дотримуватись та виконувати «Положення про Громадську раду», виконувати рішення Громадської ради, що їх стосуються та в яких вони зазначені виконавцями.

Голосували: «за» — 1, «проти» — 21, «утримались» — 3.

9.2 До складу Громадської ради не можуть бути обрані представники інститутів громадського суспільства, які є: народними депутатами України, депутатами Верховної Ради Автономної Республіки Крим та місцевих рад, посадовими особами органів державної ради, органів влади Автономної Республіки Крим та місцевого самоврядування в тому числі, в разі здійснення ними повноважень посадової або службової особи на громадських засадах, а також члени інших Громадських рад.

Голосували: «за» — 3, «проти» — 16, «утримались» — 3.

9.6 Членство в Громадській раді є індивідуально-представницьким.

Голосували: «за» — 2, «проти» — 18, «утримались» — 4.

9.7 Членство в громадській раді припиняється на підставі рішення Громадської ради в разі:

Систематичної відсутності члена Громадської ради на її засіданнях без поважних причин (три рази підряд) «Відсутність» пояснюється на наступному черговому засіданні Громадської ради та подається письмова заява, з зазначенням причин, секретарю Громадської ради;

Голосували: «за» — 3, «проти» — 19, «утримались» — 0.

 1. До розділу № 9 пункт 9.7 додати номерний перелік з текстом наступного змісту:
 2. повідомлення керівника інституту громадського суспільства про відкликання свого представника та припинення його членства в Громадській раді;

Голосували: «за» — 23, «проти» — 3, «утримались» — 0.

 1. обрання члена Громадської ради депутатом Верховної, обласної, районної, міської, сільської, селищної ради;

Голосували: «за» — 19, «проти» — 6, «утримались» — 0.

 1. (варіант від Косоног П.П.) призначення члена Громадської ради на посаду в органи місцевого самоврядування, в органи державної влади, в тому числі, в разі здійснення повноважень посадової особи на громадських засадах;

Голосували: «за» — 17, «проти» — 1, «утримались» — 2.

 1. (варіант від Горова О.П.) призначення члена Громадської ради на посаду в органи місцевого самоврядування, в органи державної влади

Голосували: «за» — 2, «проти» — 18, «утримались» — 4.

 1. набрання законної сили обвинувального вироку, щодо члена Громадської ради;

Голосували: «за» — 12, «проти» — 4, «утримались» — 5.

 1. обрання члена Громадської ради до складу інших Громадських рад;

Голосували: «за» — 5, «проти» — 13, «утримались» — 7.

9.8 У разі дострокового припинення членства у Громадській раді з причин, зазначених у пункті 9.7 (№ 3 ,6, 7, 9, 10) інститут громадського суспільства за підписом керівника, якщо інше не передбачено його уставними документами, надає пропозицію (кандидатуру) нового представника до складу Громадської ради протягом десяти робочих днів, дотримуючись процедури, зазначеної у розділі № 10. «Формування складу Громадської ради».

Голосували: «за» — 1, «проти» — 16, «утримались» — 6.

9.9 До складу Громадської ради можливий вступ нових представників інститутів громадського суспільства, а саме:

 1. якщо чисельність складу Громадської ради стала менше 35;
 2. в наслідок поповнення складу Громадської ради її чисельний склад не має перевищувати 35;
 3. вступ до Громадської ради не можливий за 6 (шість) місяців до закінчення терміну повноважень Громадської ради;
 4. інститут громадського суспільства, який виявляє бажання делегувати свого представника до складу Громадської ради має додатково надати інформацію про участь у роботі робочих органів діючої Громадської ради.

Голосували: «за» — 1, «проти» — 15, «утримались» — 4.

 — протокольне доручення, або витяг з протоколу зборів від інституту громадського суспільства з зазначенням орієнтовних напрямків та сфер діяльності, цілі та пропозиції, якщо такі є.

Голосували: «за» — 1, «проти» — 16, «утримались» — 2.

 1. Різне

Слухали: Горову О.П. яка доповіла, що в зв’язку із заявою про вихід із складу Громадської ради секретаря Осіпчука М.М. (заява додається) необхідно обрати нового. Голова Громадської ради запропонувала обрати Анікіну Г.Б.

Вирішили: обрати секретарем Громадської ради Анікіну Г.Б.

Голосували: «за» — 16, «проти» — 2, «утримались» — 4.

Також заяву на вихід зі складу Громадської ради подали Губар В., Курдюков В., Жилкіна В. (заяви додаються).

Вирішили: на офіційному сайті Павлоградської міськради розмістити оголошення: «На останньому засіданні Громадської Ради при Павлоградському міськвиконкомі, яке проходило 3 березня 2016 року, за заявами зі складу ради вибули Вадим Губар (Громадська організація «Західно-Донбаське об’єднання «Самопоміч»), Володимир Курдюков (Благодійний фонд «Нове життя»), Микола Осіпчук (ГО «Українське об’єднання учасників бойових дій та волонтерів АТО Західного Донбасу»), Валентина Жилкіна (ППД «Дивосвіт»). У зв’язку з цим (згідно положенню про ГР) організації, представниками яких були зазначені особи, мають право до 20 березня 2016 року, висунути до ГР нові кандидатури. Документи треба надати за адресою: м. Павлоград, вул. Леніна, 95, кім. 320 (Павлоградський міськвиконком)»

У зв’язку з заявою про звільнення з обов’язків заступника голови Громадської ради звернувся Іваніченко І.І. Новим заступником шляхом голосування обрано Уставицьку Н.І.

Голосували: «за» — 20, «проти» — 2, «утримались» — 0.

Підтримати звернення до Мартовицького А.В. та запросити його на наступне засідання ГР.

Голосували: «за» — 20, «проти» — 2, «утримались» — 0.

трансляції з web камер
Павлоград на карте

Павлоград на карте

Афиша

Репертуар на жовтень

Останні надходження

 • Шановні волонтери! Вітаю вас з Міжнародним днем волонтера!
 • Волонтерів Павлограда міський голова привітав зі святом
 • Про роботу Управляючої компанії «Оптімус»
 • Про організацію виконання суспільно-корисних робіт особами на яких покладено адміністративне стягнення у вигляді громадських робіт
 • Про організацію виконання суспільно корисних робіт засудженими до покарання у вигляді громадських робіт
 • Про організацію виконання адміністративного стягнення у вигляді оплачуваних суспільно корисних робіт
 • Про скасування дозволу на розміщення зовнішньої реклами ФОП Бузоверя В.С.
 • Виконання міського бюджету за листопад 2020 року
 • Запрошуємо активних громадян на тренінг по створенню органів самоорганізації населення (ОСН)
 • Інформація щодо епідситуації в місті 04.12.2020 року
 • Кількість запитів на публічну інформацію, що надійшли до виконавчого комітету Павлоградської міської ради за листопад 2020р.
 • Особливі люди нашого міста приймали вітання зі святом
 • Відновлена зруйнована частина дорожнього покриття
 • Для недопущення паркування транспортних засобів встановлено бетонні півсфери
 • КП «Затишне місто» продовжує роботи з ремонту міської зливової каналізації